Lokala föreningar

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Denna sida listar alla lokala föreningar i Piratpartiet.

Kontaktuppgifter till personer i föreningar går att hitta via www.piratpartiet.se/lokalt vars uppgifter hämtas från partiets medlemshanteringssystem Pirateweb.

Bidrag för 2014 fastställs på partistyrelsemötet 2014-02-01.

Landstingsföreningar

Namn Hemsida Bidrag utbetalat under 2013 Bankuppgift Medlemsmötesprotokoll 2013 Ekonomisk redogörelse för 2012
Piratpartiet Norrbotten norrbotten.piratpartiet.se 0 Saknas [[1]] [[2]]
Piratpartiet Skåne skane.piratpartiet.se 0 Saknas [[3]] [[4]]
Piratpartiet Stockholm län stockholm.piratpartiet.se 19 923 Bankgiro: 174-6312 [[5]] [[6]]
Piratpartiet Värmland varmland.piratpartiet.se 0 Saknas [[7]] Saknas
Piratpartiet Västmanland vastmanland.piratpartiet.se 8 083 Bankgiro:187-6770 Saknas Extra medlemsmöte saknas [[8]]

Kommunföreningar

Namn Hemsida Bidrag utbetalat under 2013 Bankuppgift Medlemsmötesprotokoll 2013 Ekonomisk redogörelse för 2012
Piratpartiet Göteborg goteborg.piratpartiet.se 0 Saknas [[9]] -
Piratpartiet Helsingborg helsingborg.piratpartiet.se 3 867 Företagskonto Clearing:82149 kontonummer:9348852337 [[10]] -
Piratpartiet Karlstad karlstad.piratpartiet.se 0 Saknas [[11]] Saknas
Piratpartiet Linköping linkoping.piratpartiet.se (ev utbetalning. Hör av med partisekreteraren) Clearing 84806 Kontonummer 9349734666 [[12]] [[13]]
Piratpartiet Malmö malmo.piratpartiet.se 26 559 Bankgiro: 196-6324 [[14]] [[15]]
Piratpartiet Norrköping norrkoping.piratpartiet.se 6 133 Bankgiro 140-0332 [[16]] Extra medlemsmöte saknas Saknas
Piratpartiet Stockholms stad stockholmsstad.piratpartiet.se 3 867 Plusgiro 68 76 02-3 [[17]] -
Piratpartiet Uppsala uppsala.piratpartiet.se 12 918 2000+9051 Bankgiro 176-7813 [[18]] [[19]]
Piratpartiet Västerås vasteras.piratpartiet.se 0 Saknas Saknas [[20]]
Piratpartiet Örebro orebro.piratpartiet.se 0 Saknas [[21]] -

Föreningar under uppstart

Namn Hemsida Bidrag utbetalat under 2013 Bidrag att få utbetalt under 2013 Bankuppgift Medlemsmötesprotokoll 2013 Ekonomisk redogörelse för 2012 Kommentar
Piratpartiet Västra Götaland vgregion.piratpartiet.se 0 0 Saknas Uppstartsmötet [22] var ej behörigt. - Ej godkänd av partistyrelsen då kallelsen inte skickades i tid. Höll ett nytt uppstartsmöte 14 dec. Protokoll saknas.
Piratpartiet Uppsala län - 0 0 Saknas - - Kallat till uppstart den 5 januari 2014

Vilande lokal förening då inget medlemsmöte har hållits i utsatt tid

Namn Hemsida Bidrag utbetalat under 2013 Bankuppgift Medlemsmötesprotokoll 2013 Ekonomisk redogörelse för 2012 Kommentar
Piratpartiet Östergötland ostergotland.piratpartiet.se 0 - - - Föreningen höll inte sitt medlemsmöte under 2013. Anses nedlagd 1 april 2014.