Lokala föreningar

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 10:40, 23 December 2013 by Agnesson (talk | contribs) (Created page with "Denna sida listar alla lokala föreningar i Piratpartiet. Kontaktuppgifter till personer i föreningar går att hitta via [http://www.piratpartiet.se/partiet/lokalt/ www.pira...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Denna sida listar alla lokala föreningar i Piratpartiet.

Kontaktuppgifter till personer i föreningar går att hitta via www.piratpartiet.se/lokalt vars uppgifter hämtas från partiets medlemshanteringssystem Pirateweb.


Landstingsföreningar

Namn Hemsida Bidrag utbetalat under 2013 Bidrag att få utbetalt under 2013 Bankuppgift Medlemsmötesprotokoll 2013 Ekonomisk redogörelse för 2012
Piratpartiet Norrbotten norrbotten.piratpartiet.se 0 2000+1503 Saknas [[1]] [[2]]
Piratpartiet Skåne skane.piratpartiet.se 0 2000 Saknas [[3]] [[4]]
Piratpartiet Stockholm län stockholm.piratpartiet.se 18046 2000+16056 Bankgiro: 174-6312 [[5]] [[6]]
Piratpartiet Värmland varmland.piratpartiet.se 0 2000+674 Saknas [[7]] Saknas
Piratpartiet Västmanland vastmanland.piratpartiet.se 0 2000+4216 Bankgiro:187-6770 Saknas Extra medlemsmöte saknas [[8]]

Kommunföreningar

Namn Hemsida Bidrag utbetalat under 2013 Bidrag att få utbetalt under 2013 Bankuppgift Medlemsmötesprotokoll 2013 Ekonomisk redogörelse för 2012
Piratpartiet Göteborg goteborg.piratpartiet.se 0 2000 Saknas [[9]] -
Piratpartiet Helsingborg helsingborg.piratpartiet.se 0 2000 Företagskonto Clearing:82149 kontonummer:9348852337 [[10]] -
Piratpartiet Karlstad karlstad.piratpartiet.se 0 2000+674 Saknas [[11]] Saknas
Piratpartiet Linköping linkoping.piratpartiet.se 0 2000+2266 Saknas [[12]] [[13]]
Piratpartiet Malmö malmo.piratpartiet.se 0 2000+22692 Bankgiro: 196-6324 [[14]] [[15]]
Piratpartiet Norrköping norrkoping.piratpartiet.se 2265 2000+2266 Bankgiro 140-0332 [[16]] Extra medlemsmöte saknas Saknas
Piratpartiet Stockholms stad stockholmsstad.piratpartiet.se 0 2000 Plusgiro 68 76 02-3 [[17]] -
Piratpartiet Uppsala uppsala.piratpartiet.se 11051 2000+9051 Bankgiro 176-7813 [[18]] [[19]]
Piratpartiet Västerås vasteras.piratpartiet.se 0 2000+6168 Saknas Saknas [[20]]
Piratpartiet Örebro orebro.piratpartiet.se 0 2000 Saknas [[21]] -

Föreningar under uppstart

Namn Hemsida Bidrag utbetalat under 2013 Bidrag att få utbetalt under 2013 Bankuppgift Medlemsmötesprotokoll 2013 Ekonomisk redogörelse för 2012 Kommentar
Piratpartiet Västra Götaland vgregion.piratpartiet.se 0 0 Saknas Uppstartsmötet [22] var ej behörigt. - Ej godkänd av partistyrelsen då kallelsen inte skickades i tid. Höll ett nytt uppstartsmöte 14 dec. Protokoll saknas.
Piratpartiet Uppsala län - 0 0 Saknas - - Kallat till uppstart den 5 januari 2014

Vilande lokal förening då inget medlemsmöte har hållits i utsatt tid

Namn Hemsida Bidrag utbetalat under 2013 Bidrag att få utbetalt under 2013 Bankuppgift Medlemsmötesprotokoll 2013 Ekonomisk redogörelse för 2012
Piratpartiet Östergötland ostergotland.piratpartiet.se 0 2000+2265 [1] Saknas Saknas Saknas


  1. Om medlemsmöte hålls under 2013