AU-möte 2016-09-12

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets tjugonde möte, 12 september 2016 klockan 20.00 via Mumble. Kallelse skickades den 30/8 av Magnus Andersson

Mötets öppnande

Magnus Andersson, Anton Nordenfur, Josef Ohlsson Collentine, Björn Flintberg och Mattias Bjärnemalm närvarade.

Val av mötesordförande

Magnus valdes som mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Anton valdes som mötessekreterare.

Politiska fokusveckor

Magnus föredrog.

Talespersoner

Magnus föredrog.

Piratpartiet fyller 10 år

Uppdatering av hemsidan

Magnus föredrog.

10-års festen

Anton föredrog.

Aktivism

Anton föredrog.

Landsturné

Magnus föredrog.

Struktur för partiets organisation

Anton föredrog.

Ekonomisk rapport

Anton föredrog.

Övriga frågor

  • Europeisk Upphovsreform
  • Val på Island
  • Utestående punkter på verksamhetsplanen

Kommande möten

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.