Difference between revisions of "AU-möte 2016-06-12"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
m
Line 116: Line 116:
  
 
= Övriga frågor =
 
= Övriga frågor =
 +
 +
Struktur för partiets ordinarie organisation
  
 
= Kommande möten =
 
= Kommande möten =

Revision as of 12:59, 12 June 2016

Arbetsutskottets fjortonde möte, 12 juni 2016 klockan 14.30 på kansliet i Lund. Kallelse till mötet har ej skickats.

Mötets öppnande

Magnus Andersson förklarade mötet öppnat.

Val av mötesordförande

Magnus valdes som mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Anton valdes som sekreterare.

Arbetsfördelning inom arbetsutskottet

Anton föredrog.

Har en sammanställning skapats?

Piratpartiet fyller 10 år

Video, timeline, dekoration på webbsidan

Skapa en film för att hylla partiet och dess historia

Magnus föredrog.

Har ett möte med emma bokats?

Uppdatering av hemsidan

Anton föredrog.

Har Emma frågats om att göra en ny slide?

Tioårsfest

Magnus föredrog.

Mötet valde att utse Mab att sköta kontakt med de på Noden.

Firmateckning

Anton föredrog.

Har protokollen lämnats till banken?

Nej, görs i veckan.

Ekonomi och donationer

Anton föredrog.

Har Henry återkopplat angående Swish?

Hur är situationen med årsredovisningen från 2014?

Lokalföreningar och bidrag

Anton föredrog.

Har ett möte med personen som visat intresse för lokalföreningsansvarig eller aktivistansvarig?

Har de föreningar som inte lämnat in protokoll kontaktats?

Aktivism

Aktivistnätverket

Magnus föredrog.

Se punkt "Lokalföreningar och bidrag".

Dreamhack 2016

Magnus föredrog.

Informationsmaterial

Anton föredrog.

Almedalsveckan 2016

Anton föredrog.

Har Anton kollat upp vad det skulle kosta att köpa in ett gäng pirattröjor för att dela ut vid Almedalen?

Inget svasr från mlg.

Har detta nämnts i ett nyhetsbrev?

Nej.

Har anmälningssida skapats för Piratlördagen?


Startpaket för lokalföreningar

Anton föredrog:

Förslag till paket är:

Har ett pris för paketet tagits fram?

Landsturné

Anton föredrog.

Punkter delegerade från styrelsen

Mabs underlag:

  • Avtackningsarbetet delegeras till AU, Calle redovisar för AU.
  • Tioårsartikeln delegeras till AU.
  • beslut: att au får i uppdrag att ta fram en rollbeskrivning för talespersoner
  • beslut: att au får i uppdrag att ta fram en lista på vilka områden vi behöver ha talespersoner inom för att leda det politiska konkretiseringsarbetet inför vårmötet 2017
  • det delegerades till au att snarast leverera bokslut och räkenskaper för 2014 till revisorerna för 2014 samt 2015, så att någon utav dessa kan göra revision för det året och inkomma med en revisionsberättelse som kan behandlas på nästa medlemsmöte

beslut:

  • beslut: att delegera till au att ta fram ett underlag för per capsulam för en ny arbetsordning utifrån det inkomna underlaget och de diskussioner som fördes på mötet.
  • ta fram underlag för per capsulam om nya personer att välja in i au


Övriga frågor

Struktur för partiets ordinarie organisation

Kommande möten

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.