Difference between revisions of "Grafisk profil"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "= Piratpartiets grafiska profil = OBS! Inget här är officiellt! Detta är bara en beskrivning av läget så som jag (Johan mlg) uppfattar det. <<BR>><<BR>><<BR>> == 1. Logo...")
 
Line 1: Line 1:
 
= Piratpartiets grafiska profil =
 
= Piratpartiets grafiska profil =
OBS! Inget här är officiellt! Detta är bara en beskrivning av läget så som jag (Johan mlg) uppfattar det. <<BR>><<BR>><<BR>>
+
OBS! Inget här är officiellt!  
  
 
== 1. Logotyp: Grundregler och tillämpning av logotypen ==
 
== 1. Logotyp: Grundregler och tillämpning av logotypen ==

Revision as of 08:10, 21 December 2013

Piratpartiets grafiska profil

OBS! Inget här är officiellt!

1. Logotyp: Grundregler och tillämpning av logotypen

Att använda färdiga tillhandahållna logotypfiler är starkt rekommenderat. Egna konstruktioner leder till ändringar i linjetjocklekar, placering av text relativt symbol, osv. som försvagar igenkännandet av logotypen.

Specifikt bör man undvika de tidigare använda men nu utgågna konstruktionerna: (P) med gradient-highlight och logotyp där samandragning skett till (P)iratpartiet. Även versionen med P och cirkeln i vitt bör undvikas.

Logotyper hittas på loggor-sidan. <
><
>

Val av logotype

Det finns fyra olika grundvarianter av logotypen som alla används, beroende på sammanhang. ||[[grafiskprofil/loggor/(P)PIRATPARTIET|Template:Attachment:grafiskprofil/loggor/(P)PIRATPARTIET.png]] ||Grundloggan som består av piratsegelsymbolen (P) och texten PIRATPARTIET. Detta är den versionen som ofta föredras. || ||[[grafiskprofil/loggor/(P)medPIRATPARTIETunder|Template:Attachment:grafiskprofil/loggor/(P)medPIRATPARTIETunder.png]] ||Om placeringen är av sådan art att en kvadratisk form är starkt fördelaktig, så finns en version med PIRATPARTIET under (P). || ||[[grafiskprofil/loggor/(P)|Template:Attachment:grafiskprofil/loggor/(P).png]] Template:Attachment:exempel vattenmarke.png ||För en grafisk effekt kan (P) användas ensamt, utan texten PIRATPARTIET. Det är i detta fall ok att sätta (P) i andra färger än svart, t.ex. som ett bakomliggande vattenmärke, relief, eller liknande. || ||[[grafiskprofil/loggor/(P)lilaRam|Template:Attachment:grafiskprofil/loggor/(P)lilaRam.png]] ||Variant som används där det är fördelaktigt att även exponera piratlila. ||<
>


<
><
>

Användning av logotype

||På ljus uniform bakgrundsfärg kan man välja mellan att använda svart (P) och låta bakgrundsfärgen lysa igenom eller att låta bakgrunden bakom (P) vara vit. Om det går så föredras det att ha vit bakgrund. ||<60%> Template:Attachment:exempel ljusbak piratpartiet logo.png Template:Attachment:exempel vitbak piratpartiet logo.png || ||På ljus bakgrund bestående av mönster, gradient eller foto använder man svart (P) med vit bakgrund och svart text PIRATPARTIET. Konstruktioner med ett alltför tydligt möster eller foto i bakgrunden som inkräktar på uppfattningen av logotypen bör helt undvikas. ||<60%> Template:Attachment:exempel gradient piratpartiet logo.png Template:Attachment:badexempel monster piratpartiet logo.png || ||På mörk bakgrund använder man svart (P) med vit bakgrund och vit text PIRATPARTIET. (Notera att (P) måste vara i tvåfärg (svart-vit) på mörk bakgrund!) ||<60%> Template:Attachment:exempel morkbak piratpartiet logo.png Template:Attachment:exempel svartbak piratpartiet logo.png ||


<
>


<
><
>

Marginaler kring logotypen

Kring logotypen bör ett område av minst 3% av logotypens totalbredd lämnas tomt.

. Template:Attachment:exempel marginal piratpartiet logo.png Template:Attachment:exempel marginal piratsegelsymbol.png

<
>


<
><
>

2. Profilfärger: Färgpalett med färgangivelser

<
>

Primärpalett

||||||||||<style="text-align: center;">Färgkoder primärpalett || || ||Webb (RGB) ||Processtryck (CMYK) ||Dekortryck (PMS) || || ||Piratlila ||#572b85 ||85/100/0/0 ||2597 ||<#572b85 width="100px"> || ||Skatthavsgrön ||#8BC750 ||50/0/90/0 ||368 ||<#8bc750 width="100px"> || ||Krutsvart ||#000000 ||60/40/80/100 ||Black 6C ||<#000000 width="100px"> || ||Skelettvitt ||#FFFFFF ||/ingen/ ||/ingen/ ||<#ffffff width="100px"> ||


Ändrade CMYK och RGB för att stämma med PMS2597 -091118/RO <
><
>

Sekundärpalett

Ljus piratlila och döskallegrå är tänkt som alternativa bakgrunder till svart text. Dessa trycks normalt med processtryck även om primärpaletten trycks med dekorfärger. Dekorfärgsangivelserna nedan är dock relevanta vid t.ex. 2-färgstryck. Mörk skatthavsgrön är tänkt för reliefeffekter av logotypen på skatthavsgröna färgytor. ||||||||||<style="text-align: center;">Färgkoder sekundärpalett || || ||Webb (RGB) ||Processtryck (CMYK) ||Dekortryck (PMS) || || ||Ljus piratlila ||#C8B5E0 ||20/29/0/0 ||2635 ||<#c8b5e0 width="100px"> || ||Döskallegrå ||#E9E9E9 ||59/73/9/5 ||9040 ||<#e9e9e9 width="100px"> || ||Mörk skatthavsgrön ||#79BF3A ||50/0/90/0 ||7488 ||<#79bf3a width="100px"> ||<
>


<
><
>

3. Typografi: Typsnitt, mm.

Logotyp-typsnittet är Impact condensed.

Preliminär föreslagen rekomendation:

1. Huvudrubrik: Impact
1. Underrubrik: [Sans]
1. Brödtext tryck: [Serif]
1. Brödtext web: Verdana (finns installerat hos alla, bra läslighet på webben)

Dokumentmall, OpenOffice Writer 3: attachment:Piratpartiet textdokument.ott

Presentationsmall, OpenOffice Impress 3: attachment:Piratpartiet presentation.otp