Forumansvarig

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 23:12, 15 March 2016 by Moinois (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Forumansvarig

Som forumansvarig är du den som tar hand om den tekniska lösningen för vårt interna medlemsforum.

För nuvarande är positionen som forumansvarig vakantsatt och vi söker en person som kan ta positionen enligt nedan uppdragsbeskrivning.

Vice forumansvarig är Anders Erkéus

Uppdrag

  • Att administrera forumets struktur så att det speglar det behov som partiet har för intern kommunikation
  • Att efter eget bevåg och omdöme utse moderatorer för delar och/eller hela forumet för att främja ett gott diskussionsklimat
  • Att hantera det dagliga arbetet som uppstår runt forumet
  • Att tillsammans med webmaster sörja för att forumet utvecklas med ny funktionalitet och att rättningar införs samt att forumet och dess plugins uppgraderas vid behov.

Forumansvarig kan om hen vill utse en grupp att hjälpa hen med sina uppdrag, men är högst ansvarig för att dessa uppfylls.

Tidigare forumansvariga