AU-möte 2016-11-29

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 12:59, 27 November 2016 by Moinois (talk | contribs) (Created page with "Arbetsutskottets tjugofemte möte, 29 oktober 2016 klockan 18.00 via Mumble. Kallelse skickades den 27/11 av Magnus Andersson = Mötets öppnande = == Val av m...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets tjugofemte möte, 29 oktober 2016 klockan 18.00 via Mumble. Kallelse skickades den 27/11 av Magnus Andersson

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Politiska fokusveckor

Magnus föredrog.

Talespersoner

Magnus föredrog.

Ideologiskt möte i Stockholm 14-15 januari

Magnus föredrog.

Planerade aktiviteter

Magnus föredrog.

Övriga frågor

Kommande möten

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.