AU-möte 2016-05-21

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 09:36, 19 May 2016 by Moinois (talk | contribs) (Första utkast)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets tolfte möte, 21 maj 2016 klockan 19:00 i Stockholm. Kallelse till mötet skickades ut 19 maj.

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Arbetsfördelning inom arbetsutskottet

Magnus föredrog.

Piratpartiet fyller 10 år

Video, timeline, dekoration på webbsidan

Skapa en film för att hylla partiet och dess historia

Magnus föredrog.

Timeline

Magnus föredrog.

Har tidigare verksamhetsberättelser sammanställts?

Uppdatering av hemsidan

Magnus föredrog.

Tioårsfest

Magnus föredrog.

Har Anton hittat någon i Stockholm som vill vara ansvarig?

Har en agenda börjat skapats?

Har en crowdfunding börjat skapas?

Firmateckning

Anton föredrog.

Har protokollen lämnats till banken?

Ekonomi och donationer

Anton föredrog.

Lokalföreningar och bidrag

Magnus föredrog.

Har ett möte med personen som visat intresse för lokalföreningsansvarig eller aktivistansvarig?

Har wikin uppdaterats med hur en förening hålls vid liv? Nej.

Aktivism

Aktivistnätverket

Magnus föredrog.

Se punkt "Lokalföreningar och bidrag".

Har en Sverigekarta införskaffats?

Dreamhack 2016

Magnus föredrog.

Stockholm Pride 2016

Anton föredrog.

Datum för Pride är 25-31 juli.

Har datum för sista anmälan kollats upp och har ett initialt möte med Sarah-Lee planerats?

Har Anton skapat ett event?

Informationsmaterial

Anton föredrog.

Island

Magnus föredrog.

Aktioner för att uppmärksammas inåt

Magnus föredrog.

Aktioner för att uppmärksammas utåt

Magnus föredrog.

Crowdfunding för lokal närvaro under valet

Magnus föredrog.

Bör läggas efter crowdfunding om tioårsfesten och Pride.

Almedalsveckan 2016

Magnus föredrog.

Har Anton kollat upp vad det skulle kosta att köpa in ett gäng pirattröjor för att dela ut vid Almedalen?

Har detta nämnts i ett nyhetsbrev?

Hur kan vi se hur många som kan tänkas komma?

Ny mötesplattform

Magnus föredrog.

Medlemshemsida

Magnus föredrog.

Startpaket för lokalföreningar

Anton föredrog.

Landsturné

Anton föredrog.

Piratöl i Lund 10 juni

Har Magnus kollat med Mab om han kan närvara?

Har Anton pratat med PP Lund och sett till att information går ut?

Transparensrapport

Anton föredrog.

Övriga frågor

Kommande möten

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.