Difference between revisions of "AU-möte 2016-07-27"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Arbetsutskottets sjuttondemöte, 27 juli 2016 klockan 18.00 via Mumble. Kallelse till mötet skickades ???. = Mötets öppnande = == Val av mötesordförande == == ...")
 
Line 35: Line 35:
 
= Struktur för partiets organisation =
 
= Struktur för partiets organisation =
 
[[Anton Nordenfur|Anton]] föredrog.  
 
[[Anton Nordenfur|Anton]] föredrog.  
 +
 +
= Talespersoner =
 +
[[Mattias Bjärnemalm|Mab]] föredrog.
  
 
= Punkter delegerade från styrelsen =
 
= Punkter delegerade från styrelsen =

Revision as of 16:59, 25 July 2016

Arbetsutskottets sjuttondemöte, 27 juli 2016 klockan 18.00 via Mumble. Kallelse till mötet skickades ???.

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Arbetsfördelning inom arbetsutskottet

Piratpartiet fyller 10 år

Video, timeline, dekoration på webbsidan

Skapa en film för att hylla partiet och dess historia

Magnus föredrog.

Tioårsfest

Elin föredrog.

Lokalföreningar och bidrag

Anton föredrog.

Aktivism

Aktivistnätverket

Anton föredrog.

Stockholm Pride

Anton föredrog.

Landsturné

Anton föredrog.

Struktur för partiets organisation

Anton föredrog.

Talespersoner

Mab föredrog.

Punkter delegerade från styrelsen

Mabs underlag:

  • Avtackningsarbetet delegeras till AU, Calle redovisar för AU.
  • Tioårsartikeln delegeras till AU.
  • beslut: att au får i uppdrag att ta fram en rollbeskrivning för talespersoner
  • beslut: att au får i uppdrag att ta fram en lista på vilka områden vi behöver ha talespersoner inom för att leda det politiska konkretiseringsarbetet inför vårmötet 2017
  • det delegerades till au att snarast leverera bokslut och räkenskaper för 2014 till revisorerna för 2014 samt 2015, så att någon utav dessa kan göra revision för det året och inkomma med en revisionsberättelse som kan behandlas på nästa medlemsmöte

beslut:

  • beslut: att delegera till au att ta fram ett underlag för per capsulam för en ny arbetsordning utifrån det inkomna underlaget och de diskussioner som fördes på mötet.
  • ta fram underlag för per capsulam om nya personer att välja in i au

Mab tar avtackningsarbetet.

Mab tar tioårsartikeln.

Magnus tar rollbeskrivning.

Magnus tar talespersonerna.

Anton tar bokslut.

Mab tar PC.

Ta över 5101-kampanjen från Ung Pirat

Mab föredrog.

Wikipediasida för crowdfundingkampanjer bakåt och framåt

Mab föredrog.

Övriga frågor

Kommande möten

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.