Budget 2017

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 11:52, 15 January 2017 by Ruhovi (talk | contribs) (Skapar Budget 2017)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Denna sida är under utveckling!

Detta är Piratpartiets budget för 2017, antagen Per Capsulam av partistyrelsen den 8-9 januari 2017.[1]

Attestlista

Varje utgiftspost har en primär och en sekundär person med attesträtt. Ingen ska attestera sin egen utgift, utan detta ska i så fall attesteras av den andra personen med attesträtt. Om bägge dessa är i en sådan situation (eller om endast en person är tillsatt) attesteras utgiften i ordningen partisekreterare > vice partiledare > partiledare > övrig ledamot i AU.[2]

Konto Ändamål Budget
INKOMSTER 489,000.00
3993 Erhållna donationer 420,000.00
3020 Försäljning av IT-tjänster 23,000.00
Riktade donationer, kampanjmaterial 20,000.00
3912 Riktade donationer, Dreamhack 6,000.00
3913 Riktade donationer, Pride 10,000.00
3030 Samarbete på Stockholm Pride 10,000.00
-
UTGIFTER 310,250.00 Ansvarig post Primär attesträtt Sekundär attesträtt
Internt arbete 120,250.00
6540 IT-tjänster 61,250.00 IT-ansvarig Ola Nyström
6212 Mobiltelefoni 7,000.00 Administrationsansvarig Vakant Anton Nordenfur
6541, 6570 Ekonomihantering 10,000.00 Ekonomiansvarig Henry Rouhivuori Anton Nordenfur
5010 Lokalhyra 12,000.00 Administrationsansvarig Vakant Anton Nordenfur
5940 Internationella samarbeten 7,000.00 Internationell kontaktperson Josef Ohlsson Collentine Anton Nordenfur
6620 Utbildning 20,000.00 Utbildningsansvarig Vakant Anton Nordenfur
6982 Föreningsavgifter 3,000.00 Partisekreterare Anton Nordenfur Mattias Bjärnemalm
-
Externt arbete 73,000.00
Partiledares arbete och resor 7,000.00 Partiledare Magnus Andersson Mattias Bjärnemalm
Talespersoners arbete och resor 8,000.00 Partiledare Magnus Andersson Mattias Bjärnemalm
5910 Annonser och reklam 8,000.00 PR-ansvarig Vakant Mattias Bjärnemalm
5930 Reklamtrycksaker 30,000.00 Partisekreterare Anton Nordenfur PR-ansvarig (vakant)
5931 Distribution av reklamtrycksaker 20,000.00 Partisekreterare Anton Nordenfur PR-ansvarig (vakant)
-
Förtroendevalda 43,000.00
6401 Partistyrelsen 25,000.00 Styrelsens sammankallande Josef Ohlsson Collentine Anton Nordenfur
Arbetsutskottet 5,000.00 Partisekreterare Anton Nordenfur Magnus Andersson
6402 Mötespresidiet 5,000.00 Mötespresidiets ordförande Henrik Brändén Fabian Rosdalen
6403 Valberedningen 5,000.00 Valberednings ordförande Elin Andersson ?
6404 Revision 3,000.00 Revisorerna Markus Berglund Johan Gaunitz
-
Representation 28,000.00
6010 Stockholm Pride 20,000.00 Pride-ansvarig Anton Nordenfur Fabian Rosdalen
6014 Dreamhack 6,000.00 Dreamhack-ansvarig Mattias Dahlberg Magnus Andersson
6012 Almedalsveckan 2,000.00 Almedalsansvarig Magnus Andersson Mattias Bjärnemalm
-
Lokal verksamhet 46,000.00
6610 Bidrag till lokal förening 24,000.00 Lokalföreningsansvarig Vakant Anton Nordenfur
6611 Bidrag till aktivistinitiativ 10,000.00 Aktivistsamordnare Vakant Magnus Andersson
6612 Bidrag till regionala konferenser 12,000.00 Partisekreterare Anton Nordenfur Mattias Bjärnemalm
-
RESULTAT 178,750.00

Referenser

  1. Protokoll från partistyrelsemöte 2016-01-17
  2. Denna ordning eftersom partisekreteraren är främst ansvarig för partiets organisation och administration, varefter vice partiledare går före partiledaren som har bättre saker att fokusera på.