Lokalföreningsansvarig

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 23:51, 15 March 2016 by Moinois (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Lokalföreningsansvarig

Som lokalföreningsansvarig har du i uppdrag att hjälpa nya lokala föreningar att startas samt att ge stöd åt de föreningar som redan existerar.

Rollen är i dagsläget vakantsatt och vi söker någon som kan fylla rollens uppdrag enligt nedan.

Uppdrag

  • Att hjälpa nya föreningar att startas upp genom att motivera lokala pirater att organisera sig och att ge dem de förutsättningar och stöttning i processen att bilda förening som behövs.
  • Att hålla kontakten med existerande lokala föreningar för att bygga ett nätverk mellan dessa och att sprida best practice lösningar inom nätverket
  • Att skapa modeller för att starta och driva lokala föreningar
  • Att vara den centrala kontaktpunkten som lokala föreningar kan ta kontakt med vid behov av hjälp eller för rådgivning
  • Att vara behjälplig när lokala pirater försöker få kontakt med den lokala föreningen

Den lokalföreningsansvarige kan om hen vill utse en grupp att hjälpa hen med sina uppdrag, men är högst ansvarig för att dessa uppfylls.

Tidigare Lokalföreningsansvariga