AU-möte 2016-10-02

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 14:07, 1 October 2016 by Moinois (talk | contribs) (Created page with "Arbetsutskottets tjugonde möte, 2 oktober 2016 klockan 16.00 via Mumble. Kallelse skickades den 1/10 av Magnus Andersson = Mötets öppnande = == Val av mötes...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets tjugonde möte, 2 oktober 2016 klockan 16.00 via Mumble. Kallelse skickades den 1/10 av Magnus Andersson

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Verksamhetsplan 2017

Magnus föredrog.

Politiska fokusveckor

Talespersoner [beslut]

Magnus föredrog.

Underlag från enkät är sedan tidigare kallelse utskickad.

Tidsplan [beslut]

Magnus föredrog.

Övriga frågor

Kommande möten

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.