AU-möte 2016-03-15

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 19:40, 15 March 2016 by Aki (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets sjätte möte, 15 mars 2016 klockan 19:00 på Mumble. Kallelsen skickades av Magnus Andersson den 4 mars 2016.

Mötets öppnande

Mötet öppnades av Magnus Andersson klockan 19:25.

Närvarande från arbetsutskottet var Magnus Andersson och Anton Nordenfur. Övriga närvarande var Mattias Bjärnemalm.

Val av mötesordförande

Magnus valdes till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Anton valdes till mötessekreterare.

Piratpartiet fyller 10 år

Video, timeline, dekoration på webbsidan

Skapa en film för att hylla partiet och dess historia

Magnus föredrog. Magnus ska få till ett möte med Emma och Anton.

Artikeln om partiets historia

Magnus föredrog. Ska prata vidare med Carl Johan Rehbinder.

Timeline

Magnus föredrog. Vad gör vi för att fylla på tidslinjen?

Anton uppdras att sammanställa partiets verksamhetsberättelser så att vi kan hitta guldkorn.

Uppdatering av hemsidan

Magnus föredrog.

Ingenting mer har gjorts, vi väntar fortfarande på material för att kunna bygga ihop en jubileumssida.

Tioårsfest

Magnus föredrog.

Fabian har varit och tittat på lokalen, och de har nu kommit längre med byggnationen.

Diskussioner har fortsatt om mat och dryck, tanken är att de får sälja detta under festen. Som belöning vid crowdfundingen kan man få kuponger som det kan köpas mat för.

Fortsatt diskussion om goodie bags och vad dessa kan innehålla. Mötet lyfte exempelvis pins, klistermärken och tröjor. Mötet uppdrog åt Anton att bestämma vad exakt som ska vara med och börja fixa detaljerna.

Första talare, Alexander Bard, är bokad.

Mötet diskuterade datum och beslutade att fråga styrelsen om det preliminära datumet fungerar eller om det bör ändras till exempelvis augusti.

Mötet diskuterade ansvaret för festen och om det bör flyttas till någon annan än Magnus. Anton uppdras att tillfråga Fabian.

Firmateckning

Anton föredrog.

Protokollet har postats men inte kommit tillbaka än.

Ekonomi och donationer

Anton föredrog.

Vi fick drygt 32 000 kronor i donationer i februari, en uppgång från i höstas men fortfarande under budget.

Guldpiratpins skulle kosta runt 30 kronor styck om vi beställer runt ett hundratal, runt tio kronor om vi beställer ett tusental.

Mötet uppdrog Anton att räkna ut ungefär hur många guldpirater vi har och beställa pins.

Lokalföreningar och bidrag

Magnus föredrog.

Wikin har inte ännu uppdaterats med hur man håller en förening vid liv.

Ett antal lokala föreningar har haft eller planerar årsmöte den närmsta tiden.

Anton kontaktar Norrköping om protokoll och fixar bidrag vid godkännande.

Magnus kontaktar Västra Götaland om protokoll och fixar bidrag vid godkännande.

Aktivism

Aktivistnätverket

Magnus föredrog.

Möten med Malin Moberg har konsekvent inte blivit av. Magnus planerar att lämna posten som aktivistsamordnare den närmsta tiden, och vi bör därför leta efter en ersättare.

Mötet beslutade att utlysa rollen som aktivistsamordnare och börja leta efter en ersättare.

Lokala utbildningar/seminarier

Magnus föredrog.

Talk Like a Pirate planeras i Göteborg den 17 september.

Mötet uppdrar Anton att maila lokala aktivister om att de kan söka bidrag för regionala konferenser.

Gamification, aka. exp, badges och achievements

Magnus föredrog.

Mötet valde att bordlägga punkten till det att det blivit liv i aktivistnätverket.

Almedalsveckan 2016

Magnus föredrog.

Magnus ska kontakta Bodil om att ansvara för aktiviteter på Almedalsveckan. Vi har en relativt färdig lokal, men ska leta efter en bättre.

Vi har tillgång till en bovagn som vi kan måla lila, behöver kolla efter var vi kan placera den.

Magnus ska prata mer med Egil om möjligheterna att köra piratbåten Arwen till Almedalen.

Magnus kollar vidare på boende och ska kolla upp priser för camping för att sedan höra sig runt med pirater.

Ny mötesplattform

Magnus föredrog.

Magnus har planerat in möte med Michaela Skeppstedt för att börja arbeta på mötesplattformen.

Medlemshemsida

Magnus föredrog.

Vi behöver en ny ansvarig för utvecklingen. Mötet uppdrog Magnus att utlysa rollen.

Startpaket för lokalföreningar

Anton föredrog.

Har inte kollats på ännu.

Transparensrapport

Anton föredrog.

Anton har börjat kolla på vilka saker som ska vara med i transparensrapporten. Mötet uppdrog Anton att fortsätta arbetet med detta.

Övriga frågor

Inga övriga frågor lyftes.

Kommande möten

Arbetsutskottet schemalade nästa möte till tisdagen den 22 mars klockan 19:00.

Mötets avslutande

Magnus förklarade mötet avslutat 20:45.

Speramus in #TSVUT.