AU-möte 2016-02-18

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 21:55, 10 February 2016 by Moinois (talk | contribs) (Created page with "Arbetsutskottets femte möte, 18 februari 2016 klockan 19:00 på Mumble. Kallelsen skickades av Magnus Andersson den 10 januari 2016. = Mötets öppnande = == Va...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets femte möte, 18 februari 2016 klockan 19:00 på Mumble. Kallelsen skickades av Magnus Andersson den 10 januari 2016.

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Piratpartiet fyller 10 år

Video, timeline, dekoration på webbsidan

Skapa en film för att hylla partiet och dess historia

Anton föredrog.

Anton och emma arbetar på att få fram en video med texten "Tio fantastiska år" som utkast.

Artikeln om partiets historia

Har Magnus varit i kontakt med Carl Johan?

Timeline

Har Magnus varit i kontkakt med Josef angående hur man kan integrera tidslinjen med hemsidan?

Hur ser vi till att få in mer information runt händelser inom partiet för att fylla tidslinjen?

Uppdatering av hemsidan

Uppdateringen - att ha en dedikerad sida för jubileet - inväntar material innan den kan fixas. Det inkluderar bland annat en film och en artikel om partiets historia.

Tioårsfest

Magnus föredrog.

Senaste utvecklingen.

Firmateckning

Anton föredrog.

Har protokollet skrivits på?

Ekonomi och donationer

Anton föredrog.

Har vi fått någon klarhet i hur donationerna har fluktuerat över månaderna?

Lokalföreningar och bidrag

Magnus föredrog.

Har de lokala föreningarna tagits kontakt med?

Har wikin uppdaterats med hur man håller en förening vid liv?

Aktivism

Aktivistnätverket

Magnus föredrog.

Lokala utbildningar/seminarier

Magnus föredrog.

Gamification, aka. exp, badges och achievements

Magnus föredrog.

Almedalsveckan 2016

Magnus föredrog.

Ny mötesplattform

Magnus föredrog.

Medlemshemsida

Magnus föredrog.

Övriga frågor

Kommande möten

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.