Difference between revisions of "Budget 2017"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 32: Line 32:
 
|-
 
|-
 
! 3916
 
! 3916
| Riktade donationer events || 20 000 kr || || ||
+
| Riktade donationer events || 20 000 k|| || ||
 
|-
 
|-
 
! 3020
 
! 3020
| Försäljning av IT-tjänster || 23 000 kr || || ||
+
| Försäljning av IT-tjänster || 23 000 || || ||
 
|-
 
|-
  
Line 79: Line 79:
 
|-
 
|-
 
!  
 
!  
| '''Lokalt arbete inkl events''' || '''75,000.00'''
+
| '''Lokalt arbete inkl events''' || '''75 000 kr'''
 
|-
 
|-
 
!  
 
!  
Line 103: Line 103:
 
|-
 
|-
 
!  
 
!  
| '''Administration''' || '''64 000'''
+
| '''Administration''' || '''64 000 kr'''
 
|-
 
|-
 
! 6540
 
! 6540
| IT-tjänster || 35 000 || [[IT-ansvarig]] || [[Ola Nyström]] || [[Henry Rouhivuori]]
+
| IT-tjänster || 35 000 kr|| [[IT-ansvarig]] || [[Ola Nyström]] || [[Henry Rouhivuori]]
 
|-
 
|-
 
! 6541
 
! 6541
| Ekonomi || 4 000 || [[Ekonomiansvarig]] || [[Henry Rouhivuori]] ||  
+
| Ekonomi || 4 000 kr|| [[Ekonomiansvarig]] || [[Henry Rouhivuori]] ||  
 
|-
 
|-
 
! 6570
 
! 6570
| Bankkostnader || 5 000 || [[Ekonomiansvarig]] || [[Henry Rouhivuori]] ||  
+
| Bankkostnader || 5 000 kr|| [[Ekonomiansvarig]] || [[Henry Rouhivuori]] ||  
 
|-
 
|-
 
! 5010
 
! 5010
| Kansli || 15 000 || [[Kanslist]] || ''[[Vakant]]'' || [[Henry Rouhivuori]]
+
| Kansli || 15 000 kr|| [[Kanslist]] || ''[[Vakant]]'' || [[Henry Rouhivuori]]
 
|-
 
|-
 
!  
 
!  
| Fri budget administration || 5 000 || [[Administrationsansvarig]] || [[Henry Rouhivuori]] ||
+
| Fri budget administration || 5 000 kr|| [[Administrationsansvarig]] || [[Henry Rouhivuori]] ||
 
|-
 
|-
 
!
 
!
Line 124: Line 124:
 
|-
 
|-
 
!  
 
!  
| '''Politik''' || '''18 000'''
+
| '''Politik''' || '''18 000 kr'''
 
|-
 
|-
 
!  
 
!  
| Talespersoner || 8 000 || [[Partiledare]] || [[Magnus Andersson]] ||
+
| Talespersoner || 8 000 kr|| [[Partiledare]] || [[Magnus Andersson]] ||
 
|-
 
|-
 
!  
 
!  
| Partiledarens arbete || 10 000 || [[Partiledare]] || [[Magnus Andersson]] ||
+
| Partiledarens arbete || 10 000 kr|| [[Partiledare]] || [[Magnus Andersson]] ||
 
|-
 
|-
 
!
 
!
Line 136: Line 136:
 
|-
 
|-
 
!  
 
!  
| '''Förtroendevalda''' || '''43,000.00'''
+
| '''Förtroendevalda''' || '''68 000 kr'''
 
|-
 
|-
 
! 6401
 
! 6401
| Partistyrelsen || 50 000 || [[Partiledare]] || [[Magnus Andersson]] || [[Anton Nordenfur]]
+
| Partistyrelsen || 50 000 kr|| [[Partiledare]] || [[Magnus Andersson]] || [[Anton Nordenfur]]
 
|-
 
|-
 
!  
 
!  
| Arbetsutskottet || 5 000 || [[Partisekreterare]] || [[Anton Nordenfur]] || [[Magnus Andersson]]
+
| Arbetsutskottet || 5 000 kr|| [[Partisekreterare]] || [[Anton Nordenfur]] || [[Magnus Andersson]]
 
|-
 
|-
 
!  
 
!  
| Partisekreterarens arbete || 5 000 || [[Partisekreterare]] || [[Anton Nordenfur]] || [[Magnus Andersson]]
+
| Partisekreterarens arbete || 5 000 kr|| [[Partisekreterare]] || [[Anton Nordenfur]] || [[Magnus Andersson]]
 
|-
 
|-
 
! 6403
 
! 6403
| Valberedningen || 3 000 || [[Valberedningen|Valberednings ordförande]] || ''[[Vakant]]'' ||  
+
| Valberedningen || 3 000 kr|| [[Valberedningen|Valberednings ordförande]] || ''[[Vakant]]'' ||  
 
|-
 
|-
 
! 6404
 
! 6404
| Revisorerna || 2 000 || [[Piratpartiets revisorer|Revisorerna]] || [[Markus Berglund]] || [[Rickard Olsson]]
+
| Revisorerna || 2 000 kr|| [[Piratpartiets revisorer|Revisorerna]] || [[Markus Berglund]] || [[Rickard Olsson]]
 
|-
 
|-
 
! 6402
 
! 6402
| Mötespresidiet || 3 000 || [[Mötespresidiet|Mötespresidiets ordförande]] || [[Johan Karlsson]] || [[Mattias Dahlberg]]
+
| Mötespresidiet || 3 000 kr|| [[Mötespresidiet|Mötespresidiets ordförande]] || [[Johan Karlsson]] || [[Mattias Dahlberg]]
 
|-
 
|-
 
!  
 
!  
Line 160: Line 160:
 
|-
 
|-
 
!  
 
!  
| '''Avsättning till valfond''' || '''82 000'''
+
| '''Avsättning till valfond''' || '''82 000 kr'''
 
|-
 
|-
 
!
 
!
Line 166: Line 166:
 
|-
 
|-
 
!  
 
!  
| <u>'''RESULTAT'''</u> || <u>'''0'''</u>
+
| <u>'''RESULTAT'''</u> || <u>'''0 kr'''</u>
 
|}
 
|}
  
 
= Referenser =
 
= Referenser =
 
<references />
 
<references />

Revision as of 09:40, 23 March 2017

Denna sida är under utveckling!

Detta är Piratpartiets budget för 2017, antagen Per Capsulam av partistyrelsen den 8-9 januari 2017.[1]

Attestlista

Varje utgiftspost har en primär och en sekundär person med attesträtt. Ingen ska attestera sin egen utgift, utan detta ska i så fall attesteras av den andra personen med attesträtt. Om bägge dessa är i en sådan situation (eller om endast en person är tillsatt) attesteras utgiften i ordningen partisekreterare > vice partiledare > partiledare > övrig ledamot i AU.[2]

Konto Ändamål Budget
INTÄKTER 357 000 kr
3993 Donationer 264 000 kr
3911 Riktade donationer Stockholm Pride 20 000 kr
3912 Riktade donationer Dreamhack 10 000 kr
3913 Riktade donationer Almedalen 5 000 kr
3914 Riktade donationer reklamtrycksaker 5 000 kr
3915 Riktade donationer utbildning 10 000 kr
3916 Riktade donationer events 20 000 k
3020 Försäljning av IT-tjänster 23 000
-
UTGIFTER 357 000 kr Ansvarig post Primär attesträtt Sekundär attesträtt
Utåtriktad kommunikation 30 000 kr
5940 Internationell kontakt 5 000 kr Internationell kontaktperson Josef Ohlsson Collentine Anton Nordenfur
5930 Reklamtrycksaker 5 000 kr Partisekreterare Anton Nordenfur PR-ansvarig (vakant)
5931 Distribution av reklamtrycksaker 15 000 kr Partisekreterare Anton Nordenfur PR-ansvarig (vakant)
6451 Fri budget utåtriktad kommunikation 5 000 kr Ansvarig Vakant Anton Nordenfur
-
Inåtriktad kommunikation 20 000 kr
6620 Utbildning 10 000 kr Utbildningsansvarig Vakant
6630 Medlemsvård 5 000 kr Medlemsansvarig Mattias Dahlberg
6452 Fri budget inåtriktad kommunikation 5 000 kr Internkommunikationsansvarig Isabelle Kokkalis
-
Lokalt arbete inkl events 75 000 kr
Fri budget events 20 000 kr Eventansvarig Vakant
Stockholm Pride 20 000 kr Prideansvarig Vakant
Dreamhack 10 000 kr Dreamhackansvarig Vakant
Almedalen 5 000 kr Almedalsansvarig Vakant
Aktivistsamordning 10 000 kr Aktivistsamordnare Vakant
Bidrag till aktivistinitiativ 10 000 kr Aktivistsamordnare Vakant
-
Administration 64 000 kr
6540 IT-tjänster 35 000 kr IT-ansvarig Ola Nyström Henry Rouhivuori
6541 Ekonomi 4 000 kr Ekonomiansvarig Henry Rouhivuori
6570 Bankkostnader 5 000 kr Ekonomiansvarig Henry Rouhivuori
5010 Kansli 15 000 kr Kanslist Vakant Henry Rouhivuori
Fri budget administration 5 000 kr Administrationsansvarig Henry Rouhivuori
-
Politik 18 000 kr
Talespersoner 8 000 kr Partiledare Magnus Andersson
Partiledarens arbete 10 000 kr Partiledare Magnus Andersson
-
Förtroendevalda 68 000 kr
6401 Partistyrelsen 50 000 kr Partiledare Magnus Andersson Anton Nordenfur
Arbetsutskottet 5 000 kr Partisekreterare Anton Nordenfur Magnus Andersson
Partisekreterarens arbete 5 000 kr Partisekreterare Anton Nordenfur Magnus Andersson
6403 Valberedningen 3 000 kr Valberednings ordförande Vakant
6404 Revisorerna 2 000 kr Revisorerna Markus Berglund Rickard Olsson
6402 Mötespresidiet 3 000 kr Mötespresidiets ordförande Johan Karlsson Mattias Dahlberg
-
Avsättning till valfond 82 000 kr
-
RESULTAT 0 kr

Referenser

  1. Protokoll från partistyrelsemöte 2016-01-17
  2. Denna ordning eftersom partisekreteraren är främst ansvarig för partiets organisation och administration, varefter vice partiledare går före partiledaren som har bättre saker att fokusera på.