Bidrag till lokal verksamhet och föreningar

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 15:16, 14 February 2014 by Agnesson (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Gratis tryckmaterial

Centralt framtagna flygblad, flyers, broschyrer, affischer mm tryckt agitationsmaterial. Tillhandahålls på partiets bekostnad via Piratshoppen till lokala föreningar, enskilda medlemmar och aktivister/grupper av aktivister som vill använda dem.

Se även guiden på Beställa tryck- och profilmaterial

Aktivistinitiativ (50 000 kr)

För 2013 är 50 000 kr avsatt för aktivistinitiativ.

Lokal förening, aktivist och grupper av aktivister som vill ordna verksamhet kan ansöka om ett ekonomiskt bidrag, ett så kallat aktivistinitativ.

En ansökan skickas in till aktivistinitativ@piratpartiet.se där man anger beskrivning och målgrupp för aktiviteten, vilken kostnad man vill ha hjälp med, och hur mycket det beräknas gå på.

Nils Agnesson i partiledningen godkänner belopp upp till 2 000 kronor och därutöver måsta PL godkänna.


Exempel på aktivistinitativ under 2013

Vad Bidrag i kr
Medlemsträff i PP Norrbotten, lokalhyra 1 050
Kurshelg för medlemmar i Västerås 2 846
Blandat profilmaterial till PP Norrbotten 986
Blandat profilmateiral till Norbergs kommun 109
Torgplatshyra Göteborg 870
Torgplatshyra PP Norrbotten 825
Medlemsträff i Karlshamn, lokalhyra 465
Resekostnader till uppstartsmötet för PP VG-regionen 0 (PL godkände kostnader upp till 2000 kr)


Föreningsbidrag

Godkända lokala föreningar har möjlighet till bidrag från partiet.

Utdelning av pengar till lokala föreningar (60 000 kr)

 • Efter att man har skaffat ett bankkonto i föreningens namn och rapporterat detta till partiledningen får man 2 000 kronor i bidrag. Tanken är att detta ska täcka småkostnader som exempelvis fikor under året.

Extrastöd till 10 fokuskommuner

Under 2014 har partistyrelsen gett i uppdrag åt partiledningen att utse tio fokskommuner och dela ut 135 000 kronor totalt till dessa. I varje kommun måste en förening har startats och rapporterat in sitt bankkonto senast 31 mars.

Kommunerna är

 1. Stockholm
 2. Göteborg
 3. Uppsala
 4. Lund
 5. Umeå
 6. Linköping
 7. Malmö
 8. Västerås
 9. Norrköping
 10. Luleå

Läs mer på http://ledning.piratpartiet.se/pengar-till-pp-foreningar-i-tio-fokuskommuner-2/