AU-möte 2015-12-21

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 19:05, 21 December 2015 by Aki (talk | contribs) (→‎Mötets avslutande)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets andra möte, 21 december 2015 klockan 19:00 på Mumble. Kallelsen skickades av Magnus Andersson den 14 december 2015.

Mötets öppnande

Magnus Andersson förklarade mötet öppnat 19:10.

Närvarande ur arbetsutskottet var Anton Nordenfur och Magnus Andersson.

Val av mötesordförande

Mötet valde Magnus Andersson till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Mötet valde Anton Nordenfur till mötessekreterare.

Arbetssätt

Har underlag skickats in till styrelsen angående arbetsordning enligt beslut på föregående möte?


Anton skickade följande till partistyrelsen:

 • AU-möten är behöriga om samtliga i AU är närvarande eller om kallelse gått ut via email till alla i AU senast en vecka innan mötet.
 • AU fattar beslut med absolut majoritet om mötet är behörigt.
 • Alla medlemmar har närvarorätt på AU-möten, om inte ytterst känsliga frågor såsom personuppgifter diskuteras. Partiets revisorer har ständigt närvarorätt.
 • AU ska protokollföra alla möten och publicera protokollen på partiets hemsida eller wiki.

Piratpartiet fyller 10 år

Video, timeline, dekoration på webbsidan

Uppdatering av hemsidan

Magnus föredrog. Det planeras på hur vi kan visa tioårsfirandet på hemsidan.

Skapa en film för att hylla pariet och dess historia

Anton föredrog.

 • Vad har vi för ambition?
 • Vad har vi för tidsramar?

Arbetet har inte rört på sig så mycket, utan Anton och Emma planerar att sitta med det i mellandagarna.

Artikeln om partiets historia

När har vi tänkt oss att den bör vara klar? Kan/ska/bör vi ge några ramar?


Carl Johan Rehbinder arbetar på texten, men deadlinen är något oklar.

Tioårsfest

Magnus föredrog
Senaste uppdateringarna


Magnus pratar med Erik Lönroth samt kollar på en möjlig lokal, om det inte går får vi gå vidare i det sökandet.

Firmateckning

Anton föredrog
Är korrekt personer numera firmatecknare och hur har det gått med skattekontot?


Protokollet från styrelsens konstituerande möte väntar på justering innan vi går vidare.

Ekonomi och donationer

Har vi tagit upp behovet av donationer i nyhetsbrevet?

Anton föredrog


Vi har lanserat guldpirat.se och skickat ut ett medlemsbrev med en storsatsning på att få donationer.

Hur har arbetet med julklappssidan gått?

Magnus föredrog


På grund av tidsbrist hinns inte detta med, men vi får satsa på att fixa något motsvarande nästa jul.

MyNewsDesk

Anton föredrog.
Hur går det med nedgraderingen av MyNewsDesk?


MyNewsDesk är nedgraderat till gratisversion från och med 21 mars 2016.

Postboxen

Anton föredrog.
Hur går det med uppsägningen av postboxen?


Postboxen är uppsagd, vi inväntar bekräftelse. Har även skickat in adressändring.

Lokalföreningar och bidrag

Anton föredrog.


Åtta föreningar är klara, ytterligare tre tillkommer eventuellt, totalt fem föreningar utöver dem är inte vilande men ser inte ut att uppfylla kraven i tid.

Aktivism

Magnus föredrog.
Till början av året behöver vi boosta aktivismen igen. Hur ser vi till att det börjar hända saker runtom i landet?

Aktivistnätverket

Magnus föredrog.


Malin Moberg har börjat bli aktiv igen. Magnus och Malin har börjat rekrytera nya regionala aktivistsamordnare och skapa material för dessa.

Mumble-träffar

Magnus föredrog.

 • Hur har det gått hittils?
 • Vad har vi för teman bokade för tillfället?
 • Behöver vi hitta fler som kan vara värdar/ämnen för diskussioner?
 • Vad kan vi som AU och styrelse hjälpa till med för att göra att det fortsätter?

Malin Moberg tar mumbleträffen 22 december, Anton Nordenfur tar 29 december. Ett antal teman finns för framtida träffar. Mötet diskuterade hur vi får fler att besöka träffarna igen. Anton har numera admin på Mumble.

Lokala utbildningar/seminarier

Magnus föredrog.

 • Hur kan vi hjälpa medlemmar att hålla utbildningar lokalt?
 • Fråga de lokala föreningarna vilka behov/problem de har.
 • Kurs i att driva lokal förening för styrelser.

Mötet diskuterade hur vi kan kontakta föreningar direkt för att erbjuda dem hjälp och för att se vad de behöver hjälp med. Mötet diskuterade även att ha färdiga mallar och pärmar med all information som behövs för att driva en förening.

Mötet beslutade att AU ska ta kontakt med de lokala föreningarna för att utröna deras behov och se hur vi kan hjälpa till.

Gamification, aka. exp, badges och achievements

Magnus föredrog.

 • Hur ska vi få medlemmar mera engagerade?
 • Vilka områden kan vi tänka oss lämpliga att gamifiera?
 • Vilken ordning skulle vara logisk?
 • Vilka belöningar kan vi tänkas ha?

Mötet uppdrar Magnus Andersson och aktivistnätverket att samordna en grupp som kan utreda gamification vidare.

Övriga frågor

Inga övriga frågor lyftes.

Mötets avslutande

Magnus Andersson förklarade mötet avslutat 20:06.

Speramus in #TSVUT.