Difference between revisions of "AU-möte 2016-11-15"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
m
 
(3 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Arbetsutskottet]]s tjugofjärde möte, ?? november 2016 klockan ??.00 via [[Mumble]]. Kallelse skickades den ??/11 av [[Magnus Andersson]]  
+
[[Arbetsutskottet]]s tjugofjärde möte, 15 november 2016 klockan 18.00 via [[Mumble]]. Kallelse skickades den 14/11 av [[Magnus Andersson]]  
  
= Mötets öppnande =
+
=Mötets öppnade=
 +
Mötet öppnades 1811
  
== Val av mötesordförande ==
+
=Val av mötesordförande=
 +
Magnus Andersson valdes till mötesordförande
  
== Val av mötessekreterare ==
+
=Val av mötessekreterare=
 +
Björn Flintberg valdes till mötessekreterare
  
= Politiska fokusveckor =
+
=Politiska fokusveckor=
== Planering [rapport] ==
+
Mötet diskuterade hur man kan få bättre genomslag och hur bättre förberedelser och mer omfattande marknadsföring.  
[[Magnus]] föredrog planeringen.
 
  
== Talespersoner [rapport] ==
+
Mötet beslutade att Anton tillser att en liten grafisk bild skapas som kan postas inför starten på varje vecka.
[[Magnus]] föredrog.
 
  
= Uppförande =
+
Mötet beslutade att Magnus informerar och förtydligar ansvaret för talespersoner kring förberedelser inför veckan samt tillser att utskick går till alla medlemmar om hur vi kommer organisera veckorna framöver.
[[Magnus]] föredrog.
 
  
= Övriga frågor =
+
Mötet beslutade att varje vecka ska marknadsföras genom utskick på söndag i flera olika kanaler och att man under övrig punkt: koordination av mailutskick beslutar formen för detta.
  
= Kommande möten =
+
=Uppförande=
 +
AU diskuterade en fråga om en medlem med en ansvarspost i partiet som uttalat sig sätt som är oförenligt med partiets värdegrund. Mötet beslutade att partiledaren kontaktar medlemmen direkt för att ta ärendet vidare i dialog.
  
= Mötets avslutande =
+
=Övrig punkt: koordination av mailutskick=
 +
Mötet diskuterade hur man ska kunna koordinera utskick lite bättre framöver nu när vi ökar aktiviteten. Genom en bättre samordning kan man få effektivare kommunikation gentemot medlemmarna.
 +
 
 +
Mötet beslutade att öppna en slackkanal för #medlemsutskick där de som är engagerade i utskick kan sammanstråla.
 +
 
 +
 
 +
=Övrig punkt: medlemsbreven=
 +
Mötet diskuterade hur medlemsbreven ska se ut framöver.
 +
 
 +
=Kommande möten=
 +
Mötet diskuterade hur det ska bli lättare att få till mötestillfällen.
 +
 
 +
 
 +
****off-protocol förslag kring medlemsbreven****
 +
*) Landningssidor på vår web (direktlänkade) och sen länkar till dessa sidor med ämnen i vårt nyhetsbrev så vi kan spåra hur många som klickar på de länkarna och så att vi då vet också vad det är som lockar.
 +
 
 +
*) Mer bilder i mailen.
 +
 
 +
*) Uppmanigar att göra saker i mailen - alltid en ”call to action” för att få folk att göra saker,e xvis färdigformulerade tweets med hashtags, länkade, så att man superlätt kan twittra. Underlag för svärmarbete.
 +
 
 +
*) Borde kanske skickas ut via Mailchimp eller motsv, kanske kräver en insats via api för pirateweb. Jörgen Lindell kan nog göra detta. Mailchimp hanterar importer bra och det viktiga blir att uppdatera registret, men de behöver då hantera uppdateringar också.
 +
 
 +
*) Skulle vara bra om medlemsbrevet faktiskt kom på samma dag varje vecka. Fokusveckorna kan vara en grund för detta.
  
 
Speramus in #TSVUT.
 
Speramus in #TSVUT.
  
 
[[category:Arbetsutskottets protokoll]]
 
[[category:Arbetsutskottets protokoll]]

Latest revision as of 12:55, 27 November 2016

Arbetsutskottets tjugofjärde möte, 15 november 2016 klockan 18.00 via Mumble. Kallelse skickades den 14/11 av Magnus Andersson

Mötets öppnade

Mötet öppnades 1811

Val av mötesordförande

Magnus Andersson valdes till mötesordförande

Val av mötessekreterare

Björn Flintberg valdes till mötessekreterare

Politiska fokusveckor

Mötet diskuterade hur man kan få bättre genomslag och hur bättre förberedelser och mer omfattande marknadsföring.

Mötet beslutade att Anton tillser att en liten grafisk bild skapas som kan postas inför starten på varje vecka.

Mötet beslutade att Magnus informerar och förtydligar ansvaret för talespersoner kring förberedelser inför veckan samt tillser att utskick går till alla medlemmar om hur vi kommer organisera veckorna framöver.

Mötet beslutade att varje vecka ska marknadsföras genom utskick på söndag i flera olika kanaler och att man under övrig punkt: koordination av mailutskick beslutar formen för detta.

Uppförande

AU diskuterade en fråga om en medlem med en ansvarspost i partiet som uttalat sig sätt som är oförenligt med partiets värdegrund. Mötet beslutade att partiledaren kontaktar medlemmen direkt för att ta ärendet vidare i dialog.

Övrig punkt: koordination av mailutskick

Mötet diskuterade hur man ska kunna koordinera utskick lite bättre framöver nu när vi ökar aktiviteten. Genom en bättre samordning kan man få effektivare kommunikation gentemot medlemmarna.

Mötet beslutade att öppna en slackkanal för #medlemsutskick där de som är engagerade i utskick kan sammanstråla.


Övrig punkt: medlemsbreven

Mötet diskuterade hur medlemsbreven ska se ut framöver.

Kommande möten

Mötet diskuterade hur det ska bli lättare att få till mötestillfällen.


        • off-protocol förslag kring medlemsbreven****
  • ) Landningssidor på vår web (direktlänkade) och sen länkar till dessa sidor med ämnen i vårt nyhetsbrev så vi kan spåra hur många som klickar på de länkarna och så att vi då vet också vad det är som lockar.
  • ) Mer bilder i mailen.
  • ) Uppmanigar att göra saker i mailen - alltid en ”call to action” för att få folk att göra saker,e xvis färdigformulerade tweets med hashtags, länkade, så att man superlätt kan twittra. Underlag för svärmarbete.
  • ) Borde kanske skickas ut via Mailchimp eller motsv, kanske kräver en insats via api för pirateweb. Jörgen Lindell kan nog göra detta. Mailchimp hanterar importer bra och det viktiga blir att uppdatera registret, men de behöver då hantera uppdateringar också.
  • ) Skulle vara bra om medlemsbrevet faktiskt kom på samma dag varje vecka. Fokusveckorna kan vara en grund för detta.

Speramus in #TSVUT.