AU-möte 2016-02-04

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets fjärde möte, 4 februari 2016 klockan 19:00 på Mumble. Kallelsen skickades av Magnus Andersson den 28 januari 2016.

Mötets öppnande

Magnus Andersson förklarade mötet öppnat. Närvarande var Magnus Andersson och Anton Nordenfur.

Val av mötesordförande

Mötet valde Magnus till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Mötet valde Anton till mötessekreterare.

Piratpartiet fyller 10 år

Video, timeline, dekoration på webbsidan

Uppdatering av hemsidan

Uppdateringen - att ha en dedikerad sida för jubileet - inväntar material innan den kan fixas. Det inkluderar bland annat en film och en artikel om partiets historia.

Skapa en film för att hylla partiet och dess historia

Anton föredrog.

Anton och emma arbetar på att få fram en video med texten "Tio fantastiska år" som utkast.

Filmen har varit stillastående sedan det senaste mötet.

Artikeln om partiets historia

Har Magnus varit i kontakt med Carl Johan?

Magnus har inte varit i kontakt med Calle, men ska göra det innan nästa möte.

Timeline

Har Magnus varit i kontkakt med Josef angående hur man kan integrera tidslinjen med hemsidan?

Hur ser vi till att få in mer information runt händelser inom partiet för att fylla tidslinjen?

Magnus har inte pratat med Josef, men planerar att göra det under helgen som kommer.

Tioårsfest

Magnus föredrog.

Ingen utveckling sedan senast. Första prio nu är att bestämma datum.

Mötet beslutade att preliminärt sätta datumet den 18 juni.

Firmateckning

Anton föredrog.

Protokollet är fortfarande inte påskrivet. Anton försöker få till att träffa Gustav och Calle och får annars posta.

Ekonomi och donationer

Anton föredrog.

24 000 kr kom in under januari månad, mot budgetens 36 000 kr.

Mötet ber Anton att uppdra Henry att ta fram statistik på hur donationerna fluktuerat månad till månad det senaste året.

Lokalföreningar och bidrag

Magnus föredrog.

Har de lokala föreningarna tagits kontakt med?

Har wikin uppdaterats med hur man håller en förening vid liv?

Anton har inte uppdaterat wikin ännu.

Aktivism

Aktivistnätverket

Magnus föredrog.

Ingenting har hänt sedan sist. Magnus försöker få till ett möte med Malin och existerande lokala samordnare.

Lokala utbildningar/seminarier

Magnus föredrog.

Magnus har skrivit ett mail och börjat skicka ut.

Gamification, aka. exp, badges och achievements

Magnus föredrog.

Ingenting har hänt i och med att aktivistnätverket inte kommit igång.

Almedalsveckan 2016

Magnus föredrog.

Janne Lundstein har klivit ned som ordförande för Piratpartiet Gotland, vilket komplicerar saker och är tråkigt.

Vi behöver hitta någon som kan ta på sig ansvar för partiets evenemang på Almedalen.

Vi behöver hitta någon som kan dra i partiets aktivitet på lördagen, och komma fram till vad mer exakt vi vill göra.

Ny mötesplattform

Magnus föredrog.

Arbetet fortgår. Magnus är snart klar med att översätta stadgarna till XML. Nästa steg är att börja skapa en timeline över mötet.

Medlemshemsida

Magnus föredrog.

Ingenting har hänt.

Övriga frågor

Inga övriga frågor lyftes.

Kommande möten

Nästa möte är den 18 februari, och då planerar vi in några fler möten.

Mötets avslutande

Magnus förklarade mötet avslutat.

Speramus in #TSVUT.