Bidrag till lokal verksamhet och föreningar

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Gratis tryckmaterial

Centralt framtagna flygblad, flyers, broschyrer, affischer mm tryckt agitationsmaterial. Tillhandahålls på partiets bekostnad via Piratshoppen till lokala föreningar, enskilda medlemmar och aktivister/grupper av aktivister som vill använda dem.


Aktivistinitiativ (50 000 kr)

För 2013 är 50 000 kr avsatt för aktivistinitiativ.

Lokal förening, aktivist och grupper av aktivister som vill ordna verksamhet kan ansöka om ett ekonomiskt bidrag, ett så kallat aktivistinitativ.

En ansökan skickas in till aktivistinitativ@piratpartiet.se där man anger beskrivning och målgrupp för aktiviteten, vilken kostnad man vill ha hjälp med, och hur mycket det beräknas gå på.

Nils Agnesson i partiledningen godkänner belopp upp till 2 000 kronor och därutöver måsta PL godkänna.

Aktivistinitativ under 2013

Vad Bidrag i kr
Tillbehör till PA-anläggning 2 425
Utskick av En reformerad upphovsrätt 505
Medlemsträff i Luleå, lokalhyra 1 050
Kurshelg för medlemmar i Västerås 2 846
Blandat profilmaterial till PP Norrköping 730
Blandat profilmaterial till PP Norrbotten 986
Blandat profilmateiral till Norbergs kommun 109
Blandat profilmaterial till TPB 10 år-festen 2 559


Utdelning av pengar till lokala föreningar (60 000 kr)

  • Alla föreningar som är godkända av partistyrelsen senast den 1 december får 2000 kr i grundbidrag. Detta utbetalas så snart föreningen är godkänd och har eget bankkonto, förutsatt att skett senast 20 december.
  • Medel som återstår den 1 december fördelas lika mellan de föreningar som innan dess haft uppstarts- eller medlemsmöte, och betalas ut så snart föreningen är godkänd och har eget bankkonto, förutsatt att detta skett senast 20 december.