Mötespresidium

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 17:55, 20 November 2015 by Aki (talk | contribs) (Created page with "Ett '''mötespresidium''' ansvarar för att administrera ett möte. Se exempelvis Piratpartiets mötespresidium. category:ansvarsposter")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ett mötespresidium ansvarar för att administrera ett möte. Se exempelvis Piratpartiets mötespresidium.