Difference between revisions of "Lokala föreningar"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 145: Line 145:
 
| [http://uppsalalan.piratpartiet.se uppsalalan.piratpartiet.se]
 
| [http://uppsalalan.piratpartiet.se uppsalalan.piratpartiet.se]
 
| [[saknas]]
 
| [[saknas]]
| Höll uppstartsmötet 2014-01-21. Inväntar godkännande av PS.
+
| Höll uppstartsmötet 2014-01-21.
 
|-
 
|-
 
| Piratpartiet Jämtlands län
 
| Piratpartiet Jämtlands län
 
| [http://jamtland.piratpartiet.se jamtland.piratpartiet.se]
 
| [http://jamtland.piratpartiet.se jamtland.piratpartiet.se]
 
| [[saknas]]
 
| [[saknas]]
| Höll uppstart den 23 januari 2014. Inväntar godkännande av PS.
+
| Höll uppstartsmöte 2014-01-23
 
|-
 
|-
 
| Piratpartiet Täby
 
| Piratpartiet Täby
 
| [http://taby.piratpartiet.se taby.piratpartiet.se]
 
| [http://taby.piratpartiet.se taby.piratpartiet.se]
 
| [http://taby.piratpartiet.se/2014/02/07/piratpartiet-i-taby-ar-bildat/]
 
| [http://taby.piratpartiet.se/2014/02/07/piratpartiet-i-taby-ar-bildat/]
| Inväntar godkännande av PS
+
| Inväntar godkännande
 
|-
 
|-
 
| Piratpartiet Kalmar län
 
| Piratpartiet Kalmar län
Line 165: Line 165:
 
| [http://umea.piratpartiet.se umea.piratpartiet.se]
 
| [http://umea.piratpartiet.se umea.piratpartiet.se]
 
| -
 
| -
| Kallat till uppstart den 30 januari 2014 av Göran A.
+
| Höll uppstartsmöte 2014-01-30
 
|-
 
|-
 
| Piratpartiet Västerbotten
 
| Piratpartiet Västerbotten
| -
+
| [http://vasterbotten.piratpartiet.se vasterbotten.piratpartiet.se]
| -
+
| [http://vasterbotten.piratpartiet.se/2014/02/24/uppstartsmote-piratpartiet-vasterbotten]
| Kallat till uppstart den 30 januari 2014 av Göran A.
+
| Inväntar godkännande
 
|-
 
|-
 
| Piratpartiet Vilhelmina
 
| Piratpartiet Vilhelmina
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
| Kallat till uppstart den 2 februari 2014 av Kristoffer P.
+
| Höll uppstartsmöte 2014-02-02
 
|-
 
|-
 
| Piratpartiet Landskrona
 
| Piratpartiet Landskrona
 
| [http://landskrona.piratpartiet.se/ landskrona.piratpartiet.se]
 
| [http://landskrona.piratpartiet.se/ landskrona.piratpartiet.se]
 
| [http://landskrona.piratpartiet.se/2014/02/20/piratpartiet-landskrona-uppstartsmote-162-2014/]
 
| [http://landskrona.piratpartiet.se/2014/02/20/piratpartiet-landskrona-uppstartsmote-162-2014/]
| Kallat till uppstart den 16 februari 2014 av Michael Andersson.
+
| Inväntar godkännande
 
|-
 
|-
 
| Piratpartiet Örkelljunga
 
| Piratpartiet Örkelljunga

Revision as of 11:33, 26 February 2014

Denna sida listar alla lokala föreningar i Piratpartiet.

Kontaktuppgifter till personer i föreningar går att hitta via www.piratpartiet.se/lokalt vars uppgifter hämtas från partiets medlemshanteringssystem Pirateweb.

Bidrag för 2014 fastställs på partistyrelsemötet 2014-02-01.

Landstingsföreningar

Namn Hemsida Bankuppgift Medlemsmötesprotokoll
Piratpartiet Norrbotten norrbotten.piratpartiet.se Saknas 2013: [1]

2014: Ej kallat

Piratpartiet Skåne skane.piratpartiet.se Saknas 2013: [2]

2014: [3]

Piratpartiet Stockholm län stockholm.piratpartiet.se Bankgiro: 174-6312 2013: [4]

2014: 14 mars, riktig kallelse har ej gått ut

Piratpartiet Västra Götaland vgregion.piratpartiet.se Clearing 9549 Kontonummer 1038102016 2013 uppstartsmöte: [5]

2013 medlemsmöte: [6]

2014 Kallat och genomfört

Piratpartiet Värmland varmland.piratpartiet.se Saknas 2013: [7]

2014: Kallat till den 31 januari

Piratpartiet Västmanland vastmanland.piratpartiet.se Bankgiro:187-6770 2013: Saknas

Extra medlemsmöte 2013: Saknas

2014: Kallat till den 15 februari

Kommunföreningar

Namn Hemsida Bankuppgift Medlemsmötesprotokoll
Piratpartiet Göteborg goteborg.piratpartiet.se Clearing:9549 Kontonummer: 1040200014 2013: [8]

2014: [9]

2014: Kallat till extra medlemsmöte 2014-03-08

Piratpartiet Helsingborg helsingborg.piratpartiet.se Clearing:82149 kontonummer:9348852337 2013: [10]

2014: [11]

2014: Kallat till extra medlemsöte 2014-02-21

Piratpartiet Karlstad karlstad.piratpartiet.se Saknas 2013: [12]

2014: Kallat till den 2014-03-01

Piratpartiet Linköping linkoping.piratpartiet.se Clearing 84806 Kontonummer 9349734666 2013: [13]

2014: Kallat till 2014-02-09

Piratpartiet Malmö malmo.piratpartiet.se Bankgiro: 196-6324 2013: [14]

2014: Kallat till den 17 feb

Piratpartiet Norrköping norrkoping.piratpartiet.se Bankgiro 140-0332 2013: [15]

2013 Extra medlemsmöte: [16]

2014: Ej kallat

Piratpartiet Stockholms stad stockholmsstad.piratpartiet.se Plusgiro 68 76 02-3 2013: [17]

2014: Kallat till 2014-02-09

Piratpartiet Uppsala uppsala.piratpartiet.se Bankgiro 176-7813 2013: [18]

2014: Kallat till den 2014-02-06

Piratpartiet Västerås vasteras.piratpartiet.se Saknas 2013: Saknas

2014: Kallat till den 15 februari

Piratpartiet Örebro orebro.piratpartiet.se Saknas 2013: [19]

2014: Ej kallat

Föreningar under uppstart

Namn Hemsida Uppstartsprotokoll Kommentar
Piratpartiet Uppsala län uppsalalan.piratpartiet.se saknas Höll uppstartsmötet 2014-01-21.
Piratpartiet Jämtlands län jamtland.piratpartiet.se saknas Höll uppstartsmöte 2014-01-23
Piratpartiet Täby taby.piratpartiet.se [20] Inväntar godkännande
Piratpartiet Kalmar län kalmar.piratpartiet.se [21] Valde ej en revisor. Kallat till medlemsmöte 2014-03-09
Piratpartiet Umeå umea.piratpartiet.se - Höll uppstartsmöte 2014-01-30
Piratpartiet Västerbotten vasterbotten.piratpartiet.se [22] Inväntar godkännande
Piratpartiet Vilhelmina - - Höll uppstartsmöte 2014-02-02
Piratpartiet Landskrona landskrona.piratpartiet.se [23] Inväntar godkännande
Piratpartiet Örkelljunga orkelljunga.piratpartiet.se [24] Inväntar godkännande
Piratpartiet Herrljunga - - Kallat till uppstart den 8 mars 2014 av Malin M.
Piratpartiet Lund - - Kallat till uppstart den 8 mars 2014 av David B.

Vilande lokal förening då inget medlemsmöte har hållits i utsatt tid

Namn Hemsida Kommentar
Piratpartiet Östergötland ostergotland.piratpartiet.se Föreningen höll inte sitt medlemsmöte under 2013. Anses nedlagd 1 juni 2014.