Budget 2018

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 08:50, 11 March 2018 by Ruhovi (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Budgeten för 2018.


Tillgångar Valfond 600 000 600 000 Bitcoin 130 000 130 000

Inkomster Donationer 200 000 200 000 CF Pride 25 000 25 000 CF Almedalen 15 000 15 000 CF Dreamhack 15 000 15 000 CF Järvaveckan 30 000 30 000 CF Reklam 20 000 20 000 Försäljning av IT-tjänster 23 000 23 000

Utgifter Internationell kontakt 5 000 -5 000 Reklamtryck 0 0 Distribution av reklamtryck 0 0 Aktivisminitiativ 100 000 -100 000

Events Stockholm Pride 25 000 -25 000 Dreamhack 15 000 -15 000 Almedalen 20 000 -20 000 Järvaveckan 30 000 -30 000

Administration IT 35 000 -35 000 Ekonomihantering 6 000 -6 000 Bankkostnader 5 000 -5 000 Kansli 15 000 -15 000 Posthantering 2 500 -2 500

Organisation Partiledarens arbete 20 000 -20 000 Partistyrelsen 40 000 -40 000 Arbetsutskottet 5 000 -5 000 Partisekreterarens arbete 5 000 -5 000 Valberedningen 0 0 Revisorerna 0 0 Mötespresidiet 0 0

Extraordinära valkostnader Valmaterial, tryck 101 750 -101750 Valmaterial, distribution 50 000 -50000 Valsedlar, riks, tryck 100 000 -100 000 Valsedlar, riks, distribution 70 000 -70 000 Valarbete, Lund 100 000 -100 000 Valarbete, Linköping 100 000 -100 000 Valarbete, Uppsala 100 000 -100 000 Valarbete, Umeå 100 000 -100 000

Summa kredit 1 058 000 Summa debit 1 050 250

Resultat 7 750