AU-möte 2016-08-25

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 12:02, 22 August 2016 by Moinois (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets nittonde möte, 25 augusti 2016 klockan 21.00 via Mumble. Kallelse skickades den 22/8 av Magnus Andersson

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Piratpartiet fyller 10 år

Video, timeline, dekoration på webbsidan

Skapa en film för att hylla partiet och dess historia

Magnus föredrog.

10-års festen

Elin föredrog.

Aktivism

Örebro Pride

Magnus föredrog hur det gick på Örebro Pride.

Landsturné

Magnus föredrog.

Struktur för partiets organisation

Anton föredrog.

Nya tillsättningar och förändringar.

Punkter delegerade från styrelsen

Mabs underlag:

  • Avtackningsarbetet delegeras till AU, Calle redovisar för AU.
  • Tioårsartikeln delegeras till AU.
  • beslut: att au får i uppdrag att ta fram en rollbeskrivning för talespersoner
  • beslut: att au får i uppdrag att ta fram en lista på vilka områden vi behöver ha talespersoner inom för att leda det politiska konkretiseringsarbetet inför vårmötet 2017
  • det delegerades till au att snarast leverera bokslut och räkenskaper för 2014 till revisorerna för 2014 samt 2015, så att någon utav dessa kan göra revision för det året och inkomma med en revisionsberättelse som kan behandlas på nästa medlemsmöte
  • beslut: att delegera till au att ta fram ett underlag för per capsulam för en ny arbetsordning utifrån det inkomna underlaget och de diskussioner som fördes på mötet.
  • ta fram underlag för per capsulam om nya personer att välja in i au

Mab tar avtackningsarbetet.

Mab tar tioårsartikeln.

Magnus tar rollbeskrivning.

Magnus tar talespersonerna.

Anton tar bokslut.

Mab tar PC.

Partistyrelsemöte 27-28 augusti

Anton föredrog.

Övriga frågor

Kommande möten

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.