Integritet

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 09:52, 20 February 2015 by MattiasD (talk | contribs) (Created page with "Integritet är ett begrepp som innebär frihet från självmotsägelser i handlingar, värderingar, metoder, principer, förväntningar och så vidare. =Vad vill Piratpartiet...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Integritet är ett begrepp som innebär frihet från självmotsägelser i handlingar, värderingar, metoder, principer, förväntningar och så vidare.

Vad vill Piratpartiet?

Alla människor har rätt till en privat sfär, där de kan känna sig trygga att tänka och tycka fritt. Övervakning får därför bara få ske om det finns grundade misstankar om allvarliga konkreta brott.

Under senare år har dock övervakning blivit vardagsmat överallt i samhället. Mängder av känslig information samlas in och lagras om alla människor. Detta måste upphöra. Piratpartiet vill därför avskaffa FRA-lagen, som ger försvaret möjlighet att spionera på huvuddelen av all datatrafik i landet. Vi vill riva upp IPRED-lagen, som ger upphovsrättsindustrin rätt att undersöka vilka internetställen vi besöker. Vi vill upphäva lagen om datalagring, som tvingar internet- och teleoperatörer att lagra information om vem och vilka webbsajter vi varit i kontakt med, när och hur länge, för att sedan kunna lämna ut uppgifterna till polis och säkerhetstjänst.

Uppgifter vi självmant lämnar ifrån oss till myndigheter och företag ska hanteras varsamt och inte skickas eller säljas vidare utan att du blir tillfrågad. Därför behöver den nya dataskyddsförordning som regeringen förhandlar om i EU bli kraftfull. Dina personuppgifter får inte vara en handelsvara.

Övervakningskameror ska bara användas i undantagsfall, och aldrig som ursäkt för att rationalisera bort mänskliga möten och arbetstillfällen i exempelvis hemtjänst, skola och polisverksamhet. Betalsystem för exempelvis kollektivtrafik måste utformas så att människors rörelser inte registreras. Låssystem i bostäder och vårdboenden ska inte få registrera vem som gått in och ut.

Tjänstemän och beslutsfattare på alla nivåer behöver utbildas om frågorna. Integritetsaspekten måste genomsyra alla beslut i offentlig sektor. Endast så kan man undvika att exempelvis skyddade identiteter röjs när lärare skickar ut klasslistor, och att olagliga register över allt från etniska grupper till innehållet i människors soptunnor uppkommer runt om i samhället.