AU-möte 2016-07-27

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 17:03, 27 July 2016 by Moinois (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets sjuttondemöte, 27 juli 2016 klockan 18.00 via Mumble. Kallelse till mötet skickades 25 juni.

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Arbetsfördelning inom arbetsutskottet

Punkten var behandlad på föregående möte

Piratpartiet fyller 10 år

Video, timeline, dekoration på webbsidan

Skapa en film för att hylla partiet och dess historia

Magnus föredrog.

Svårt att arbeta med Noden eftersom litet kollektiv. Elin skulle ha kommit in med underlag men på semester för tillfället. Crowdfunding satts upp snart.

Lokalföreningar och bidrag

Anton föredrog.

Behövs en lokalföreningsansvarig.

Aktivism

Aktivistnätverket

Anton föredrog.

Tas upp under organisationsstrukturen.

Stockholm Pride

Anton föredrog.

Startat idag. Börjat bra. Crowdfundingen gick bra. Peppade aktivister.

Landsturné

Magnus föredrog.

Möjligt stopp i Luleå och neråt under en vecka, om det finns tillräckligt många intresserade.

Struktur för partiets organisation

Anton föredrog.

Kommentarer från mab:

 • talespersonsansvarig bort och talespersoner flyttas till en politisk gren. Inte utsedd av partisekreterare som resten av rollerna utan direkt av styrelsen.
 • crowdfunding flyttas från ekonomi till kommunikation
 • fler nivåer, regionala och lokala aktivistsamordnare.
 • Kalenderansvarig
 • Internationell kontaktperson bör finnas

Talespersoner

Mab föredrog.

Behöver ta fram ett underlag for beslut till kommande styrelsemöte. Magnus tar fram underlag till söndag for feedback.

Punkter delegerade från styrelsen

Mabs underlag:

 • Avtackningsarbetet delegeras till AU, Calle redovisar för AU.
 Mab fixar klart diplom före festen. Josef tar fram lista på vilka.
 • Tioårsartikeln delegeras till AU.
 Kommer till 10-årsfesten
 • beslut: att au får i uppdrag att ta fram en rollbeskrivning för talespersoner
 Magnus ska ta fram ett reviderat dokument
 • beslut: att au får i uppdrag att ta fram en lista på vilka områden vi behöver ha talespersoner inom för att leda det politiska konkretiseringsarbetet inför vårmötet 2017
 Utgå från partiprogrammet. Vi har ingen sakpolitik längre så bör ta fram reviderad politik inom de kapitel som finns i partiprogrammet. 
 • det delegerades till au att snarast leverera bokslut och räkenskaper för 2014 till revisorerna för 2014 samt 2015, så att någon utav dessa kan göra revision för det året och inkomma med en revisionsberättelse som kan behandlas på nästa medlemsmöte
 Föredrogs pa föregående mote. Anton pratade med Henrik om bokslut. Han kan göra vissa saker men inte allt, ex hämta flera papper hos Jenny vilket ska göras i veckan.
 • beslut: att delegera till au att ta fram ett underlag för per capsulam för en ny arbetsordning utifrån det inkomna underlaget och de diskussioner som fördes på mötet.
 • ta fram underlag för per capsulam om nya personer att välja in i au

Mab tar avtackningsarbetet.

Mab tar tioårsartikeln.

Magnus tar rollbeskrivning.

- diskuterades under talespersoner

Magnus tar talespersonerna.

Anton tar bokslut.

Mab tar PC.

Ta över 5101-kampanjen från Ung Pirat

Mab föredrog.

PP har tagit över den och Mab har ansvar.

Wikipediasida för crowdfundingkampanjer bakåt och framåt

Mab föredrog.

Finns historisk funktion pa crowdfundingsidan redan. Framtida planering kan vara bra att ha på wikin. Kan diskuteras vidare när det finns en crowdfundingansvarig

Övriga frågor

Kalender/event

Kalenderansvarig bör finnas i organisationsstrukturen. Josef skickar en lista på större event till Anton som ska upp på wikin samt in i varje nyhetsbrev.

Styrelsens senaste protokoll

Mab skriver ihop ett i veckan som CMB och Anton får kolla över.

Kommande möten

Preliminärt kl 22.00 Onsdag 3 Augusti. Kolla med övriga i slack-kanalen

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.