Ansvarsposter

From Piratpartiets Wiki
Jump to: navigation, search


Piratpartiets nya organisationsstruktur med dessa ansvarspost presenterades sommaren 2016. Vår tidigare partisekreterare Anton Nordenfur har skrivit om den på sin blogg.

Utöver de centrala posterna har vi även lokala kontaktpersoner för regioner/distrikt, valkretsar och kommuner. Dessa kan hittas (efter inlogg) i vårt medlemsregister Pirateweb.

Intern kommunikation

Ansvarig för intern kommunikation

Vakant.jpg

Vakant

Volontäransvarig

Vakant.jpg

Vakant

Utbildningsansvarig

Isabelle.jpg

Isabelle Kokkalis

Supportansvarig

Vakant.jpg

Vakant

Medlemsansvarig

Vakant.jpg

Mattias Dahlberg

Mattermost-ansvarig

Lamperud.jpg

Peter Lamperud

Crowdfundingansvarig

Vakant.jpg

Vakant

Kalenderansvarig

Vakant.jpg

Vakant

Wikiansvarig

Vakant.jpg

Vakant

Extern kommunikation

Ansvarig för extern kommunikation

Rubenson.jpg

Mattias Rubenson

Pressekreterare

Vakant.jpg

Vakant

Mediaansvarig

Vakant.jpg

Vakant

Grafikansvarig

Vakant.jpg

Vakant

Fotoansvarig

Vakant.jpg

Vakant

Videoansvarig

Vakant.jpg

Vakant

Utspelsansvarig

Vakant.jpg

Vakant

Debattansvarig

Vakant.jpg

Vakant

Internationell kontaktperson

Josef.jpg

Josef Ohlsson Collentine

Webbkommunikationsansvarig

Ronja.jpg

Ronja Gustafsson

Ansvarig för sociala media

Vakant.jpg

Vakant

Facebook-ansvarig

Vakant.jpg

Vakant

Twitter-ansvarig

Elina.jpg

Elin Andersson

Instagram-ansvarig

Vakant.jpg

Vakant

YouTube-ansvarig

Vakant.jpg

Vakant

Ansvarig för Facebook-gruppen

Moberg.jpg

Malin Moberg

Lokalt arbete

Ansvarig för lokalt arbete

Isabelle.jpg

Isabelle Kokkalis

Lokalföreningsansvarig

Vakant.jpg

Vakant

Eventansvarig

Vakant.jpg

Vakant

Pride-ansvarig

Aliler.jpg

Ali Gasanin

Piratdalen-ansvarig

Vakant.jpg

Vakant

Aktivistsamordnare

Isabelle.jpg

Isabelle Kokkalis

Administration

Administrationsansvarig

Henry.jpg

Henry Rouhivuori

IT-ansvarig

Ola.jpg

Ola Nyström

Webbansvarig

Runeeriksson.jpg

Rune Eriksson

PirateWeb-ansvarig

Jorgen.jpg

Jörgen Lindell

Ekonomiansvarig

Henry.jpg

Henry Rouhivuori

Donationsansvarig

Aliler.jpg

Ali Gasanin

Kanslist

Aliler.jpg

Ali Gasanin

Inventeringsansvarig

Vakant.jpg

Johan mlg Karlsson

Dokumentationsansvarig

Sokrates.jpg

Sokrates Holmgren Cakadoussis


v - e Piratpartiet
Partiets historia Piratpartiets grundande ¤ Riksdagsvalet 2006 ¤ EU-valet 2009 ¤ EU 2009-2014 ¤ Riksdagsvalet 2010 ¤ Stadgerevisionen 2011 ¤ EU-valet 2014 ¤ Riksdagsvalet 2014 ¤ Stadgerevisionen 2015
Stadgar 2.5 ¤ 2.6 ¤ 2.7 ¤ 2.8 ¤ 3.0
Verksamhetsplan 2006 ¤ 2007 ¤ 2008 ¤ 2009 ¤ 2010 ¤ 2011 ¤ 2012 ¤ 2013 ¤ 2014 ¤ 2015 ¤ 2016 ¤ 2017
Budget 2006 ¤ 2007 ¤ 2008 ¤ 2009 ¤ 2010 ¤ 2011 ¤ 2012 ¤ 2013 ¤ 2014 ¤ 2015 ¤ 2016 ¤ 2017
Närstående organisationer Lokala föreningar ¤ Piratprylar AB ¤ Piratstudenterna ¤ Regnbågspiraterna ¤ Sharing is Caring AB ¤ Ung Pirat
Ansvarsposter
Arbetsutskottet Magnus Andersson (partiledare) ¤ Vakant (vice partiledare) ¤ Vakant (partisekreterare) ¤ Elin Andersson ¤ Vakant
Partistyrelsen Magnus Andersson (partiledare) ¤ Vakant (vice partiledare) ¤ Vakant (partisekreterare) ¤ Elin Andersson ¤ Katarina Stensson ¤ Anastasia Storm ¤ Ronja Gustafsson ¤ Andreas Bjärnemalm ¤ C Magnus Berglund ¤ Marie Andersson ¤ Carl Johan Rehbinder ¤ Leif Svahn ¤ Vakant ¤ Vakant ¤ Vakant
Valberedningen Henrik Brändén ¤ JP Andersson ¤ Fredrik Holmbom ¤ Johan Gaunitz ¤ Johan Roos Tibbelin ¤ Jan-Erik Malmquist
Revisorer Markus Berglund (revisor) ¤ Johan Gaunitz (ersättare) ¤ Vakant (revisor) ¤ Rickard Olsson (ersättare)
Mötespresidiet Vakant (ordf) ¤ Vakant (1:e vice ordf) ¤ Vakant (2:a vice ordf) ¤ Vakant (3:e vice ordf) ¤ Vakant (4:e vice ordf) ¤ Vakant (5:e vice ordf)
Historiska ansvarsposter
Partiledare Rick Falkvinge (2006-2010) ¤ Anna Troberg (2011-2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Magnus Andersson (2016-)
Vice partiledare Christian Engström (2008-2009) ¤ Anna Troberg (2009-2010) ¤ Henrik Brändén (2013-2014) ¤ Leffe Deldén (2013-2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Mattias Bjärnemalm (2016) ¤ Vakant (2016-)
Partisekreterare Mårten Fjällström (2007-2010) ¤ Jan Lindgren (2011-2014) ¤ Henrik Brändén (2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Anton Nordenfur (2016-2017) ¤ Vakant (2017-)
Styrelsens sammankallande Rick Falkvinge (2006-2010) ¤ Leffe Deldén (2011-2012) ¤ Anders S Lindbäck (2013) ¤ Jan Lindgren (2014) ¤ Malin Ahnberg (2014-2015) ¤ Josef Ohlsson Collentine (2015-2016) ¤ Magnus Andersson (2017-)
Styrelsens sekreterare Henrik Brändén (2011-2012) ¤ Anton Nordenfur (2013-2014) ¤ Göran Widham (2015) ¤ Anton Nordenfur (2015) ¤ Vakant (2016) ¤ Ronja Gustafsson (2016-)