Difference between revisions of "AU-möte 2016-07-27"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
m
 
Line 9: Line 9:
 
= Arbetsfördelning inom arbetsutskottet =
 
= Arbetsfördelning inom arbetsutskottet =
  
Punkten var behandlad pa foregaende mote
+
Punkten var behandlad på föregående möte
  
 
= Piratpartiet fyller 10 år =
 
= Piratpartiet fyller 10 år =
Line 18: Line 18:
 
[[Magnus Andersson|Magnus]] föredrog.
 
[[Magnus Andersson|Magnus]] föredrog.
  
Svart att arbeta med Noden eftersom litet kollektiv. Elin skulle ha kommit in med underlag men pa semester for tillfallet. Crowdfunding satts upp snart.  
+
Svårt att arbeta med Noden eftersom litet kollektiv. Elin skulle ha kommit in med underlag men semester för tillfället. Crowdfunding satts upp snart.  
  
 
= Lokalföreningar och bidrag =
 
= Lokalföreningar och bidrag =
 
[[Anton Nordenfur|Anton]] föredrog.
 
[[Anton Nordenfur|Anton]] föredrog.
  
Behovs en lokalforeningsansvarig.  
+
Behövs en lokalföreningsansvarig.  
  
 
= Aktivism =
 
= Aktivism =
Line 35: Line 35:
 
[[Anton Nordenfur|Anton]] föredrog.
 
[[Anton Nordenfur|Anton]] föredrog.
  
Startat idag. Borjat bra. Crowdfundingen gick bra. Peppade aktivister.  
+
Startat idag. Börjat bra. Crowdfundingen gick bra. Peppade aktivister.  
  
 
= Landsturné =
 
= Landsturné =
 
[[Magnus Andersson|Magnus]] föredrog.  
 
[[Magnus Andersson|Magnus]] föredrog.  
  
Mojligt stopp i Lulea och nerat under en vecka, om det finns tillrackligt manga intresserade.  
+
Möjligt stopp i Luleå och neråt under en vecka, om det finns tillräckligt många intresserade.  
  
 
= Struktur för partiets organisation =
 
= Struktur för partiets organisation =
 
[[Anton Nordenfur|Anton]] föredrog.  
 
[[Anton Nordenfur|Anton]] föredrog.  
  
Kommentarer fran mab:
+
Kommentarer från mab:
  
*talespersonsansvarig bort och talespersoner flytttas till en politisk gren. Inte utsedd av partisekreterare som resten av rollerna utan direkt av styrelsen.  
+
* talespersonsansvarig bort och talespersoner flyttas till en politisk gren. Inte utsedd av partisekreterare som resten av rollerna utan direkt av styrelsen.
 +
* crowdfunding flyttas från ekonomi till kommunikation
 +
* fler nivåer, regionala och lokala aktivistsamordnare.
  
*crowdfunding flyttas fran ekonomi till kommunikation
+
* Kalenderansvarig
  
*fler nivaer, regionala och lokala aktivistsamordnare. *
+
* Internationell kontaktperson bör finnas  
 
 
*Kalenderansvarig
 
 
 
*Internationell kontaktperson bor finnas  
 
  
 
= Talespersoner =
 
= Talespersoner =
 
[[Mattias Bjärnemalm|Mab]] föredrog.
 
[[Mattias Bjärnemalm|Mab]] föredrog.
  
Behover ta fram ett underlag for beslut till kommande styrelsemote. Magnus tar fram underlag till sondag for feedback.  
+
Behöver ta fram ett underlag for beslut till kommande styrelsemöte. Magnus tar fram underlag till söndag for feedback.  
  
 
= Punkter delegerade från styrelsen =
 
= Punkter delegerade från styrelsen =
 
Mabs underlag:
 
Mabs underlag:
 
* Avtackningsarbetet delegeras till AU, Calle redovisar för AU.
 
* Avtackningsarbetet delegeras till AU, Calle redovisar för AU.
-Mab fixar klart fore festen. Josef tar fram lista pa vilka.
+
  Mab fixar klart diplom före festen. Josef tar fram lista vilka.
 
* Tioårsartikeln delegeras till AU.
 
* Tioårsartikeln delegeras till AU.
-Kommer till 10arsfesten
+
  Kommer till 10-årsfesten
  
 
* beslut: att au får i uppdrag att ta fram en rollbeskrivning för talespersoner
 
* beslut: att au får i uppdrag att ta fram en rollbeskrivning för talespersoner
Magnus ska ta fram ett reviderad dokument
+
  Magnus ska ta fram ett reviderat dokument
 
* beslut: att au får i uppdrag att ta fram en lista på vilka områden vi behöver ha talespersoner inom för att leda det politiska konkretiseringsarbetet inför vårmötet 2017
 
* beslut: att au får i uppdrag att ta fram en lista på vilka områden vi behöver ha talespersoner inom för att leda det politiska konkretiseringsarbetet inför vårmötet 2017
-utga fran partiprogrammet? Vi har ingen sakpolitik langre sa bor ta fram reviderad politik inom de kapitel som finns i partiprogrammet.  
+
  Utgå från partiprogrammet. Vi har ingen sakpolitik längre så bör ta fram reviderad politik inom de kapitel som finns i partiprogrammet.  
 
* det delegerades till au att snarast leverera bokslut och räkenskaper för 2014 till revisorerna för 2014 samt 2015, så att någon utav dessa kan göra revision för det året och inkomma med en revisionsberättelse som kan behandlas på nästa medlemsmöte
 
* det delegerades till au att snarast leverera bokslut och räkenskaper för 2014 till revisorerna för 2014 samt 2015, så att någon utav dessa kan göra revision för det året och inkomma med en revisionsberättelse som kan behandlas på nästa medlemsmöte
-foredrogs pa foregaende mote. Anton pratade med Henrik om bokslut. Han kan gora vissa saker men inte allt, ex hamta flera papper hos Jenny vilket ska goras i veckan.
+
  Föredrogs pa föregående mote. Anton pratade med Henrik om bokslut. Han kan göra vissa saker men inte allt, ex hämta flera papper hos Jenny vilket ska göras i veckan.
 
* beslut: att delegera till au att ta fram ett underlag för per capsulam för en ny arbetsordning utifrån det inkomna underlaget och de diskussioner som fördes på mötet.
 
* beslut: att delegera till au att ta fram ett underlag för per capsulam för en ny arbetsordning utifrån det inkomna underlaget och de diskussioner som fördes på mötet.
-
 
 
* <strike>ta fram underlag för per capsulam om nya personer att välja in i au</strike>
 
* <strike>ta fram underlag för per capsulam om nya personer att välja in i au</strike>
  
Line 85: Line 82:
 
Magnus tar rollbeskrivning.
 
Magnus tar rollbeskrivning.
  
-diskuterades under talespersoner
+
- diskuterades under talespersoner
  
 
Magnus tar talespersonerna.
 
Magnus tar talespersonerna.
Line 96: Line 93:
 
[[Mattias Bjärnemalm|Mab]] föredrog.
 
[[Mattias Bjärnemalm|Mab]] föredrog.
  
PP har tagit over den och Mab har ansvar.  
+
PP har tagit över den och Mab har ansvar.  
  
 
= Wikipediasida för crowdfundingkampanjer bakåt och framåt =
 
= Wikipediasida för crowdfundingkampanjer bakåt och framåt =
 
[[Mattias Bjärnemalm|Mab]] föredrog.
 
[[Mattias Bjärnemalm|Mab]] föredrog.
  
Finns historisk funktion pa crowdfundingsidan redan. Framtida planering kan vara bra att ha pa wikin. Kan diskuteras vidare nar det finns en crowdfundingansvarig
+
Finns historisk funktion pa crowdfundingsidan redan. Framtida planering kan vara bra att ha wikin. Kan diskuteras vidare när det finns en crowdfundingansvarig
  
 
= Övriga frågor =
 
= Övriga frågor =
Line 107: Line 104:
 
== Kalender/event ==
 
== Kalender/event ==
  
Kalenderansvarig bor finnas i organisationsstrukturen. Josef skickar en lista pa storre event till Anton som ska upp pa wikin samt in i varje nyhetsbrev.
+
Kalenderansvarig bör finnas i organisationsstrukturen. Josef skickar en lista på större event till Anton som ska upp wikin samt in i varje nyhetsbrev.
  
 
== Styrelsens senaste protokoll ==
 
== Styrelsens senaste protokoll ==
  
Mab skriver ihop ett i veckan som CMB och Anton far kolla over.
+
Mab skriver ihop ett i veckan som CMB och Anton får kolla över.
  
 
= Kommande möten =
 
= Kommande möten =
  
Preliminart kl 22.00 Onsdag 3 Augusti. Kolla med ovriga i slack-kanalen
+
Preliminärt kl 22.00 Onsdag 3 Augusti. Kolla med övriga i slack-kanalen
  
 
= Mötets avslutande =
 
= Mötets avslutande =

Latest revision as of 17:03, 27 July 2016

Arbetsutskottets sjuttondemöte, 27 juli 2016 klockan 18.00 via Mumble. Kallelse till mötet skickades 25 juni.

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Arbetsfördelning inom arbetsutskottet

Punkten var behandlad på föregående möte

Piratpartiet fyller 10 år

Video, timeline, dekoration på webbsidan

Skapa en film för att hylla partiet och dess historia

Magnus föredrog.

Svårt att arbeta med Noden eftersom litet kollektiv. Elin skulle ha kommit in med underlag men på semester för tillfället. Crowdfunding satts upp snart.

Lokalföreningar och bidrag

Anton föredrog.

Behövs en lokalföreningsansvarig.

Aktivism

Aktivistnätverket

Anton föredrog.

Tas upp under organisationsstrukturen.

Stockholm Pride

Anton föredrog.

Startat idag. Börjat bra. Crowdfundingen gick bra. Peppade aktivister.

Landsturné

Magnus föredrog.

Möjligt stopp i Luleå och neråt under en vecka, om det finns tillräckligt många intresserade.

Struktur för partiets organisation

Anton föredrog.

Kommentarer från mab:

 • talespersonsansvarig bort och talespersoner flyttas till en politisk gren. Inte utsedd av partisekreterare som resten av rollerna utan direkt av styrelsen.
 • crowdfunding flyttas från ekonomi till kommunikation
 • fler nivåer, regionala och lokala aktivistsamordnare.
 • Kalenderansvarig
 • Internationell kontaktperson bör finnas

Talespersoner

Mab föredrog.

Behöver ta fram ett underlag for beslut till kommande styrelsemöte. Magnus tar fram underlag till söndag for feedback.

Punkter delegerade från styrelsen

Mabs underlag:

 • Avtackningsarbetet delegeras till AU, Calle redovisar för AU.
 Mab fixar klart diplom före festen. Josef tar fram lista på vilka.
 • Tioårsartikeln delegeras till AU.
 Kommer till 10-årsfesten
 • beslut: att au får i uppdrag att ta fram en rollbeskrivning för talespersoner
 Magnus ska ta fram ett reviderat dokument
 • beslut: att au får i uppdrag att ta fram en lista på vilka områden vi behöver ha talespersoner inom för att leda det politiska konkretiseringsarbetet inför vårmötet 2017
 Utgå från partiprogrammet. Vi har ingen sakpolitik längre så bör ta fram reviderad politik inom de kapitel som finns i partiprogrammet. 
 • det delegerades till au att snarast leverera bokslut och räkenskaper för 2014 till revisorerna för 2014 samt 2015, så att någon utav dessa kan göra revision för det året och inkomma med en revisionsberättelse som kan behandlas på nästa medlemsmöte
 Föredrogs pa föregående mote. Anton pratade med Henrik om bokslut. Han kan göra vissa saker men inte allt, ex hämta flera papper hos Jenny vilket ska göras i veckan.
 • beslut: att delegera till au att ta fram ett underlag för per capsulam för en ny arbetsordning utifrån det inkomna underlaget och de diskussioner som fördes på mötet.
 • ta fram underlag för per capsulam om nya personer att välja in i au

Mab tar avtackningsarbetet.

Mab tar tioårsartikeln.

Magnus tar rollbeskrivning.

- diskuterades under talespersoner

Magnus tar talespersonerna.

Anton tar bokslut.

Mab tar PC.

Ta över 5101-kampanjen från Ung Pirat

Mab föredrog.

PP har tagit över den och Mab har ansvar.

Wikipediasida för crowdfundingkampanjer bakåt och framåt

Mab föredrog.

Finns historisk funktion pa crowdfundingsidan redan. Framtida planering kan vara bra att ha på wikin. Kan diskuteras vidare när det finns en crowdfundingansvarig

Övriga frågor

Kalender/event

Kalenderansvarig bör finnas i organisationsstrukturen. Josef skickar en lista på större event till Anton som ska upp på wikin samt in i varje nyhetsbrev.

Styrelsens senaste protokoll

Mab skriver ihop ett i veckan som CMB och Anton får kolla över.

Kommande möten

Preliminärt kl 22.00 Onsdag 3 Augusti. Kolla med övriga i slack-kanalen

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.