Difference between revisions of "Budget 2016"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
m (Ruhovi moved page Budget2016 to Budget 2016)
 
(12 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 2: Line 2:
  
 
I ett PC-beslut i maj 2016 beslutade partistyrelsen att höja budgeten för reklamtrycksaker med 10 000 kr.
 
I ett PC-beslut i maj 2016 beslutade partistyrelsen att höja budgeten för reklamtrycksaker med 10 000 kr.
 +
 +
På styrelsemötet 11-12 juni beslutades att höja budgeten för IT-tjänster från 55 000 kr till 61 250 kr för att inrymma ett inköp av ny server.
  
 
== Attestlista ==
 
== Attestlista ==
  
Varje utgiftspost har en primär och en sekundär person med attesträtt. Ingen ska attestera sin egen utgift, utan detta ska i så fall attesteras av den andra personen med attesträtt. Om bägge dessa är i en sådan situation attesteras utgiften av [[partisekreterare]] eller, i andra hand, [[ekonomiansvarig]].
+
Varje utgiftspost har en primär och en sekundär person med attesträtt. Ingen ska attestera sin egen utgift, utan detta ska i så fall attesteras av den andra personen med attesträtt. Om bägge dessa är i en sådan situation (eller om endast en person är tillsatt) attesteras utgiften i ordningen [[partisekreterare]] > [[vice partiledare]] > [[partiledare]] > övrig ledamot i [[arbetsutskottet|AU]].<ref>Denna ordning eftersom partisekreteraren är främst ansvarig för partiets organisation och administration, varefter vice partiledare går före partiledaren som har bättre saker att fokusera på.</ref>
  
 
{| class="wikitable collapsible sortable"
 
{| class="wikitable collapsible sortable"
! Konto !! Ändamål !! Budget !! Post med attesträtt !! Person med attesträtt
+
! Konto !! Ändamål !! Budget !! !! !!
 
|-
 
|-
 
!  
 
!  
| '''<u>INKOMSTER</u>''' || '''<u>489,000.00</u>'''
+
| '''<u>INKOMSTER</u>''' || '''<u>489,000.00</u>''' || || ||
 
|-
 
|-
 
! 3993
 
! 3993
| Erhållna donationer || 420,000.00
+
| Erhållna donationer || 420,000.00 || || ||
 
|-
 
|-
 
! 3020
 
! 3020
| Försäljning av IT-tjänster || 23,000.00
+
| Försäljning av IT-tjänster || 23,000.00 || || ||
 
|-
 
|-
 
!  
 
!  
| Riktade donationer, kampanjmaterial || 20,000.00
+
| Riktade donationer, kampanjmaterial || 20,000.00 || || ||
 
|-
 
|-
 
! 3912
 
! 3912
| Riktade donationer, Dreamhack || 6,000.00
+
| Riktade donationer, Dreamhack || 6,000.00 || || ||
 
|-
 
|-
 
! 3913
 
! 3913
| Riktade donationer, Pride || 10,000.00
+
| Riktade donationer, Pride || 10,000.00 || || ||
 
|-
 
|-
 
! 3030
 
! 3030
| Samarbete på Stockholm Pride || 10,000.00
+
| Samarbete på Stockholm Pride || 10,000.00 || || ||
 
|-
 
|-
 
!  
 
!  
Line 35: Line 37:
 
|-
 
|-
 
!  
 
!  
| '''<u>UTGIFTER</u>''' || '''<u>294,000.00</u>'''
+
| '''<u>UTGIFTER</u>''' || '''<u>310,250.00</u>''' || '''<u>Ansvarig post</u>''' || '''<u>Primär attesträtt</u>''' || '''<u>Sekundär attesträtt</u>'''
 
|-
 
|-
 
!  
 
!  
| '''Internt arbete''' || '''114,000.00'''
+
| '''Internt arbete''' || '''120,250.00'''
 
|-
 
|-
 
! 6540
 
! 6540
| IT-tjänster || 55,000.00 || [[IT-ansvarig]] || [[Ola Nyström]]
+
| IT-tjänster || 61,250.00 || [[IT-ansvarig]] || [[Ola Nyström]] ||
 
|-
 
|-
 
! 6212
 
! 6212
| Mobiltelefoni || 7,000.00 || [[Partisekreterare]] || [[Anton Nordenfur]]
+
| Mobiltelefoni || 7,000.00 || [[Administrationsansvarig]] || ''Vakant'' || [[Anton Nordenfur]]
 
|-
 
|-
 
! 6541, 6570
 
! 6541, 6570
| Ekonomihantering || 10,000.00 || [[Ekonomiansvarig]] || [[Henry Rouhivuori]]
+
| Ekonomihantering || 10,000.00 || [[Ekonomiansvarig]] || [[Henry Rouhivuori]] || [[Anton Nordenfur]]
 
|-
 
|-
 
! 5010
 
! 5010
| Lokalhyra || 12,000.00 || [[Partisekreterare]] || [[Anton Nordenfur]]
+
| Lokalhyra || 12,000.00 || [[Administrationsansvarig]] || ''Vakant'' || [[Anton Nordenfur]]
 
|-
 
|-
 
! 5940
 
! 5940
| Internationella samarbeten || 7,000.00 || [[Internationell kontaktperson]] || [[Josef Ohlsson Collentine]]
+
| Internationella samarbeten || 7,000.00 || [[Internationell kontaktperson]] || [[Josef Ohlsson Collentine]] || [[Anton Nordenfur]]
 
|-
 
|-
 
! 6620
 
! 6620
| Utbildning || 20,000.00 || [[Partisekreterare]] || [[Anton Nordenfur]]
+
| Utbildning || 20,000.00 || [[Utbildningsansvarig]] || ''Vakant'' || [[Anton Nordenfur]]
 
|-
 
|-
 
! 6982
 
! 6982
| Föreningsavgifter || 3,000.00 || [[Partisekreterare]] || [[Anton Nordenfur]]
+
| Föreningsavgifter || 3,000.00 || [[Partisekreterare]] || [[Anton Nordenfur]] || [[Mattias Bjärnemalm]]
 
|-
 
|-
 
!
 
!
Line 65: Line 67:
 
|-
 
|-
 
!  
 
!  
| '''Externt arbete''' || '''63,000.00'''
+
| '''Externt arbete''' || '''73,000.00'''
 
|-
 
|-
 
!  
 
!  
| Partiledares arbete och resor || 7,000.00 || [[Partiledare]] || [[Magnus Andersson]]
+
| Partiledares arbete och resor || 7,000.00 || [[Partiledare]] || [[Magnus Andersson]] || [[Mattias Bjärnemalm]]
 
|-
 
|-
 
!  
 
!  
| Talespersoners arbete och resor || 8,000.00 || [[Partiledare]] || [[Magnus Andersson]]
+
| Talespersoners arbete och resor || 8,000.00 || [[Partiledare]] || [[Magnus Andersson]] || [[Mattias Bjärnemalm]]
 
|-
 
|-
 
! 5910
 
! 5910
| Annonser och reklam || 8,000.00 || [[Partisekreterare]] || [[Anton Nordenfur]]
+
| Annonser och reklam || 8,000.00 || [[PR-ansvarig]] || ''Vakant'' || [[Mattias Bjärnemalm]]
 
|-
 
|-
 
! 5930
 
! 5930
| Reklamtrycksaker || 30,000.00 || [[Partisekreterare]] || [[Anton Nordenfur]]
+
| Reklamtrycksaker || 30,000.00 || [[Partisekreterare]] || [[Anton Nordenfur]] || [[PR-ansvarig]] (vakant)
 
|-
 
|-
 
! 5931
 
! 5931
| Distribution av reklamtrycksaker || 20,000.00 || [[Partisekreterare]] || [[Anton Nordenfur]]
+
| Distribution av reklamtrycksaker || 20,000.00 || [[Partisekreterare]] || [[Anton Nordenfur]] || [[PR-ansvarig]] (vakant)
 
|-
 
|-
 
!  
 
!  
Line 89: Line 91:
 
|-
 
|-
 
! 6401
 
! 6401
| Partistyrelsen || 25,000.00 || [[Styrelsens sammankallande]] || [[Josef Ohlsson Collentine]]
+
| Partistyrelsen || 25,000.00 || [[Styrelsens sammankallande]] || [[Josef Ohlsson Collentine]] || [[Anton Nordenfur]]
 
|-
 
|-
 
!  
 
!  
| Arbetsutskottet || 5,000.00 || [[Partisekreterare]] || [[Anton Nordenfur]]
+
| Arbetsutskottet || 5,000.00 || [[Partisekreterare]] || [[Anton Nordenfur]] || [[Magnus Andersson]]
 
|-
 
|-
 
! 6402
 
! 6402
| Mötespresidiet || 5,000.00 || [[Mötespresidiet|Mötespresidiets ordförande]] || [[Henrik Brändén]]
+
| Mötespresidiet || 5,000.00 || [[Mötespresidiet|Mötespresidiets ordförande]] || [[Henrik Brändén]] || [[Fabian Rosdalen]]
 
|-
 
|-
 
! 6403
 
! 6403
| Valberedningen || 5,000.00 || [[Valberedningen|Valberednings ordförande]] || [[Elin Andersson]]
+
| Valberedningen || 5,000.00 || [[Valberedningen|Valberednings ordförande]] || [[Elin Andersson]] || ?
 
|-
 
|-
 
! 6404
 
! 6404
| Revision || 3,000.00 || [[Piratpartiets revisorer|Revisorerna]] || [[Markus Berglund]]
+
| Revision || 3,000.00 || [[Piratpartiets revisorer|Revisorerna]] || [[Markus Berglund]] || [[Johan Gaunitz]]
 
|-
 
|-
 
!  
 
!  
Line 110: Line 112:
 
|-
 
|-
 
! 6010
 
! 6010
| [[Stockholm Pride]] || 20,000.00 || Pride-ansvarig || [[Sarah-Lee Hage]]
+
| [[Stockholm Pride]] || 20,000.00 || Pride-ansvarig || [[Anton Nordenfur]] || [[Fabian Rosdalen]]
 
|-
 
|-
 
! 6014
 
! 6014
| [[Dreamhack]] || 6,000.00 || Dreamhack-ansvarig || [[Mattias Dahlberg]]
+
| [[Dreamhack]] || 6,000.00 || Dreamhack-ansvarig || [[Mattias Dahlberg]] || [[Magnus Andersson]]
 
|-
 
|-
 
! 6012
 
! 6012
| [[Almedalsveckan]] || 2,000.00 || Almedalsansvarig || [[Magnus Andersson]]
+
| [[Almedalsveckan]] || 2,000.00 || Almedalsansvarig || [[Magnus Andersson]] || [[Mattias Bjärnemalm]]
 
|-
 
|-
 
!  
 
!  
Line 125: Line 127:
 
|-
 
|-
 
! 6610
 
! 6610
| Bidrag till lokal förening || 24,000.00 || [[Partisekreterare]] || [[Anton Nordenfur]]
+
| Bidrag till lokal förening || 24,000.00 || [[Lokalföreningsansvarig]] || Vakant || [[Anton Nordenfur]]
 
|-
 
|-
 
! 6611
 
! 6611
| Bidrag till aktivistinitiativ || 10,000.00 || [[Partiledare]] || [[Magnus Andersson]]
+
| Bidrag till aktivistinitiativ || 10,000.00 || [[Aktivistsamordnare]] || Vakant || [[Magnus Andersson]]
 
|-
 
|-
 
! 6612
 
! 6612
| Bidrag till regionala konferenser || 12,000.00 || [[Partisekreterare]] || [[Anton Nordenfur]]
+
| Bidrag till regionala konferenser || 12,000.00 || [[Partisekreterare]] || [[Anton Nordenfur]] || [[Mattias Bjärnemalm]]
 
|-
 
|-
 
!  
 
!  
Line 137: Line 139:
 
|-
 
|-
 
!  
 
!  
| <u>'''RESULTAT'''</u> || <u>'''185,000.00'''</u>
+
| <u>'''RESULTAT'''</u> || <u>'''178,750.00'''</u>
 
|}
 
|}
  
 
= Referenser =
 
= Referenser =
 
<references />
 
<references />

Latest revision as of 13:04, 15 January 2017

Detta är Piratpartiets budget för 2016, antagen på partistyrelsens möte den 17 januari 2016.[1]

I ett PC-beslut i maj 2016 beslutade partistyrelsen att höja budgeten för reklamtrycksaker med 10 000 kr.

På styrelsemötet 11-12 juni beslutades att höja budgeten för IT-tjänster från 55 000 kr till 61 250 kr för att inrymma ett inköp av ny server.

Attestlista

Varje utgiftspost har en primär och en sekundär person med attesträtt. Ingen ska attestera sin egen utgift, utan detta ska i så fall attesteras av den andra personen med attesträtt. Om bägge dessa är i en sådan situation (eller om endast en person är tillsatt) attesteras utgiften i ordningen partisekreterare > vice partiledare > partiledare > övrig ledamot i AU.[2]

Konto Ändamål Budget
INKOMSTER 489,000.00
3993 Erhållna donationer 420,000.00
3020 Försäljning av IT-tjänster 23,000.00
Riktade donationer, kampanjmaterial 20,000.00
3912 Riktade donationer, Dreamhack 6,000.00
3913 Riktade donationer, Pride 10,000.00
3030 Samarbete på Stockholm Pride 10,000.00
-
UTGIFTER 310,250.00 Ansvarig post Primär attesträtt Sekundär attesträtt
Internt arbete 120,250.00
6540 IT-tjänster 61,250.00 IT-ansvarig Ola Nyström
6212 Mobiltelefoni 7,000.00 Administrationsansvarig Vakant Anton Nordenfur
6541, 6570 Ekonomihantering 10,000.00 Ekonomiansvarig Henry Rouhivuori Anton Nordenfur
5010 Lokalhyra 12,000.00 Administrationsansvarig Vakant Anton Nordenfur
5940 Internationella samarbeten 7,000.00 Internationell kontaktperson Josef Ohlsson Collentine Anton Nordenfur
6620 Utbildning 20,000.00 Utbildningsansvarig Vakant Anton Nordenfur
6982 Föreningsavgifter 3,000.00 Partisekreterare Anton Nordenfur Mattias Bjärnemalm
-
Externt arbete 73,000.00
Partiledares arbete och resor 7,000.00 Partiledare Magnus Andersson Mattias Bjärnemalm
Talespersoners arbete och resor 8,000.00 Partiledare Magnus Andersson Mattias Bjärnemalm
5910 Annonser och reklam 8,000.00 PR-ansvarig Vakant Mattias Bjärnemalm
5930 Reklamtrycksaker 30,000.00 Partisekreterare Anton Nordenfur PR-ansvarig (vakant)
5931 Distribution av reklamtrycksaker 20,000.00 Partisekreterare Anton Nordenfur PR-ansvarig (vakant)
-
Förtroendevalda 43,000.00
6401 Partistyrelsen 25,000.00 Styrelsens sammankallande Josef Ohlsson Collentine Anton Nordenfur
Arbetsutskottet 5,000.00 Partisekreterare Anton Nordenfur Magnus Andersson
6402 Mötespresidiet 5,000.00 Mötespresidiets ordförande Henrik Brändén Fabian Rosdalen
6403 Valberedningen 5,000.00 Valberednings ordförande Elin Andersson ?
6404 Revision 3,000.00 Revisorerna Markus Berglund Johan Gaunitz
-
Representation 28,000.00
6010 Stockholm Pride 20,000.00 Pride-ansvarig Anton Nordenfur Fabian Rosdalen
6014 Dreamhack 6,000.00 Dreamhack-ansvarig Mattias Dahlberg Magnus Andersson
6012 Almedalsveckan 2,000.00 Almedalsansvarig Magnus Andersson Mattias Bjärnemalm
-
Lokal verksamhet 46,000.00
6610 Bidrag till lokal förening 24,000.00 Lokalföreningsansvarig Vakant Anton Nordenfur
6611 Bidrag till aktivistinitiativ 10,000.00 Aktivistsamordnare Vakant Magnus Andersson
6612 Bidrag till regionala konferenser 12,000.00 Partisekreterare Anton Nordenfur Mattias Bjärnemalm
-
RESULTAT 178,750.00

Referenser

  1. Protokoll från partistyrelsemöte 2016-01-17
  2. Denna ordning eftersom partisekreteraren är främst ansvarig för partiets organisation och administration, varefter vice partiledare går före partiledaren som har bättre saker att fokusera på.