AU-möte 2016-10-02

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 21:16, 1 October 2016 by Moinois (talk | contribs) (Adderade punkt om att fyllnadsvälja mötespresidiet)
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets tjugonde möte, 2 oktober 2016 klockan 16.00 via Mumble. Kallelse skickades den 1/10 av Magnus Andersson

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Fyllandsval till mötespresidiet [beslut]

Magnus föredrog.

Verksamhetsplan 2017 [diskussion]

Magnus föredrog.

Politiska fokusveckor

Talespersoner [beslut]

Magnus föredrog.

Underlag från enkät är sedan tidigare kallelse utskickad.

Tidsplan [beslut]

Magnus föredrog.

Övriga frågor

Kommande möten

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.