Difference between revisions of "AU-möte 2016-05-30"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Arbetsutskottets trettonde möte, 30 maj 2016 klockan 18:00 på telefon. Kallelse till mötet skickades ut 27 maj. För att bli uppringd till mötet, ta kontakt med Mat...")
 
m
Line 99: Line 99:
  
 
= Övriga frågor =
 
= Övriga frågor =
 +
 +
Förberedelse för nästa styrelsemöte
  
 
= Kommande möten =
 
= Kommande möten =

Revision as of 15:57, 30 May 2016

Arbetsutskottets trettonde möte, 30 maj 2016 klockan 18:00 på telefon. Kallelse till mötet skickades ut 27 maj.

För att bli uppringd till mötet, ta kontakt med Mab på telefonnummer 070-438 50 46 eller via mattias.bjarnemalm@piratpartiet.se.

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Arbetsfördelning inom arbetsutskottet

Magnus föredrog.

Har en sammanställning skapats?

Piratpartiet fyller 10 år

Video, timeline, dekoration på webbsidan

Skapa en film för att hylla partiet och dess historia

Magnus föredrog.

Har ett möte med Emma bokats?

Uppdatering av hemsidan

Magnus föredrog.

Har den gamla texten från januari uppdaterats?

Har Emma frågats om att göra en ny slide?

Tioårsfest

Magnus föredrog.

Firmateckning

Anton föredrog.

Har protokollen lämnats till banken?

Ekonomi och donationer

Anton föredrog.

Har Henry återkopplat angående Swish?

Hur är situationen med årsredovisningen från 2014?

Lokalföreningar och bidrag

Anton föredrog.

Har ett möte med personen som visat intresse för lokalföreningsansvarig eller aktivistansvarig?

Har ett förslag till regionsuppdelning tagits fram och förslag till samordnare för respektive region?

Har de föreningar som inte lämnat in protokoll kontaktats?

Aktivism

Aktivistnätverket

Magnus föredrog.

Se punkt "Lokalföreningar och bidrag".

Dreamhack 2016

Magnus föredrog.

Stockholm Pride 2016

Anton föredrog.

Informationsmaterial

Anton föredrog.

Almedalsveckan 2016

Magnus föredrog.

Har Anton kollat upp vad det skulle kosta att köpa in ett gäng pirattröjor för att dela ut vid Almedalen?

Har detta nämnts i ett nyhetsbrev?

Har anmälningssida skapats för lördagseventet? (har vi något namnförslag på eventet?

Startpaket för lokalföreningar

Anton föredrog:

Förslag till paket är:

Har ett pris för paketet tagits fram?

Landsturné

Anton föredrog.

Piratöl i Lund 10 juni

Anton föredrog.

Övriga frågor

Förberedelse för nästa styrelsemöte

Kommande möten

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.