Grafisk profil innan 2015

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 13:55, 13 December 2015 by Aki (talk | contribs) (Created page with "{{utdaterad}} '''Denna profil är inte aktuell längre. För gällande profil, gå till den grafiska manualen. ''' Nedanstående är en historik över tid...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Den här sidan är utdaterad!
Det betyder inte nödvändigtvis att den inte är att lita på, men ta informationen med en nypa salt. Om du vet vad som är utdaterat får du gärna klicka "Edit" uppe till höger och fixa det. :)Denna profil är inte aktuell längre. För gällande profil, gå till den grafiska manualen.

Nedanstående är en historik över tidigare användning.

För aktuellt material gå till Grafisk manual

1. Logotyp: Grundregler och tillämpning av logotypen

Att använda färdiga tillhandahållna logotypfiler är starkt rekommenderat. Egna konstruktioner leder till ändringar i linjetjocklekar, placering av text relativt symbol, osv. som försvagar igenkännandet av logotypen.

Specifikt bör man undvika de tidigare använda men nu utgågna konstruktionerna: (P) med gradient-highlight och logotyp där samandragning skett till (P)iratpartiet. Även versionen med P och cirkeln i vitt bör undvikas.


Val av logotype

Det finns fyra olika grundvarianter av logotypen som alla används, beroende på sammanhang.

grafiskprofil/loggor/(P)PIRATPARTIET Grundloggan som består av piratsegelsymbolen (P) och texten PIRATPARTIET. Detta är den versionen som ofta föredras.
(P) med PIRATPARTIET under Om placeringen är av sådan art att en kvadratisk form är starkt fördelaktig, så finns en version med PIRATPARTIET under (P).
(P) Exempel på vattenmärke För en grafisk effekt kan (P) användas ensamt, utan texten PIRATPARTIET. Det är i detta fall ok att sätta (P) i andra färger än svart, t.ex. som ett bakomliggande vattenmärke, relief, eller liknande.
grafiskprofil/loggor/(P)lilaRam Variant som används där det är fördelaktigt att även exponera piratlila.

Användning av logotype

På ljus uniform bakgrundsfärg kan man välja mellan att använda svart (P) och låta bakgrundsfärgen lysa igenom eller att låta bakgrunden bakom (P) vara vit. Om det går så föredras det att ha vit bakgrund. Exempel ljusbak piratpartiet logo.png (P)PIRATPARTIET.png
På ljus bakgrund bestående av mönster, gradient eller foto använder man svart (P) med vit bakgrund och svart text PIRATPARTIET. Konstruktioner med ett alltför tydligt möster eller foto i bakgrunden som inkräktar på uppfattningen av logotypen bör helt undvikas. Exempel gradient piratpartiet logo.png Badexempel monster piratpartiet logo.png
På mörk bakgrund använder man svart (P) med vit bakgrund och vit text PIRATPARTIET. (Notera att (P) måste vara i tvåfärg (svart-vit) på mörk bakgrund!) Exempel morkbak piratpartiet logo.png Exempel svartbak piratpartiet logo.png

Marginaler kring logotypen

Kring logotypen bör ett område av minst 3% av logotypens totalbredd lämnas tomt.

. Exempel marginal piratpartiet logo.png Exempel marginal piratsegelsymbol.png


Loggor

Rutnät betyder transparens och är inte del av loggan.

Note: Det saknas en variant för att trycka enfärg på mörk (tex lila) bakgrund. Tills det är löst; undvik detta.

Note: Tidigare fanns det en variant där ringen och seglet var vitt. Undvik den om det är möjligt.

(P)PIRATPARTIET

Det här är standardloggan som bör användas i dom flesta fallen.

Bild Syfte Filer
enfärg_svart.preview.PNG Enfärg för vit/ljus bakgrund SVG PDF PNG JPEG
tvåfärg_svart.preview.png Tvåfärg för ljus bakgrund SVG PDF PNG JPEG
tvåfärg_vit.preview.PNG Tvåfärg för svart bakgrund SVG PDF PNG
enfärg_vit.preview.png Enfärg för mörk bakgrund SVG PDF PNG JPEG

(P) med PIRATPARTIET under

Den här loggan bör användas när en kvadratisk form är fördelaktig.


Bild Syfte Filer
enfärg_svart.preview.png Enfärg för vit/ljus bakgrund SVG PDF PNG JPEG
tvåfärg_svart.preview.png Tvåfärg för ljus bakgrund SVG PDF PNG JPEG
tvåfärg_vitt.preview.png Tvåfärg för mörk bakgrund SVG PDF PNG
enfärg_vitt.preview.PNG Enfärg för svart bakgrund SVG PDF PNG JPEG

(P)-loggan

Bör användas som grafisk effekt eller liknande. För mer allmänt bruk, välj gärna en variant där PIRATPARTIET står med.


Bild Syfte Filer
enfärg_svart.preview.png Enfärg för vit/ljus bakgrund SVG PDF PNG JPEG
tvåfärg.preview.png Tvåfärg SVG PDF PNG JPEG
enfärg_vit.preview.png Enfärg för svart bakgrund SVG PDF PNG JPEG

(P) PIRATPARTIET med lila ram

Variant som används där det är fördelaktigt att även exponera Piratlila.

Bild Syfte Filer
LilaRam.preview.png Flerfärg SVG PDF PNG JPEG


2. Profilfärger: Färgpalett med färgangivelser

Primärpalett

Färgkoder primärpalett
Webb (RGB) Processtryck (CMYK) Dekortryck (PMS)
Piratlila #572b85 85/100/0/0 2597
Skatthavsgrön #8BC750 50/0/90/0 368
Krutsvart #000000 60/40/80/100 Black 6C
Skelettvitt #FFFFFF /ingen/ /ingen/


Ändrade CMYK och RGB för att stämma med PMS2597 -091118/RO


Sekundärpalett

Ljus piratlila och döskallegrå är tänkt som alternativa bakgrunder till svart text. Dessa trycks normalt med processtryck även om primärpaletten trycks med dekorfärger. Dekorfärgsangivelserna nedan är dock relevanta vid t.ex. 2-färgstryck. Mörk skatthavsgrön är tänkt för reliefeffekter av logotypen på skatthavsgröna färgytor.

Färgkoder primärpalett
Webb (RGB) Processtryck (CMYK) Dekortryck (PMS)
Ljus piratlila #C8B5E0 20/29/0/0 2635
Döskallegrå #E9E9E9 59/73/9/5 9040
Mörk skatthavsgrön #79BF3A 50/0/90/0 7488

3. Typografi: Typsnitt, mm.

Logotyp-typsnittet är Impact condensed.

Preliminär föreslagen rekomendation:

  1. Huvudrubrik: Impact
  2. Underrubrik: Liberation Sans
  3. Brödtext tryck: Liberation Serif
  4. Brödtext web: Verdana (finns installerat hos alla, bra läslighet på webben)

Dokumentmall, OpenOffice Writer 3: Media:Piratpartiet textdokument.ott

Presentationsmall, OpenOffice Impress 3: Media:Piratpartiet_presentation.otp


v - e Piratpartiet
Partiets historia Piratpartiets grundande ¤ Riksdagsvalet 2006 ¤ EU-valet 2009 ¤ EU 2009-2014 ¤ Riksdagsvalet 2010 ¤ Stadgerevisionen 2011 ¤ EU-valet 2014 ¤ Riksdagsvalet 2014 ¤ Stadgerevisionen 2015 ¤ Riksdagsvalet 2018 ¤ EU-valet 2019
Stadgar 2.5 ¤ 2.6 ¤ 2.7 ¤ 2.8 ¤ 3.0 ¤ 3.1
Verksamhetsplan 2006 ¤ 2007 ¤ 2008 ¤ 2009 ¤ 2010 ¤ 2011 ¤ 2012 ¤ 2013 ¤ 2014 ¤ 2015 ¤ 2016 ¤ 2017 ¤ 2018 ¤ 2019
Budget 2006 ¤ 2007 ¤ 2008 ¤ 2009 ¤ 2010 ¤ 2011 ¤ 2012 ¤ 2013 ¤ 2014 ¤ 2015 ¤ 2016 ¤ 2017 ¤ 2018 ¤ 2019
Närstående organisationer Lokala föreningar ¤ Piratprylar AB ¤ Piratstudenterna ¤ Regnbågspiraterna ¤ Sharing is Caring AB ¤ Ung Pirat
Ansvarsposter
Arbetsutskottet Katarina Stensson (partiledare) ¤ Henrik Passmark (vice partiledare) ¤ Mattias Rubenson (partisekreterare) ¤ Matti Brandt ¤ Mikael Enmalm
Partistyrelsen Katarina Stensson (partiledare) ¤ Henrik Passmark (vice partiledare) ¤ Mattias Rubenson (partisekreterare) ¤ Andreas Bjärnemalm ¤ Andreas Eng ¤ Christoffer Eldengrip ¤ Jan-Erik Malmquist ¤ Jerry Hjort ¤ Johan Ericsson ¤ Maj Stenmark ¤ Matti Brandt ¤ Mikael Enmalm ¤ Ola Nyström ¤ Pye Jakobsson ¤ Sara Hjalmarsson
Valberedningen Henrik Brändén ¤ Mattias Bjärnemalm ¤ Otto Larsson ¤ Sofia Dahlgren ¤ Sofia Hartelius ¤ Vakant
Revisorer Jan Lindgren (revisor) ¤ Tomas Kronvall (ersättare) ¤ Mattias Lundbäck (revisor) ¤ Mikael Holm (ersättare)
Mötespresidiet Philip Johansson (ordf) ¤ Hugo Johansson (vice ordf) ¤ Martin Jakobsson (vice ordf) ¤ Fredrik Jarmo Ahl (vice ordf) ¤ Jakob Sinclair (vice ordf) ¤ Isabel Hernández Humbla (vice ordf) ¤ Marcus Isaksson (vice ordf)
Historiska ansvarsposter
Partiledare Rick Falkvinge (2006-2010) ¤ Anna Troberg (2011-2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Magnus Andersson (2016-2019) ¤ Katarina Stensson (2020-)
Vice partiledare Christian Engström (2008-2009) ¤ Anna Troberg (2009-2010) ¤ Henrik Brändén (2013-2014) ¤ Leffe Deldén (2013-2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Mattias Bjärnemalm (2016) ¤ Vakant (2016-2017) ¤ Katarina Stensson (2017-2019) ¤ Henrik Passmark (2020-)
Partisekreterare Mårten Fjällström (2007-2010) ¤ Jan Lindgren (2011-2014) ¤ Henrik Brändén (2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Anton Nordenfur (2016-2017) ¤ Mattias Rubenson (2017-)
Styrelsens sammankallande Rick Falkvinge (2006-2010) ¤ Leffe Deldén (2011-2012) ¤ Anders S Lindbäck (2013) ¤ Jan Lindgren (2014) ¤ Malin Ahnberg (2014-2015) ¤ Josef Ohlsson Collentine (2015-2016) ¤ Magnus Andersson (2017-2019) ¤ Katarina Stensson (2020-)
Styrelsens sekreterare Henrik Brändén (2011-2012) ¤ Anton Nordenfur (2013-2014) ¤ Göran Widham (2015) ¤ Anton Nordenfur (2015) ¤ Vakant (2016) ¤ Ronja Gustafsson (2016-2017) ¤ Mattias Rubenson (2018-)