Höstmötet 2019

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Piratpartiets höstmöte 2019 ägde rum online på Mumble och Mattermost den 13 oktober 2019. På detta möte så valdes Katarina Stensson in som ny partiledare efter att Magnus Andersson inte ställde upp för omval.

Praktisk information

Plats

Mötet hölls i Mumble med voteringar som skedde på Mattermost med hjälp av ett plugin: Matterpoll

Dagordning[1]

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Fastställande av mötesordning
 4. Godkännande av fyllnadsvalt mötespresidium
 5. Val av två justerare
 6. Godkännande av voteringsordningen
 7. Bordlagd revisionsberättelse för 2017
 8. Bordlagd ansvarsfrihet 2017
 9. Bordlagd revisionsberättelse för 2018
 10. Bordlagd ansvarsfrihet 2018
 11. Behandling av propositioner som bifogats kallelsen
  1. Verksamhetsplan för 2020
 12. Val till partistyrelsen
  1. Val av partiledare för 2020-2021
  2. Val av vice partiledare för 2020-2021
  3. Val av 6 ledamöter med mandatperiod 2020-2021
  4. Fyllnadsval: 3 ledamöter med mandatperiod från mötet till 2019-12-31 (lämpligen urval bland ledamöter med mandatperiod 2020-2021.
  5. Fyllnadsval av 6 ledamöter med mandatperiod från mötet till och med 2020-12-31.
 13. Val av revisorer (2 revisorer och 2 rangordnande ersättare)
 14. Val av ledamöter till valberedning för 2020. (6 ledamöter där valberedningen utser sammankallande inom sig)
 15. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
 16. Val av presidiets ordförande
 17. Val av 6 rangordnade vice ordförande
 18. Mötets avslutande

Mötesinformation

Mötespresidium

Mötespresidiet bestod av ordförande Daniel Kvarnström och vice ordförande Henrik Brändén.

Förtroendeval

Val till partistyrelsen

Fyllnadsval

Val till valberedningen

Val till revisor

 • Revisor till och med 2020-12-31, Vakant
 • Revisor till och med 2020-12-31, Vakant
 • Revisorsersättare till och med 2020-12-31, Suzanne Carlborn
 • Revisorsersättare till och med 2020-12-31, Vakant

Eftersom ingen ordinarie revisor valdes så blir Suzanne Carlborn direkt en ordinarie revisor.[2]

Val av mötespresidium för kommande medlemsmöte

 • Mötesordförande, vakant
 • 1:a vice mötesordförande, vakant
 • 2:a vice mötesordförande, vakant
 • 3:e vice mötesordförande, vakant
 • 4:e vice mötesordförande, vakant
 • 5:e vice mötesordförande, vakant
 • 6:e vice mötesordförande, vakant

Referenser

Template:Medlemsmöten