Beställa tryck- och profilmaterial

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Piratpartiet samarbetar med företaget Piratprylar AB för att ta fram och få ut vårt tryck- och profilmaterial. Piratprylar driver Piratshoppen.

Enkelt tryckmaterial inklusive frakt är gratis att beställa, även för icke partimedlemmar.

En partimail får man om man är en kontaktperson för partiet. Maila ledningen@piratpartiet.se om du vill ta ansvar för partiets verksamhet på din ort.


Jag är en person utan partimail och vill beställa:

 1. Gå in på https://butik.piratpartiet.se/
 2. Skapa ett konto och logga in.
 3. Välj det material som du vill ha.
  1. Material som finns under kategorin "Kampanjmaterial för aktivister" är gratis, inklusive dess frakt.
  2. Du får inte fri frakt på hela din beställning om samtidigt beställer någonting annat.
 4. Om din order innehåller gratismaterial, välj "Gratis Kampanjmaterial (Behöver inte betalas)" i steget betalningsinformation.
 5. Betala annars på valfritt sätt och invänta din leverans.


Jag är en aktiv partimedlem med en partimail och vill beställa gratis kampanjmaterial

Du kan enbart beställa material som är gratis för att partiet ska betala frakten.

 1. Gå in på https://butik.piratpartiet.se/
 2. Använd din @piratpartiet.se-mailadress när du skapar konto/loggar in.
 3. När du har loggat in finns den nya kategorin "Kampanjmaterial".
  1. Denna kategori ger dig några fler artiklar än det som annars är gratis, och har andra kvantiteter.
  2. Undvik att blanda material från kategorierna "Kampanjmaterial" och "Kampanjmaterial för aktivister". Allt material som finns under "för aktivister" finns även under denna kategori.
 4. I steget för betalningsalternativ, välj betalalternativet "Piratpartiet betalar (Kampanjbudgeten)"


Jag är en aktiv partimedlem med en partimail och partiledningen har lovat att betala

Exempelvis om partiledningen har godkänt ett bidrag via aktivistinitativ. Se Bidrag_till_lokal_verksamhet_och_föreningar#Aktivistinitiativ_.2850_000_kr.29

 1. Gå in på https://butik.piratpartiet.se/
 2. Använd din @piratpartiet.se-mailadress när du skapar konto/loggar in.
 3. När du har loggat in finns den nya kategorin "Kampanjmaterial för funktionärer".
  1. Denna kategori ger dig några fler artiklar än det som annars är gratis, och har andra kvantiteter.
  2. Undvik att blanda material från kategorierna "Kampanjmaterial för funktionärer" och "Kampanjmaterial för aktivister". Allt material som finns under "för aktivister" finns även under denna kategori.
 4. Välj annars det material som du ska beställa.
 5. Partiet kan betala på två olika sätt:
  1. I steget för betalningsalternativ, välj betalalternativet "Piratpartiet betalar (välj budget)"
   1. Efter steget "bekräfta köpet" ska du välja den budget som partiledningen har godkänt för ditt köp. Det är jätteviktigt att välja rätt budgetpost för att förhindra fördröjning av din leverans.
   2. Din order kommer att skickas först när budgetägaren har godkänt köpet.
  2. Du betalar beställningen själv och söker ersättning i efterhand via https://pirateweb.net/Pages/v4/Financial/ClaimExpense.aspx
   1. Spara din bekräftelse på beställningen som en pdf och använd den som underlag när du söker ersättningen.
   2. Välj den budget som partiledningen har godkänt.