Difference between revisions of "Grafisk profil"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
Denna profil är inte aktuell längre. För gällande profil, gå till den [[Grafisk manual|grafiska manualen]]. Nedanstående är en historik över tidigare användning.
 
Denna profil är inte aktuell längre. För gällande profil, gå till den [[Grafisk manual|grafiska manualen]]. Nedanstående är en historik över tidigare användning.
 +
= För aktuellt material gå till [[Grafisk manual|Grafisk manual]] =
  
 
= 1. Logotyp: Grundregler och tillämpning av logotypen =
 
= 1. Logotyp: Grundregler och tillämpning av logotypen =

Revision as of 02:47, 10 October 2015

Denna profil är inte aktuell längre. För gällande profil, gå till den grafiska manualen. Nedanstående är en historik över tidigare användning.

För aktuellt material gå till Grafisk manual

1. Logotyp: Grundregler och tillämpning av logotypen

Att använda färdiga tillhandahållna logotypfiler är starkt rekommenderat. Egna konstruktioner leder till ändringar i linjetjocklekar, placering av text relativt symbol, osv. som försvagar igenkännandet av logotypen.

Specifikt bör man undvika de tidigare använda men nu utgågna konstruktionerna: (P) med gradient-highlight och logotyp där samandragning skett till (P)iratpartiet. Även versionen med P och cirkeln i vitt bör undvikas.


Val av logotype

Det finns fyra olika grundvarianter av logotypen som alla används, beroende på sammanhang.

grafiskprofil/loggor/(P)PIRATPARTIET Grundloggan som består av piratsegelsymbolen (P) och texten PIRATPARTIET. Detta är den versionen som ofta föredras.
(P) med PIRATPARTIET under Om placeringen är av sådan art att en kvadratisk form är starkt fördelaktig, så finns en version med PIRATPARTIET under (P).
(P) Exempel på vattenmärke För en grafisk effekt kan (P) användas ensamt, utan texten PIRATPARTIET. Det är i detta fall ok att sätta (P) i andra färger än svart, t.ex. som ett bakomliggande vattenmärke, relief, eller liknande.
grafiskprofil/loggor/(P)lilaRam Variant som används där det är fördelaktigt att även exponera piratlila.

Användning av logotype

På ljus uniform bakgrundsfärg kan man välja mellan att använda svart (P) och låta bakgrundsfärgen lysa igenom eller att låta bakgrunden bakom (P) vara vit. Om det går så föredras det att ha vit bakgrund. Exempel ljusbak piratpartiet logo.png (P)PIRATPARTIET.png
På ljus bakgrund bestående av mönster, gradient eller foto använder man svart (P) med vit bakgrund och svart text PIRATPARTIET. Konstruktioner med ett alltför tydligt möster eller foto i bakgrunden som inkräktar på uppfattningen av logotypen bör helt undvikas. Exempel gradient piratpartiet logo.png Badexempel monster piratpartiet logo.png
På mörk bakgrund använder man svart (P) med vit bakgrund och vit text PIRATPARTIET. (Notera att (P) måste vara i tvåfärg (svart-vit) på mörk bakgrund!) Exempel morkbak piratpartiet logo.png Exempel svartbak piratpartiet logo.png

Marginaler kring logotypen

Kring logotypen bör ett område av minst 3% av logotypens totalbredd lämnas tomt.

. Exempel marginal piratpartiet logo.png Exempel marginal piratsegelsymbol.png


Loggor

Rutnät betyder transparens och är inte del av loggan.

Note: Det saknas en variant för att trycka enfärg på mörk (tex lila) bakgrund. Tills det är löst; undvik detta.

Note: Tidigare fanns det en variant där ringen och seglet var vitt. Undvik den om det är möjligt.

(P)PIRATPARTIET

Det här är standardloggan som bör användas i dom flesta fallen.

Bild Syfte Filer
enfärg_svart.preview.PNG Enfärg för vit/ljus bakgrund SVG PDF PNG JPEG
tvåfärg_svart.preview.png Tvåfärg för ljus bakgrund SVG PDF PNG JPEG
tvåfärg_vit.preview.PNG Tvåfärg för svart bakgrund SVG PDF PNG
enfärg_vit.preview.png Enfärg för mörk bakgrund SVG PDF PNG JPEG

(P) med PIRATPARTIET under

Den här loggan bör användas när en kvadratisk form är fördelaktig.


Bild Syfte Filer
enfärg_svart.preview.png Enfärg för vit/ljus bakgrund SVG PDF PNG JPEG
tvåfärg_svart.preview.png Tvåfärg för ljus bakgrund SVG PDF PNG JPEG
tvåfärg_vitt.preview.png Tvåfärg för mörk bakgrund SVG PDF PNG
enfärg_vitt.preview.PNG Enfärg för svart bakgrund SVG PDF PNG JPEG

(P)-loggan

Bör användas som grafisk effekt eller liknande. För mer allmänt bruk, välj gärna en variant där PIRATPARTIET står med.


Bild Syfte Filer
enfärg_svart.preview.png Enfärg för vit/ljus bakgrund SVG PDF PNG JPEG
tvåfärg.preview.png Tvåfärg SVG PDF PNG JPEG
enfärg_vit.preview.png Enfärg för svart bakgrund SVG PDF PNG JPEG

(P) PIRATPARTIET med lila ram

Variant som används där det är fördelaktigt att även exponera Piratlila.

Bild Syfte Filer
LilaRam.preview.png Flerfärg SVG PDF PNG JPEG


2. Profilfärger: Färgpalett med färgangivelser

Primärpalett

Färgkoder primärpalett
Webb (RGB) Processtryck (CMYK) Dekortryck (PMS)
Piratlila #572b85 85/100/0/0 2597
Skatthavsgrön #8BC750 50/0/90/0 368
Krutsvart #000000 60/40/80/100 Black 6C
Skelettvitt #FFFFFF /ingen/ /ingen/


Ändrade CMYK och RGB för att stämma med PMS2597 -091118/RO


Sekundärpalett

Ljus piratlila och döskallegrå är tänkt som alternativa bakgrunder till svart text. Dessa trycks normalt med processtryck även om primärpaletten trycks med dekorfärger. Dekorfärgsangivelserna nedan är dock relevanta vid t.ex. 2-färgstryck. Mörk skatthavsgrön är tänkt för reliefeffekter av logotypen på skatthavsgröna färgytor.

Färgkoder primärpalett
Webb (RGB) Processtryck (CMYK) Dekortryck (PMS)
Ljus piratlila #C8B5E0 20/29/0/0 2635
Döskallegrå #E9E9E9 59/73/9/5 9040
Mörk skatthavsgrön #79BF3A 50/0/90/0 7488

3. Typografi: Typsnitt, mm.

Logotyp-typsnittet är Impact condensed.

Preliminär föreslagen rekomendation:

  1. Huvudrubrik: Impact
  2. Underrubrik: Liberation Sans
  3. Brödtext tryck: Liberation Serif
  4. Brödtext web: Verdana (finns installerat hos alla, bra läslighet på webben)

Dokumentmall, OpenOffice Writer 3: Media:Piratpartiet textdokument.ott

Presentationsmall, OpenOffice Impress 3: Media:Piratpartiet_presentation.otp