AU-möte 2016-09-12

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 17:39, 12 September 2016 by Moinois (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets tjugonde möte, 12 september 2016 klockan 20.00 via Mumble. Kallelse skickades den 30/8 av Magnus Andersson

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Politiska fokusveckor

Magnus föredrog.

Talespersoner

Magnus föredrog.

Piratpartiet fyller 10 år

Uppdatering av hemsidan

Magnus föredrog.

10-års festen

Anton föredrog.

Aktivism

Anton föredrog.

Landsturné

Magnus föredrog.

Struktur för partiets organisation

Anton föredrog.

Ekonomisk rapport

Anton föredrog.

Övriga frågor

  • Europeisk Upphovsreform
  • Val på Island
  • Utestående punkter på verksamhetsplanen

Kommande möten

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.