Difference between revisions of "AU-möte 2016-11-29"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Arbetsutskottets tjugofemte möte, 29 oktober 2016 klockan 18.00 via Mumble. Kallelse skickades den 27/11 av Magnus Andersson = Mötets öppnande = == Val av m...")
 
m
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 2: Line 2:
  
 
= Mötets öppnande =
 
= Mötets öppnande =
 +
Mötet öppnades kl 20:10 av partiledare [[Magnus Andersson]]
 +
 +
Närvarande var [[Mattias Bjärnemalm]], [[Anton Nordenfur]], [[Björn Flintberg]], [[Magnus Andersson]] samt adjungerad [[Jan-Erik Malmquist]]
  
 
== Val av mötesordförande ==
 
== Val av mötesordförande ==
 +
[[Magnus Andersson] valdes till mötesordförande
  
 
== Val av mötessekreterare ==
 
== Val av mötessekreterare ==
 +
[[Björn Flintberg]] valdes till mötessekreterare
 +
 +
= Finansiering av hårdvara =
 +
[[Magnus]] föredrog.
 +
 +
Då processen har dragit ut på tiden och dollarn har ökat markant i värde de senaste tre månaderna täcker den tidigare godkända budgeten inte den kostnad som den tänkta hårdvaran utgör. Beslut togs att hänföra frågan till styrelsemötet den 17-18 december och att [[Magnus]] ska förbereda frågan.
  
 
= Politiska fokusveckor =
 
= Politiska fokusveckor =
 
[[Magnus]] föredrog.
 
[[Magnus]] föredrog.
 +
 +
Veckorna har börjat få fart och diskussionen har varit god på framför allt Slack.
  
 
== Talespersoner ==
 
== Talespersoner ==
 
[[Magnus]] föredrog.
 
[[Magnus]] föredrog.
 +
 +
Det återstår att finna ytterligare några talespersoner om vi ska täcka samtliga områden som vi idag har definierat. Vi anser att det är viktigare att få personer som kan leda arbetet självständigt och nå resultat än att utse för att fylla platserna. Arbetet inom de återstående områdena går fortfarande att göra utan talespersoner.
  
 
= Ideologiskt möte i Stockholm 14-15 januari =
 
= Ideologiskt möte i Stockholm 14-15 januari =
 
[[Magnus]] föredrog.
 
[[Magnus]] föredrog.
 +
 +
Datumet är för nära inpå, [[Magnus]] får i uppdrag att kolla på ett nytt datum och att det inkommer ett underlag för att tydligare se form och mål för mötet.
  
 
= Planerade aktiviteter =
 
= Planerade aktiviteter =
 
[[Magnus]] föredrog.
 
[[Magnus]] föredrog.
 +
 +
Vi behöver bli bättre att planera och förankra aktiviteter i organisationen så att de blir av.
  
 
= Övriga frågor =
 
= Övriga frågor =
 +
 +
== Servar på kansliet ==
 +
Vi diskuterade de servrar som står på kansliet och kom fram till att de går att avyttra på lämpligt sätt. [[Anton]] ska kolla om den maskin som TPB använde sig av har något historiskt värde så att vi inte skrotar den om någon vill ha den.
 +
 +
== Avsaknad av godkänd redovisning 2014 ==
 +
Mab lyfte frågan att mötet har belyst problematiken kring att det saknas godkänd redovisning för 2014. Mötet beslutade att ta förnyad kontakt med aktuell ekonomiansvarig för den aktuella perioden samt överväga vidare åtgärder om det inte på annat sätt är möjligt att få in tillfredsställande rapportering.
  
 
= Kommande möten =
 
= Kommande möten =
 +
 +
En [http://doodle.com/poll/952uqafvga28nehq Doodle har skapats] för att ta fram nästa mötestidpunkt.
  
 
= Mötets avslutande =
 
= Mötets avslutande =
 +
Mötet avslutades av partiledaren
  
 
Speramus in #TSVUT.
 
Speramus in #TSVUT.
  
 
[[category:Arbetsutskottets protokoll]]
 
[[category:Arbetsutskottets protokoll]]

Latest revision as of 10:50, 1 December 2016

Arbetsutskottets tjugofemte möte, 29 oktober 2016 klockan 18.00 via Mumble. Kallelse skickades den 27/11 av Magnus Andersson

Mötets öppnande

Mötet öppnades kl 20:10 av partiledare Magnus Andersson

Närvarande var Mattias Bjärnemalm, Anton Nordenfur, Björn Flintberg, Magnus Andersson samt adjungerad Jan-Erik Malmquist

Val av mötesordförande

[[Magnus Andersson] valdes till mötesordförande

Val av mötessekreterare

Björn Flintberg valdes till mötessekreterare

Finansiering av hårdvara

Magnus föredrog.

Då processen har dragit ut på tiden och dollarn har ökat markant i värde de senaste tre månaderna täcker den tidigare godkända budgeten inte den kostnad som den tänkta hårdvaran utgör. Beslut togs att hänföra frågan till styrelsemötet den 17-18 december och att Magnus ska förbereda frågan.

Politiska fokusveckor

Magnus föredrog.

Veckorna har börjat få fart och diskussionen har varit god på framför allt Slack.

Talespersoner

Magnus föredrog.

Det återstår att finna ytterligare några talespersoner om vi ska täcka samtliga områden som vi idag har definierat. Vi anser att det är viktigare att få personer som kan leda arbetet självständigt och nå resultat än att utse för att fylla platserna. Arbetet inom de återstående områdena går fortfarande att göra utan talespersoner.

Ideologiskt möte i Stockholm 14-15 januari

Magnus föredrog.

Datumet är för nära inpå, Magnus får i uppdrag att kolla på ett nytt datum och att det inkommer ett underlag för att tydligare se form och mål för mötet.

Planerade aktiviteter

Magnus föredrog.

Vi behöver bli bättre att planera och förankra aktiviteter i organisationen så att de blir av.

Övriga frågor

Servar på kansliet

Vi diskuterade de servrar som står på kansliet och kom fram till att de går att avyttra på lämpligt sätt. Anton ska kolla om den maskin som TPB använde sig av har något historiskt värde så att vi inte skrotar den om någon vill ha den.

Avsaknad av godkänd redovisning 2014

Mab lyfte frågan att mötet har belyst problematiken kring att det saknas godkänd redovisning för 2014. Mötet beslutade att ta förnyad kontakt med aktuell ekonomiansvarig för den aktuella perioden samt överväga vidare åtgärder om det inte på annat sätt är möjligt att få in tillfredsställande rapportering.

Kommande möten

En Doodle har skapats för att ta fram nästa mötestidpunkt.

Mötets avslutande

Mötet avslutades av partiledaren

Speramus in #TSVUT.