Difference between revisions of "AU-möte 2016-06-12"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
m
m
Line 16: Line 16:
 
[[Anton Nordenfur|Anton]] föredrog.
 
[[Anton Nordenfur|Anton]] föredrog.
  
Har en sammanställning skapats?
+
Har en sammanställning skapats? Nej, Anton får input från övriga.
  
 
= Piratpartiet fyller 10 år =
 
= Piratpartiet fyller 10 år =
Line 25: Line 25:
 
[[Magnus Andersson|Magnus]] föredrog.
 
[[Magnus Andersson|Magnus]] föredrog.
  
Har ett möte med emma bokats?
+
Har ett möte med emma bokats? Nej, Magnus ska.
  
 
===Uppdatering av hemsidan===
 
===Uppdatering av hemsidan===
Line 31: Line 31:
  
 
Har Emma frågats om att göra en ny slide?
 
Har Emma frågats om att göra en ny slide?
 +
 +
Ja, avklarat.
  
 
== Tioårsfest ==
 
== Tioårsfest ==
 
[[Magnus Andersson|Magnus]] föredrog.
 
[[Magnus Andersson|Magnus]] föredrog.
  
Mötet valde att utse Mab att sköta kontakt med de på Noden.
+
Mötet valde att utse Mab till anvarig för att sköta kontakt med Noden.
  
 
= Firmateckning =
 
= Firmateckning =
Line 47: Line 49:
 
[[Anton Nordenfur|Anton]] föredrog.
 
[[Anton Nordenfur|Anton]] föredrog.
  
Har Henry återkopplat angående Swish?
+
Har Henry återkopplat angående Swish? Nej, mötet beslutade att vi ska skaffa Swish.
  
Hur är situationen med årsredovisningen från 2014?
+
Hur är situationen med årsredovisningen från 2014? Styrelsen lade det på vårt bord, Anton ansvarar för det.
  
 
= Lokalföreningar och bidrag =
 
= Lokalföreningar och bidrag =
 
[[Anton Nordenfur|Anton]] föredrog.
 
[[Anton Nordenfur|Anton]] föredrog.
  
Har ett möte med personen som visat intresse för [[lokalföreningsansvarig]] eller [[aktivistansvarig]]?
+
Har ett möte med personen som visat intresse för [[lokalföreningsansvarig]] eller [[aktivistansvarig]]? Nej.
  
Har de föreningar som inte lämnat in protokoll kontaktats?
+
Har de föreningar som inte lämnat in protokoll kontaktats? Delvis.
  
 
= Aktivism =
 
= Aktivism =
Line 70: Line 72:
 
== Informationsmaterial ==
 
== Informationsmaterial ==
 
[[Anton Nordenfur|Anton]] föredrog.
 
[[Anton Nordenfur|Anton]] föredrog.
 +
 +
Det skickas på tryck snart, bör vara färdigt inom ~en månad.
  
 
= [[Almedalsveckan 2016]] =
 
= [[Almedalsveckan 2016]] =
Line 76: Line 80:
 
Har Anton kollat upp vad det skulle kosta att köpa in ett gäng pirattröjor för att dela ut vid Almedalen?
 
Har Anton kollat upp vad det skulle kosta att köpa in ett gäng pirattröjor för att dela ut vid Almedalen?
  
Inget svasr från mlg.
+
Inget svar från mlg.
  
 
Har detta nämnts i ett nyhetsbrev?
 
Har detta nämnts i ett nyhetsbrev?
Line 84: Line 88:
 
Har anmälningssida skapats för Piratlördagen?
 
Har anmälningssida skapats för Piratlördagen?
  
 
+
Nej, Anton fixar.
  
 
= Startpaket för lokalföreningar =
 
= Startpaket för lokalföreningar =
Line 97: Line 101:
 
* Någon eller några tröjor.
 
* Någon eller några tröjor.
  
Har ett pris för paketet tagits fram?
+
Har ett pris för paketet tagits fram? Nej, väntar på mlg.
  
 
= Landsturné =
 
= Landsturné =
[[Anton Nordenfur|Anton]] föredrog.
+
[[Anton Nordenfur|Anton]] föredrog, två stopp har gjorts och fler är på G, bl a Göteborg helgen som kommer.  
  
 
= Punkter delegerade från styrelsen =
 
= Punkter delegerade från styrelsen =
Line 113: Line 117:
 
* ta fram underlag för per capsulam om nya personer att välja in i au
 
* ta fram underlag för per capsulam om nya personer att välja in i au
  
 +
Mab tar avtackningsarbetet.
  
 +
Mab tar tioårsartikeln.
 +
 +
Magnus tar rollbeskrivning.
 +
 +
Magnus tar talespersonerna.
 +
 +
Anton tar bokslut.
 +
 +
Mab tar PC.
  
 
= Övriga frågor =
 
= Övriga frågor =
  
Struktur för partiets ordinarie organisation
+
== Struktur för partiets organisation ==
 +
 
 +
Anton gör en hierarkisk struktur grafiskt.
  
 
= Kommande möten =
 
= Kommande möten =
 +
 +
Nästa möte 22 juni 16:00 (digitalt), därefter 3 juli 11:00 (Visby).
  
 
= Mötets avslutande =
 
= Mötets avslutande =
 +
 +
Magnus förklarade mötet avslutat.
  
 
Speramus in #TSVUT.
 
Speramus in #TSVUT.
  
 
[[category:Arbetsutskottets protokoll]]
 
[[category:Arbetsutskottets protokoll]]

Revision as of 13:28, 12 June 2016

Arbetsutskottets fjortonde möte, 12 juni 2016 klockan 14.30 på kansliet i Lund. Kallelse till mötet har ej skickats.

Mötets öppnande

Magnus Andersson förklarade mötet öppnat.

Val av mötesordförande

Magnus valdes som mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Anton valdes som sekreterare.

Arbetsfördelning inom arbetsutskottet

Anton föredrog.

Har en sammanställning skapats? Nej, Anton får input från övriga.

Piratpartiet fyller 10 år

Video, timeline, dekoration på webbsidan

Skapa en film för att hylla partiet och dess historia

Magnus föredrog.

Har ett möte med emma bokats? Nej, Magnus ska.

Uppdatering av hemsidan

Anton föredrog.

Har Emma frågats om att göra en ny slide?

Ja, avklarat.

Tioårsfest

Magnus föredrog.

Mötet valde att utse Mab till anvarig för att sköta kontakt med Noden.

Firmateckning

Anton föredrog.

Har protokollen lämnats till banken?

Nej, görs i veckan.

Ekonomi och donationer

Anton föredrog.

Har Henry återkopplat angående Swish? Nej, mötet beslutade att vi ska skaffa Swish.

Hur är situationen med årsredovisningen från 2014? Styrelsen lade det på vårt bord, Anton ansvarar för det.

Lokalföreningar och bidrag

Anton föredrog.

Har ett möte med personen som visat intresse för lokalföreningsansvarig eller aktivistansvarig? Nej.

Har de föreningar som inte lämnat in protokoll kontaktats? Delvis.

Aktivism

Aktivistnätverket

Magnus föredrog.

Se punkt "Lokalföreningar och bidrag".

Dreamhack 2016

Magnus föredrog.

Informationsmaterial

Anton föredrog.

Det skickas på tryck snart, bör vara färdigt inom ~en månad.

Almedalsveckan 2016

Anton föredrog.

Har Anton kollat upp vad det skulle kosta att köpa in ett gäng pirattröjor för att dela ut vid Almedalen?

Inget svar från mlg.

Har detta nämnts i ett nyhetsbrev?

Nej.

Har anmälningssida skapats för Piratlördagen?

Nej, Anton fixar.

Startpaket för lokalföreningar

Anton föredrog:

Förslag till paket är:

Har ett pris för paketet tagits fram? Nej, väntar på mlg.

Landsturné

Anton föredrog, två stopp har gjorts och fler är på G, bl a Göteborg helgen som kommer.

Punkter delegerade från styrelsen

Mabs underlag:

  • Avtackningsarbetet delegeras till AU, Calle redovisar för AU.
  • Tioårsartikeln delegeras till AU.
  • beslut: att au får i uppdrag att ta fram en rollbeskrivning för talespersoner
  • beslut: att au får i uppdrag att ta fram en lista på vilka områden vi behöver ha talespersoner inom för att leda det politiska konkretiseringsarbetet inför vårmötet 2017
  • det delegerades till au att snarast leverera bokslut och räkenskaper för 2014 till revisorerna för 2014 samt 2015, så att någon utav dessa kan göra revision för det året och inkomma med en revisionsberättelse som kan behandlas på nästa medlemsmöte

beslut:

  • beslut: att delegera till au att ta fram ett underlag för per capsulam för en ny arbetsordning utifrån det inkomna underlaget och de diskussioner som fördes på mötet.
  • ta fram underlag för per capsulam om nya personer att välja in i au

Mab tar avtackningsarbetet.

Mab tar tioårsartikeln.

Magnus tar rollbeskrivning.

Magnus tar talespersonerna.

Anton tar bokslut.

Mab tar PC.

Övriga frågor

Struktur för partiets organisation

Anton gör en hierarkisk struktur grafiskt.

Kommande möten

Nästa möte 22 juni 16:00 (digitalt), därefter 3 juli 11:00 (Visby).

Mötets avslutande

Magnus förklarade mötet avslutat.

Speramus in #TSVUT.