AU-möte 2016-06-12

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 12:20, 12 June 2016 by Moinois (talk | contribs) (Created page with "Arbetsutskottets fjortonde möte, 12 juni 2016 klockan 14.30 på kansliet i Lund. Kallelse till mötet har ej skickats. = Mötets öppnande = == Val av mötesordförande...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets fjortonde möte, 12 juni 2016 klockan 14.30 på kansliet i Lund. Kallelse till mötet har ej skickats.

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Arbetsfördelning inom arbetsutskottet

Anton föredrog.

Har en sammanställning skapats?

Piratpartiet fyller 10 år

Video, timeline, dekoration på webbsidan

Skapa en film för att hylla partiet och dess historia

Magnus föredrog.

Har ett möte med emma bokats?

Uppdatering av hemsidan

Anton föredrog.

Har Emma frågats om att göra en ny slide?

Tioårsfest

Magnus föredrog.

Firmateckning

Anton föredrog.

Har protokollen lämnats till banken?

Ekonomi och donationer

Anton föredrog.

Har Henry återkopplat angående Swish?

Hur är situationen med årsredovisningen från 2014?

Lokalföreningar och bidrag

Anton föredrog.

Har ett möte med personen som visat intresse för lokalföreningsansvarig eller aktivistansvarig?

Har de föreningar som inte lämnat in protokoll kontaktats?

Aktivism

Aktivistnätverket

Magnus föredrog.

Se punkt "Lokalföreningar och bidrag".

Dreamhack 2016

Magnus föredrog.

Informationsmaterial

Anton föredrog.

Almedalsveckan 2016

Magnus föredrog.

Har Anton kollat upp vad det skulle kosta att köpa in ett gäng pirattröjor för att dela ut vid Almedalen?

Har detta nämnts i ett nyhetsbrev?

Har anmälningssida skapats för Piratlördagen?

Startpaket för lokalföreningar

Anton föredrog:

Förslag till paket är:

Har ett pris för paketet tagits fram?

Landsturné

Anton föredrog.

Punkter delegerade från styrelsen

Övriga frågor

Kommande möten

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.