Arbetsutskottet

From Piratpartiets Wiki
Jump to: navigation, search
Partiledare Magnus Andersson och partisekreterare Anton Nordenfur våren 2016.
Partiledare Magnus Andersson och vice partiledare Mattias Bjärnemalm våren 2016.

Arbetsutskottet är en grupp inom partistyrelsen med uppdraget att "samordna det löpande arbetet och underlätta genomförandet av styrelsens beslut". Gruppen består enligt stadgarna av partiledare, vice partiledare, partisekreterare, och två av styrelsen utsedda styrelseledamöter. Tre av dessa är alltså medlemsvalda, medan två är valda av partistyrelsen.

Arbetsutskottet bildades i och med stadgerevisionen 2015 och tog då många uppgifter som tidigare legat hos partiledningen. Utskottets tre medlemsvalda roller utsågs enligt beslut från vårmötet 2015 första gången på vårmötet 2016, medan de två övríga ledamöterna av partistyrelsen genom PC-beslut i juni 2016. Arbetsutskottet regleras av Piratpartiets stadgar §5.5 och partistyrelsens arbetsordning.

Arbetsfördelning

Arbetsutskottets arbetsfördelning klargjordes på AU-mötet 2016-07-13: Partiledarens roll är att

 • leda AUs arbete, bl a genom att ansvara för att AU möts regelbundet och att kallelse skickas ut i tid,
 • representera partiet utåt mot media och samhället i stort, och att
 • leda partiets politiska utveckling genom i samordning med bl a arbetsutskottet, partistyrelsen och talespersoner.

Vice partiledarens roll är att

 • assistera partiledaren i dennes arbete,
 • vid behov ersätta partiledaren om denne blir oförmögen att fullgöra sitt uppdrag, antingen tills dess att partiledaren kan återinträda eller tills dess att en ersättare utsetts, och att
 • representera partiet utåt tillsammans med bland annat partiledaren och partiets talespersoner.

Partisekreterarens roll är att

 • leda och utveckla partiets interna organisation,
 • ansvara för partiets löpande ekonomi, och att
 • representera partiet inför andra organisationer.

Övriga ledamöters roll är att, tillsammans med de tre ovanstående rollerna,

 • planera partiets löpande verksamhet genom aktivt deltagande på arbetsutskottets möten,
 • verkställa partiets löpande verksamhet enligt beslut fattade av partistyrelsen och arbetsutskottet.

Sittande arbetsutskott

AU-möten


v - e Piratpartiet
Partiets historia Piratpartiets grundande ¤ Riksdagsvalet 2006 ¤ EU-valet 2009 ¤ EU 2009-2014 ¤ Riksdagsvalet 2010 ¤ Stadgerevisionen 2011 ¤ EU-valet 2014 ¤ Riksdagsvalet 2014 ¤ Stadgerevisionen 2015 ¤ Magnus Andersson 2016-
Stadgar 2.5 ¤ 2.6 ¤ 2.7 ¤ 2.8 ¤ 3.0
Verksamhetsplan 2006 ¤ 2007 ¤ 2008 ¤ 2009 ¤ 2010 ¤ 2011 ¤ 2012 ¤ 2013 ¤ 2014 ¤ 2015 ¤ 2016 ¤ 2017
Budget 2006 ¤ 2007 ¤ 2008 ¤ 2009 ¤ 2010 ¤ 2011 ¤ 2012 ¤ 2013 ¤ 2014 ¤ 2015 ¤ 2016 ¤ 2017
Närstående organisationer Lokala föreningar ¤ Piratprylar AB ¤ Piratstudenterna ¤ Regnbågspiraterna ¤ Sharing is Caring AB ¤ Ung Pirat
Ansvarsposter
Arbetsutskottet Magnus Andersson (partiledare) ¤ Vakant (vice partiledare) ¤ Anton Nordenfur (partisekreterare) ¤ Elin Andersson ¤ Andreas Bjärnemalm
Partistyrelsen Elin Andersson ¤ Katarina Stensson ¤ Anastasia Storm ¤ Ronja Gustafsson ¤ Andreas Bjärnemalm ¤ Björn Flintberg ¤ C Magnus Berglund ¤ Marie Andersson ¤ Carl Johan Rehbinder ¤ Leif Svahn ¤ Josef Ohlsson Collentine ¤ Vakant
Valberedningen Elin Andersson ¤ Niklas Starow ¤ Johan Gaunitz ¤ Johan Roos Tibbelin ¤ Jan-Erik Malmquist
Revisorer Markus Berglund ¤ Rickard Olsson (ersättare)
Mötespresidiet Vakant (ordf) ¤ Johan mlg Karlsson ¤ Mattias Dahlberg ¤ Erik Einarsson
Historiska ansvarsposter
Partiledare Rick Falkvinge (2006-2010) ¤ Anna Troberg (2011-2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Magnus Andersson (2016-)
Vice partiledare Christian Engström (2008-2009) ¤ Anna Troberg (2009-2010) ¤ Henrik Brändén (2013-2014) ¤ Leffe Deldén (2013-2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Mattias Bjärnemalm (2016) ¤ Vakant (2016-)
Partisekreterare Mårten Fjällström (2007-2010) ¤ Jan Lindgren (2011-2014) ¤ Henrik Brändén (2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Anton Nordenfur (2016-)
Styrelsens sammankallande Rick Falkvinge (2006-2010) ¤ Leffe Deldén (2011-2012) ¤ Anders S Lindbäck (2013) ¤ Jan Lindgren (2014) ¤ Malin Ahnberg (2014-2015) ¤ Josef Ohlsson Collentine (2015-2016) ¤ Magnus Andersson (2017-)
Styrelsens sekreterare Henrik Brändén (2011-2012) ¤ Anton Nordenfur (2013-2014) ¤ Göran Widham (2015) ¤ Anton Nordenfur (2015) ¤ Vakant (2016) ¤ Ronja Gustafsson (2016-)