Difference between revisions of "Lokala föreningar"

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 191: Line 191:
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
| Kallat till uppstart den 13 januari 2014 av Magnus J. '''Kallat mindre än två veckor innan'''
+
| Kallat till uppstart den 23 januari 2014 av Magnus J.
 
|-
 
|-
 
| [[Piratpartiet Täby]]
 
| [[Piratpartiet Täby]]

Revision as of 10:09, 6 January 2014

Denna sida listar alla lokala föreningar i Piratpartiet.

Kontaktuppgifter till personer i föreningar går att hitta via www.piratpartiet.se/lokalt vars uppgifter hämtas från partiets medlemshanteringssystem Pirateweb.

Bidrag för 2014 fastställs på partistyrelsemötet 2014-02-01.

Landstingsföreningar

Namn Hemsida Bidrag under 2013 Bankuppgift Medlemsmötesprotokoll 2013 Ekonomisk redogörelse för 2012 Medlemsmötesprotokoll 2014 Ekonomisk redogörelse för 2013
Piratpartiet Norrbotten norrbotten.piratpartiet.se 0 Saknas [[1]] [[2]] Saknas Saknas
Piratpartiet Skåne skane.piratpartiet.se 0 Saknas [[3]] [[4]] Kallat till den 2014-01-12 Saknas
Piratpartiet Stockholm län stockholm.piratpartiet.se 19 923 Bankgiro: 174-6312 [[5]] [[6]] Saknas Saknas
Piratpartiet Värmland varmland.piratpartiet.se 0 Saknas [[7]] Saknas Saknas Saknas
Piratpartiet Västmanland vastmanland.piratpartiet.se 8 083 Bankgiro:187-6770 Saknas Extra medlemsmöte Saknas [[8]] Saknas Saknas

Kommunföreningar

Namn Hemsida Bidrag under 2013 Bankuppgift Medlemsmötesprotokoll 2013 Ekonomisk redogörelse för 2012 Medlemsmötesprotokoll 2014 Ekonomisk redogörelse för 2013
Piratpartiet Göteborg goteborg.piratpartiet.se 0 Saknas [[9]] - Saknas Saknas
Piratpartiet Helsingborg helsingborg.piratpartiet.se 3 867 Clearing:82149 kontonummer:9348852337 [[10]] - Kallat till den 2014-01-16 Saknas
Piratpartiet Karlstad karlstad.piratpartiet.se 0 Saknas [[11]] Saknas Saknas Saknas
Piratpartiet Linköping linkoping.piratpartiet.se (ev utbetalning. Hör av med partisekreteraren) Clearing 84806 Kontonummer 9349734666 [[12]] [[13]] Saknas Saknas
Piratpartiet Malmö malmo.piratpartiet.se 26 559 Bankgiro: 196-6324 [[14]] [[15]] Saknas Saknas
Piratpartiet Norrköping norrkoping.piratpartiet.se 6 133 Bankgiro 140-0332 [[16]] Extra medlemsmöte Saknas Saknas Saknas Saknas
Piratpartiet Stockholms stad stockholmsstad.piratpartiet.se 3 867 Plusgiro 68 76 02-3 [[17]] - Saknas Saknas
Piratpartiet Uppsala uppsala.piratpartiet.se 12 918 Bankgiro 176-7813 [[18]] [[19]] Saknas Saknas
Piratpartiet Västerås vasteras.piratpartiet.se 0 Saknas Saknas [[20]] Saknas Saknas
Piratpartiet Örebro orebro.piratpartiet.se 0 Saknas [[21]] - Saknas Saknas

Föreningar under uppstart

Namn Hemsida Uppstartsprotokoll Kommentar
Piratpartiet Västra Götaland vgregion.piratpartiet.se [22] ej behörigt. Extra medlemsmöte saknas Höll ett nytt uppstartsmöte 2013-12-14. Protokoll skrevs av Mikael I.
Piratpartiet Uppsala län - - Kallat till uppstart den 5 januari 2014 av Mårten F
Piratpartiet Jämtlands län - - Kallat till uppstart den 23 januari 2014 av Magnus J.
Piratpartiet Täby - - Kallat till uppstart den 26 januari 2014 av Kent F.

Vilande lokal förening då inget medlemsmöte har hållits i utsatt tid

Namn Hemsida Kommentar
Piratpartiet Östergötland ostergotland.piratpartiet.se Föreningen höll inte sitt medlemsmöte under 2013. Anses nedlagd 1 april 2014.