Administration av nya föreningar

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 09:44, 10 July 2014 by Agnesson (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Denna sida beskriver hur man lägger in nya föreningar i Pirateweb efter det att en förening är godkänd av partistyrelsen.

Lägga till föreningen i Pirateweb

 1. Logga in i Pirateweb och gå in under Administration och därefter Edit Organisation
 2. I den översta drop down-menyn, välj en nuvarande förening under Piratpartiet SE och Lokala föreningar. Exempelivs Piratpartiet Skåne
 3. Välj "Copy to new"-knappen längst ner på den nya sidan.
 4. Byt text från "Skåne" till vad den nya föreningen heter men följ annars samma "struktur".
  1. UnderAnchor Geography väljer du föreningens verksamhetsområde. En kommun eller landsting. En kommunförening kan inte ha flera kommuner som upptagningsområde.
  2. Gör likadant under Uptake geographies men glöm inte att samtidigt bocka ur den gamla föreningens upptagningsområde.
 5. Tryck på knappen "update" längst ner för att spara den nya föreningen.
  1. Hittar du inte knappen så testa att zomma ut siden i din webbläsare. På Ubuntu/Firefox går det inte att scrolla sidan.

Lägga till medlemskap i föreningen

Enligt partiets stadga är alla medlemmar i PPSE medlem automatiskt i de lokala föreningarna.

För att kunna genomföra denna del måste du ha rollen "OrganizationAdmin" för Piratpartiet SE.

 1. Gå in på https://pirateweb.net/Pages/v4/Admin/PrimeMembers.aspx
 2. Välj Piratpartiet SE i menyn efter "Copy members from:"
 3. Välj föreningens verksamhetsområde i menyn till höger.
  1. Viktigt att du enbart väljer kommunen eller det landsting som föreningen har som verksamhetsområde.
 4. Välj den nya förenigen som ska ligga under Piratpartiet SE / Lokalföreningar PP
  1. Lokalföreningar PP är ev "utgråad", tryck på plustecknet för att få upp hela listan.
 5. Tryck på count.
  1. Detta är enbart en kontrollgrej för att upplysa dig som användare om det är rimligt många/få personer som blir medlem i föreningen i nästa steg.
  2. Är det rimligt många, eller har du valt fel i stegen över?
 6. Tryck på knappen "Copy members" för att kopiera nya medlemskap till den nya föreningen.

Lägga till nya roller i föreningen

 1. Lägg som minst till den nyvalda ordföranden för förenigen. Se

Pirateweb#Jag är funktionär och behöver dela ut en roll åt en viss person