AU-möte 2016-04-26

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 17:53, 26 April 2016 by Aki (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets tionde möte, 26 april 2016 klockan 19:00 på Mumble. Kallelse till mötet skickades ut 25 april.

Mötets öppnande

Magnus Andersson förklarade mötet öppnat 19:15.

Val av mötesordförande

Mötet valde Magnus till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Mötet valde Anton till mötessekreterare.

Piratpartiet fyller 10 år

Video, timeline, dekoration på webbsidan

Skapa en film för att hylla partiet och dess historia

Magnus föredrog.

Har inte kunnat få till möte, Magnus fortsätter försöka.

Timeline

Magnus föredrog.

Har tidigare verksamhetsberättelser sammanställts? Nej.

Uppdatering av hemsidan

Magnus föredrog.

Har en save-the-date sida skapats? Ja.

Tioårsfest

Magnus föredrog.

Diskussion om crowdfundingen ska ske på Kickstarter eller lokalt.

Firmateckning

Anton föredrog.

Har protokollen lämnats till banken? Nej.

Ekonomi och donationer

Anton har inte än tagit fram hur många guldpirater vi har.

Anton och emma har pratat om design och börjat kolla på det.

Lokalföreningar och bidrag

Magnus föredrog.

Har wikin uppdaterats med hur en förening hålls vid liv? Anton har börjat anteckna men inte i wikin.

Aktivism

Aktivistnätverket

Magnus föredrog.

Diskussion om rollen som aktivistsamordnare ska tas bort eller delas upp i regionalt ansvariga.

Dreamhack 2016

Magnus föredrog.

Har bord bokats? Ja.

Pridefestivalen 2016 i Stockholm

Anton föredrog.

Anton börjar leta någon som kan vara ansvarig.

Vi måste starta planera crowdfunding, diskutera eventuella kampanjer.

Island

Magnus föredrog.

Aktioner för att uppmärksammas inåt

Magnus föredrog.

Aktioner för att uppmärksammas utåt

Magnus föredrog.

Har ett pressmeddelande tagits fram? Nej, planeras.

Har en insändare skapats? Ja, skickad till Corren och frisläppt för remix.

Har slide och enklare text till förstasidan skapats? Ja.

Crowdfunding för lokal närvaro under valet

Magnus föredrog.

Tillgång till sidan fixat, DH-crowdfunding startat.

Almedalsveckan 2016

Magnus föredrog.

Har Lamzac svarat? Ja, inga volympriser.

Magnus beställer tre stycken.

Har vi fått någon ytterligare information om tryck från mlg? Fortfarande att det borde gå.

Har ett Facebook event skapats för lördagens utbildning? Nej, Magnus fixar.

Ny mötesplattform

Magnus föredrog.

Har inte hänt något.

Medlemshemsida

Magnus föredrog.

Har inte hänt något.

Startpaket för lokalföreningar

Anton föredrog.

Har varit på kansliet och börjat samla idéer.

Transparensrapport

Anton föredrog.

Inte hänt något.

Övriga frågor

Informationsmaterial

Anton har gjort ett första utkast och väntar på feedback.

Kommande möten

Onsdagen den 4 maj 19:00.

Mötets avslutande

Magnus förklarade mötet avslutat.

Speramus in #TSVUT.