Jag är ny ordförande

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Denna guide är tänkt att hjälpa nya ordförande i en föreningen i Piratpartiet.

Se Ny kontaktperson om du är ny kontaktperson för Piratpartiet riks.

Vad gör en lokal förening och jag som ordförande?

En lokal förening har som syfte att

 • att verka för Piratpartiets syfte och värderingar,
 • att inom sitt verksamhetsområde driva politiskt arbete baserat på Piratpartiets politik,
 • att stödja Piratpartiets verksamhet operativt och ekonomiskt på en solidarisk basis.

Det betyder att ni som förening kan anta en egen lokal politik och företräda Piratpartiet lokalt.

Som ordförande har du ett extra stort ansvar då du ska leda den lokala styrelsen. Vad ni vill driva för verksamhet är upp till er själva, men grunden i ett politisk parti är att bli invald i de beslutande församlingarna. Hos er innebär det alltså kommun- eller landstingsfullmäktige.

Vad är det första jag bör göra som ny ordförande?

 1. Du är nu en officiell företrädare för Piratpartiet. Ditt telefonnummer publiceras på partiets hemsida. Har du rätt telefonnummer och mailadress registrerat i Pirateweb under dina uppgifter? Pirateweb#Jag_vill_uppdatera_mina_uppgifter
 2. Är ni en ny förening?
  1. Skicka in uppstartsprotokollet till partistyrelsens sekreterare och även partiledningen.
 3. Finns du och de andra i styrelsen på http://www.piratpartiet.se/lokalt (klicka på kartan)? Det är den gamla styrelses uppgift att "lämna över" rättigheterna till er. Om ditt namn inte finns med så maila ledningen. Därefter kan du som ordförande lägga till de övriga personerna i styrelsen. Pirateweb#Jag_är_funktionär_och_behöver_dela_ut_en_roll_åt_en_viss_person
 4. Kommer du åt din partimail? Inloggningsuppgifter har skickats till din registrerade mail. Läs mer på Mailadress.
 5. Kommer du eller någon annan i styrelsen åt er blogg? Se Nätverket_för_underbloggar
  1. Lägg upp ert protokoll på er blogg, öppenhet for the win!
 6. Finns det en gemensam mail som exempelvis halmstad@piratpartiet.se som gick till den gamla styrelsen? I så fall kan den behöva uppdateras.


 • För att få mer inspiration på vad ni kan göra, läs igen partiledningens aktivismblogg http://aktivism.piratpartiet.se/
 • För att underlätta utbildning har partiledningen förslag på studiecirklar. Läs mer på http://kurs.piratpartiet.se/
 • Starta er egna Facebooksida kanske? Glöm bara inte att alla officiell information också bör publiceras på ev bloggen och via mail. Det senare är partiets två huvudkanaler för kommunikation, speciellt mailen.

Andra lästips