AU-möte 2016-09-12

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 18:43, 12 September 2016 by Aki (talk | contribs) (→‎Kommande möten)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets tjugonde möte, 12 september 2016 klockan 20.00 via Mumble. Kallelse skickades den 30/8 av Magnus Andersson

Mötets öppnande

Magnus Andersson, Anton Nordenfur, Josef Ohlsson Collentine, Björn Flintberg och Mattias Bjärnemalm närvarade.

Val av mötesordförande

Magnus valdes som mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Anton valdes som mötessekreterare.

Politiska fokusveckor

Magnus föredrog.

Talespersoner

Magnus föredrog.

Magnus sammanställer talespersonskandidater till nästa möte.

Piratpartiet fyller 10 år

Uppdatering av hemsidan

Magnus föredrog.

10-års festen

Anton föredrog.

Feedback:

  • Mer som syns i sociala media.

Att göra:

  • Ska tas med i medlemsbrev.
  • Anton pratar med Elin om Nodens kostnad.

Aktivism

Anton föredrog.

Anton har börjat söka aktivistsamordnare. Magnus letar upp en paddlänk med gamla namn och skickar till Anton.

Landsturné

Magnus föredrog.

Magnus har varit i Norrköping och Linköping.

Turnén ska snart avslutas, sannolikt med Malmö och Uppsala som sista stopp. Turnén upprepas med stor sannolikhet 2017.

Struktur för partiets organisation

Anton föredrog.

Ekonomisk rapport

Anton föredrog.

Ingen ekonomisk rapport inkommen.

Övriga frågor

Europeisk upphovsrättsreform

Behövs förberedelser inför nytt förslag på upphovsrättsreform på onsdag.

Magnus skickar ut medlemsbrev om det imorgon tisdag.

Mab fixar en skriftlig sammanfattning av vad som kan förväntas.

Val på Island

Mab föredrog.

Utestående punkter på verksamhetsplanen

Kommande möten

Nästa möte planerades in till onsdagen den 21 september klockan 21:00.

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.