AU-möte 2016-04-12

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 22:44, 10 April 2016 by Moinois (talk | contribs) (Created page with "Arbetsutskottets åttonde möte, 12 april 2016 klockan 19:00 på Mumble. Kallelsen skickades av Magnus Andersson den 11 april 2016. = Mötets öppnande = == Val ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets åttonde möte, 12 april 2016 klockan 19:00 på Mumble. Kallelsen skickades av Magnus Andersson den 11 april 2016.

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Piratpartiet fyller 10 år

Video, timeline, dekoration på webbsidan

Skapa en film för att hylla partiet och dess historia

Magnus föredrog.

Har ett datum satts för att diskutera filmen?

Timeline

Magnus föredrog.

Har tidigare verksamhetsberättelser sammanställts?

Uppdatering av hemsidan

Magnus föredrog.

Tioårsfest

Magnus föredrog.

Har mail skickats om arbetsgrupp för festen?

Firmateckning

Anton föredrog.

Har protokollet kommit tillbaka ännu?

Ekonomi och donationer

Anton

Har antal guldpirater kollats och har pins beställts?

Lokalföreningar och bidrag

Magnus föredrog.

Har wikin uppdaterats hur en förening hålls vid liv?

Aktivism

Aktivistnätverket

Magnus föredrog.

Är rollen som aktivistsamordnare utlyst?

Dreamhack 2016

Magnus föredrog.

Arbetsmiljö och -belastning

Magnus föredrog.

Island

Magnus föredrog.

Aktioner för att uppmärksammas utåt

Magnus föredrog.

Crowdfunding för lokal närvaro under valet

Magnus föredrog.

Almedalsveckan 2016

Magnus föredrog.

Status?

Ny mötesplattform

Magnus föredrog.

Status?

Medlemshemsida

Magnus föredrog.

Har rollen som webmaster utlysts?

Startpaket för lokalföreningar

Anton föredrog.

Har ett startpaket tagits fram?

Transparensrapport

Anton föredrog.

Har transparensrapporten tagits fram?

Tidsplan för färdigställandet av kampanjmaterial

Magnus föredrog.

Övriga frågor

Kommande möten

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.