Grafisk manual

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 20:09, 8 October 2015 by Emma (talk | contribs) (Created page with "Välkommen till Piratpartiets grafiska manual. Detta är ej stenhårda regler utan är tänkt som ett stöd för när man gör saker med Piratpartiet som avsändare.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Välkommen till Piratpartiets grafiska manual. Detta är ej stenhårda regler utan är tänkt som ett stöd för när man gör saker med Piratpartiet som avsändare.