AU-möte 2016-03-22

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 20:06, 21 March 2016 by Moinois (talk | contribs) (Created page with "Arbetsutskottets sjunde möte, 22 mars 2016 klockan 19:00 på Mumble. Kallelsen skickades av Magnus Andersson den 21 mars 2016. = Mötets öppnande = == Val av m...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets sjunde möte, 22 mars 2016 klockan 19:00 på Mumble. Kallelsen skickades av Magnus Andersson den 21 mars 2016.

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Piratpartiet fyller 10 år

Video, timeline, dekoration på webbsidan

Skapa en film för att hylla partiet och dess historia

Magnus föredrog.

Artikeln om partiets historia

Magnus föredrog.

Timeline

Magnus föredrog.

Vad gör vi för att fylla på tidslinjen?

Har Anton sammanställt partiets verksamhetsberättelser?

Uppdatering av hemsidan

Magnus föredrog.

Tioårsfest

Magnus föredrog.

Har vi fått några synpunkter gällande datumet från styrelsen?

Hur ser det ut gällande övertagandet av ansvaret?

Firmateckning

Anton föredrog.

Har protokollet kommit tillbaka ännu?

Ekonomi och donationer

Anton föredrog.

Hur många guldpirater har vi uppskattningsvis och har pins beställts?

Lokalföreningar och bidrag

Magnus föredrog.

Wikin har inte ännu uppdaterats med hur man håller en förening vid liv.

Har Norrköping kontaktats?

Har Västra Götaland kontaktats?

Aktivism

Aktivistnätverket

Magnus föredrog.

Har rollen som aktivistsamordnare utlysts som ledig och att vi söker en ersättare?

Lokala utbildningar/seminarier

Magnus föredrog.


Har Anton mailat lokala aktivister för att informera dem om att det går att söka bidrag till regionala konferenser?

Almedalsveckan 2016

Magnus föredrog.

Har Bodil tagits kontakt med?

Vad är status för bovagnen, har tillstånd kollats upp?

Har Egil kontaktats angående Arwen?

Har boendekostnader tagits fram och kommunicerats till medlemmar som är intresserade av att åka?

Ny mötesplattform

Magnus föredrog.

Vad blev resultatet av mötet med Michaela Skeppstedt?

Medlemshemsida

Magnus föredrog.

Har rollen som webmaster utlysts som ledig och att vi söker någon att ta den?

Startpaket för lokalföreningar

Anton föredrog.

Transparensrapport

Anton föredrog.

Statusuppdatering

Övriga frågor

Kommande möten

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.