Lokala föreningar

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 15:20, 13 March 2016 by Moinois (talk | contribs) (Ändrade lokalföreningsansvarig)
Jump to navigation Jump to search
Flera lokala föreningar har en egen logotyp, här är exempelvis logotypen för Piratpartiet Gotland.

Piratpartiet använder sig av lokala föreningar för aktivismen på kommun- och länsnivå. Partimedlemmarna i kommunen eller landstinget väljer själva sin styrelse och beslutar om saker som verksamhet och budget. Partiet delar även centralt ut bidrag till den lokala verksamheten.

Om det inte finns en förening där du bor kan du starta en lokal förening.

Behöver du hjälp med någonting angående lokala föreningar? Hör av dig till lokalföreningsansvarig Magnus Andersson eller partiorganisatör Anton Nordenfur.

Bidrag 2015

Se även: Bidrag till lokal verksamhet och föreningar.

Piratpartiet ger bidrag till sina lokala föreningar. 2015 får varje förening 2 000 kr om de haft ett godkänt årsmöte (rätt kallat och beslutat om de saker som behövs) och meddelat om sitt bankkonto till partiet centralt.

Du kan hitta en lista över vilka föreningar som fått bidrag här.

Lista över lokala föreningar

En lokal förening ska ha årsmöte innan den 31 mars varje år, och blir automatiskt satt som vilande om den inte har ett extrainsatt årsmöte innan den 31 maj samma år. Föreningens medlemmar har då ett år på sig att hålla ett årsmöte, och om så inte sker blir föreningen nedlagd, och alla tillgångar tillfaller partiet centralt. Vilande föreningar listas inte i tabellen nedan utan står med här.

Protokollen håller på att flyttas till föreningarnas respektive sidor, så är det ett protokoll du saknar här finns en god chans att det finns där istället. Den ordförande som listas är den som sist valdes. Om en förening hade årsmöte 2014 men inte 2015 står exempelvis 2014 års ordförande.

Grått fält betyder att inget årsmöte hölls det året. Grönt betyder att protokoll finns (listat på föreningens wikisida). Rött betyder att årsmöte hölls men att protokollet inte finns på wikin.

Län
Namn Hemsida Bankuppgift 2012 2013 2014 2015 2016 Ordförande Not
Gotland (snart) gotland.piratpartiet.se Bg: 605-4852 Swish: 123 263 9938 Jan Lundstein Todo, fixa webbsida
Skåne skane.piratpartiet.se Bankgiro 800-1026 16-03-20 Christoffer Eldengrip
Stockholm stockholm.piratpartiet.se Bankgiro: 174-6312 16-03-28 Lovisa Stjernlöf Planeras
Västra Götaland vgregion.piratpartiet.se Clearing 9549 Kontonummer 1038102016 16-03-12 Magnus Andersson
Kommun
Göteborg goteborg.piratpartiet.se Clearing:9549 Kontonummer: 1040200014 Sofia Hartelius
Helsingborg helsingborg.piratpartiet.se Clearing:82149 kontonummer:9348852337 Björn Flintberg
Herrljunga herrljunga.piratpartiet.se Malin Moberg
Linköping linkoping.piratpartiet.se Bankgiro: 523-4653 Planeras Henrik Wallin
Ljungby 16-03-20 Björn Svensgård Todo, fixa webbsida. Har orgnummer men ej skaffat bankkonto.
Lund lund.piratpartiet.se Clearing 8079-6 Konto 74 107 825-7 [1] [2] [3] 16-03-20 Timmy Larsson
Norrköping norrkoping.piratpartiet.se Bankgiro 140-0332 [4] [5] [6] [7] Genomfört? Rebecka Mc Neill
Stockholm stockholmsstad.piratpartiet.se Plusgiro 68 76 02-3 [8] [9] [10] 16-03-21 Anders Erkéus
Upplands Väsby upplands-vasby.piratpartiet.se [11] [12] Annie Groth Styrelsen har mer eller mindre lämnat föreningen för nedläggning.
Uppsala uppsala.piratpartiet.se Bankgiro 176-7813 David Midhage Erik letar protokoll 2015-12-09.
Vilhelmina vilhelmina.piratpartiet.se Stellan Näslund
Örebro orebro.piratpartiet.se [13] [14] [15] Ola Palm

Referenser


v - e Lokala föreningar
Bra info Uppstartsguide ¤ Bidrag ¤ Administration ¤ Vilande och nedlagda
Länsföreningar Gotland ¤ Skåne ¤ Stockholm ¤ Västra Götaland
Kommunföreningar Härnösand ¤ Ljungby ¤ Stockholm ¤ Lund


v - e Piratpartiet
Partiets historia Piratpartiets grundande ¤ Riksdagsvalet 2006 ¤ EU-valet 2009 ¤ EU 2009-2014 ¤ Riksdagsvalet 2010 ¤ Stadgerevisionen 2011 ¤ EU-valet 2014 ¤ Riksdagsvalet 2014 ¤ Stadgerevisionen 2015 ¤ Riksdagsvalet 2018 ¤ EU-valet 2019
Stadgar 2.5 ¤ 2.6 ¤ 2.7 ¤ 2.8 ¤ 3.0 ¤ 3.1
Verksamhetsplan 2006 ¤ 2007 ¤ 2008 ¤ 2009 ¤ 2010 ¤ 2011 ¤ 2012 ¤ 2013 ¤ 2014 ¤ 2015 ¤ 2016 ¤ 2017 ¤ 2018 ¤ 2019
Budget 2006 ¤ 2007 ¤ 2008 ¤ 2009 ¤ 2010 ¤ 2011 ¤ 2012 ¤ 2013 ¤ 2014 ¤ 2015 ¤ 2016 ¤ 2017 ¤ 2018 ¤ 2019
Närstående organisationer Lokala föreningar ¤ Piratprylar AB ¤ Piratstudenterna ¤ Regnbågspiraterna ¤ Sharing is Caring AB ¤ Ung Pirat
Ansvarsposter
Arbetsutskottet Katarina Stensson (partiledare) ¤ Henrik Passmark (vice partiledare) ¤ Mattias Rubenson (partisekreterare) ¤ Matti Brandt ¤ Mikael Enmalm
Partistyrelsen Katarina Stensson (partiledare) ¤ Henrik Passmark (vice partiledare) ¤ Mattias Rubenson (partisekreterare) ¤ Andreas Bjärnemalm ¤ Andreas Eng ¤ Christoffer Eldengrip ¤ Jan-Erik Malmquist ¤ Jerry Hjort ¤ Johan Ericsson ¤ Maj Stenmark ¤ Matti Brandt ¤ Mikael Enmalm ¤ Ola Nyström ¤ Pye Jakobsson ¤ Sara Hjalmarsson
Valberedningen Henrik Brändén ¤ Mattias Bjärnemalm ¤ Otto Larsson ¤ Sofia Dahlgren ¤ Sofia Hartelius ¤ Vakant
Revisorer Jan Lindgren (revisor) ¤ Tomas Kronvall (ersättare) ¤ Mattias Lundbäck (revisor) ¤ Mikael Holm (ersättare)
Mötespresidiet Philip Johansson (ordf) ¤ Hugo Johansson (vice ordf) ¤ Martin Jakobsson (vice ordf) ¤ Fredrik Jarmo Ahl (vice ordf) ¤ Jakob Sinclair (vice ordf) ¤ Isabel Hernández Humbla (vice ordf) ¤ Marcus Isaksson (vice ordf)
Historiska ansvarsposter
Partiledare Rick Falkvinge (2006-2010) ¤ Anna Troberg (2011-2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Magnus Andersson (2016-2019) ¤ Katarina Stensson (2020-)
Vice partiledare Christian Engström (2008-2009) ¤ Anna Troberg (2009-2010) ¤ Henrik Brändén (2013-2014) ¤ Leffe Deldén (2013-2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Mattias Bjärnemalm (2016) ¤ Vakant (2016-2017) ¤ Katarina Stensson (2017-2019) ¤ Henrik Passmark (2020-)
Partisekreterare Mårten Fjällström (2007-2010) ¤ Jan Lindgren (2011-2014) ¤ Henrik Brändén (2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Anton Nordenfur (2016-2017) ¤ Mattias Rubenson (2017-)
Styrelsens sammankallande Rick Falkvinge (2006-2010) ¤ Leffe Deldén (2011-2012) ¤ Anders S Lindbäck (2013) ¤ Jan Lindgren (2014) ¤ Malin Ahnberg (2014-2015) ¤ Josef Ohlsson Collentine (2015-2016) ¤ Magnus Andersson (2017-2019) ¤ Katarina Stensson (2020-)
Styrelsens sekreterare Henrik Brändén (2011-2012) ¤ Anton Nordenfur (2013-2014) ¤ Göran Widham (2015) ¤ Anton Nordenfur (2015) ¤ Vakant (2016) ¤ Ronja Gustafsson (2016-2017) ¤ Mattias Rubenson (2018-)