Difference between revisions of "AU-möte 2016-05-07"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
m
m
 
Line 5: Line 5:
 
[[Partiledare]] [[Magnus Andersson]] förklarar mötet öppnat.  
 
[[Partiledare]] [[Magnus Andersson]] förklarar mötet öppnat.  
  
[[Magnus Andersson]], [[Mab]] och [[Anton Nordenfur]] var närvarande.
+
[[Magnus Andersson]], [[Mattias Bjärnemalm]] och [[Anton Nordenfur]] var närvarande.
  
 
== Val av mötesordförande ==
 
== Val av mötesordförande ==

Latest revision as of 13:57, 21 May 2016

Arbetsutskottets elfte möte, 5 maj 2016 klockan 19:00 på Mumble. Kallelse till mötet skickades ut 1 maj.

Mötets öppnande

Partiledare Magnus Andersson förklarar mötet öppnat.

Magnus Andersson, Mattias Bjärnemalm och Anton Nordenfur var närvarande.

Val av mötesordförande

Magnus valdes till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Anton valdes till mötessekreterare.

Piratpartiet fyller 10 år

Video, timeline, dekoration på webbsidan

Skapa en film för att hylla partiet och dess historia

Magnus föredrog.

Magnus har pratat med emma och försöker få till ett datum för att diskutera det.

Mötet beslutade att vi lyfter punkten på afk-au-mötet där emma ska närvara.

Timeline

Magnus föredrog.

Har tidigare verksamhetsberättelser sammanställts? Nej. Anton försöker göra det till nästa gång.

Uppdatering av hemsidan

Magnus föredrog.

Har inte uppdaterats specifikt angående tioårsjubileet, men har däremot uppdaterats med en slide och sida om Island, och en slide och sida om vår nya partiledare. Webbsidan har även börjat användas allt mer för nyheter, inklusive pressmeddelanden som vi publicerat flera av.

Tioårsfest

Magnus föredrog.

Behöver sammanställa en agenda med talare samt en crowdfundingkampanj som kan gå upp så fort som Dreamhack är klar. Crowdfunding för tioårsfesten görs först, följt av Pride-crowdfunding strax därpå.

Mötet uppdrar Anton att lyfta frågan om ansvarig för stockholmspirater.

Firmateckning

Anton föredrog.

Har protokollen lämnats till banken?

Nej, Anton glömde kvar väskan som protokollet låg i hos en kund. Ska hämta den och fixa allt på måndag.

Ekonomi och donationer

Mötet beslutade att Anton lyfter för styrelsen och vår ekonomiansvarig Henry att Henry presenterar ekonomirapport till AU istället för styrelsen efter varje månadsslut.

Lokalföreningar och bidrag

Magnus föredrog.

Vi har en person som visat intresse att bli lokalföreningsansvarig och aktivistansvarig. Magnus försöker få till ett onlinemöte med personen och Anton för att diskutera igenom saken.

Vi ska i första hand försöka utse en roll i taget för att se till att vi kan introducera dessa i rollen på rätt sätt.

Har wikin uppdaterats med hur en förening hålls vid liv? Nej.

Aktivism

Aktivistnätverket

Magnus föredrog.

Se punkt "Lokalföreningar och bidrag".

Det finns ytterligare en person som är påtänkt som aktivistsamordnare. Magnus försöker få till ett möte, afk eller online, tillsammans med personen och Anton för att diskutera igenom saken. Detta prioriteras efter lokalföreningsansvarig.

Mötet uppdrar åt Anton att fixa en Sverige-karta med utmärkta lokalföreningar, aktivism, och städer om PL besökt.

Dreamhack 2016

Magnus föredrog.

Mattias Dahlberg är ansvarig.

Crowdfundingen är bortom första delmålet och ligger 1 700 kronor ifrån andra delmålet.

Stockholm Pride 2016

Anton föredrog.

Har vi hittat någon som vill vara ansvarig?

Sarah-Lee Hage utses till Pride-ansvarig, med Anton Nordenfur som delansvarig.

Datum för Pride är 25-31 juli.

Anton uppdras kolla upp datum för sista anmälan samt anordna möte med Sarah-Lee.

Anton uppdras se till att det skapas ett event för Stockholm Pride.

Informationsmaterial

Anton har tagit fram text, emma har tagit fram det grafiska och Magnus har gett feedback. Materialet bör vara klart de närmsta dagarna och kan då gå på tryck.

Island

Magnus föredrog.

Aktioner för att uppmärksammas inåt

Magnus föredrog.

Anton har uppmärksammat Island i medlemsbrev.

Aktioner för att uppmärksammas utåt

Magnus föredrog.

Har ett pressmeddelande tagits fram? Nej. Anton försöker göra det när det finns något att rapportera.

Island har uppmärksammats på partiets webbsida.

Crowdfunding för lokal närvaro under valet

Magnus föredrog.

Bör läggas efter crowdfunding om tioårsfesten och Pride.

Almedalsveckan 2016

Magnus föredrog.

Har Lamzac beställts? Ja, de levereras till partikansliet.

Anton uppdras kolla vad det skulle kosta att köpa in ett gäng pirattröjor som kan delas ut vid Almedalen.

Anton nämner i medlemsbrev att de första som anmäler sig till att vara med PP på Almedalen.

Har ett Facebook-event skapats för lördagens utbildning? Ja, Magnus har.

Ny mötesplattform

Magnus föredrog.

Har inte hänt någonting.

Medlemshemsida

Magnus föredrog.

Startpaket för lokalföreningar

Anton föredrog.

Har inte arbetats på sedan senaste mötet.

Transparensrapport

Anton föredrog.

Har inte arbetats på sedan senaste mötet.

Övriga frågor

Landsturné

Till den graden det är möjligt ekonomiskt ska vi försöka visa vår nya partiledare, vice partiledare och partisekreterare för så många medlemmar som möjligt i så många orter som möjligt. Vi ska försöka utnyttja möjligheter där dessa ändå är i diverse städer, helst ska vi försöka samordna att alla är där samtidigt, men prio är att Magnus är där.

Anton uppdras sammanställa en lista på möjliga och viktiga orter.'

Piratfika och piratöl i Stockholm 21-22 maj

Magnus, Mab och Anton är i Stockholm 21-22 maj. Vi har AU-möte på lördagen, piratöl på lördag kväll, och flyersutdelning samt piratfika på söndagen.

Mötet uppdrar Anton att se till att det blir piratöl och piratfika, och att skicka ut mail till hela landet om att det sker och att det kan ske på övriga orter.

Piratöl i Lund 10 juni

I samband med partistyrelsemötet i Lund 11-12 juni planerar vi in en piratöl klockan 19:00 fredagen den 10 juni där allra minst Magnus och Anton närvarar.

Magnus uppdras att kolla med Mab om han kan närvara.

Anton uppdras prata med PP Lund och se till att information går ut.

Kommande möten

Nästa möte är bestämt till 21 maj i Stockholm, plats är partikansliet i Aspudden och tid kommer att komma i kallelsen.

Mötet beslutade att det mötet ska lyfta arbetsfördelning inom arbetsutskottet.

Mötets avslutande

Magnus förklarade mötet avslutat.

Speramus in #TSVUT.